Hoe de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uw wereld verandert

Bouwen wordt vanaf 1 januari 2021 anders. U moet alles gaan vastleggen, documenteren, de kwaliteit aantonen. Wat moet er nog gebeuren? En wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor u?
Delen:

Per 1 januari 2021 verandert het stelsel van toezicht en kwaliteitsborging in de bouw. Als alles goed gaat geldt vanaf dan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, afgekort de Wkb.

De wet heeft gevolgen voor iedereen die in de bouw werkt. Van bouwbedrijf tot toezichthouder, van onderaannemer tot opdrachtgever.

Het is de bedoeling dat de Wkb de bouwkwaliteit een impuls geeft en dat opdrachtgevers makkelijker met bouwfouten terecht kunnen bij de makers van die fouten.

Bouwdossiers

Kort gezegd komt het er dus op neer dat bouwers aan de hand van verschillende dossiers inzichtelijk maken hoe ze een woning, voetgangerstunnel of bedrijfspand hebben gebouwd (met foto’s, informatie, rekeningen en tekeningen). Bovendien worden de aansprakelijkheidsregels anders.

Zodra de wet van kracht is, moet iedere bouwer werken met een extern kwaliteitssysteem dat is goedgekeurd door een Toelatingsorganisatie van het Rijk.

Op welke bouwwerken is de Wet van toepassing?

Aanvankelijk geldt de Wkb alleen voor de minst risicovolle gebouwen. Het betreft de volgende bouwwerken:

  • Grondgebonden woningen
  • Woonboten
  • Fiets- en voetgangerstunnels
  • Bouwwerken tot 20 meter hoog
  • Bedrijfspanden maximaal 2 verdiepingen, loods met kleine kantoren
  • Alle vergunningplichtige verbouw

De geschiedenis van de Wkb

Over de Wkb wordt al jaren gesproken. Het bouwtoezicht van gemeenten is tanende en een afgegeven vergunning door gemeenten zegt vrij weinig over het daadwerkelijk opgeleverde bouwwerk.

Iedereen in de sector is het er over eens dat het beter kan. Toch heeft het vrij lang geduurd voor er overeenstemming was. Na een ellenlang traject in politiek Den Haag is de wet uiteindelijk op 14 mei 2019 in de Eerste Kamer aangenomen.

Invoerdatum en pilots

Het is de bedoeling dat de Wkb op 1 januari 2021 ingaat. Maar of dat gehaald wordt, is in de zomer van 2019 uiterst twijfelachtig. De wet gaat namelijk pas in als uit proefprojecten blijkt dat de markt er klaar voor is. Het nieuwe systeem mag ook niet te duur worden.

In een Bestuursakkoord heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken met gemeenten afgesproken hoeveel experimenten er moeten plaatsvinden en wat er uit die pilots moet blijken.

Acties tot 2021

Om de invoerdatum te halen, moet er nog van alles gebeuren. Zo moeten er honderden kwaliteitsborgers worden opgeleid. Daarnaast moet de Toelatingsorganisatie van het Rijk vorm krijgen. Deze organisatie bepaalt waar een kwaliteitssysteem aan moet voldoen en keurt ze wel of niet goed. Een regiegroep van het Rijk bepaalt momenteel de kaders daarvoor.

Kwaliteitssystemen

KOMO, SKW, Woningborg. Verschillende waarborginstanties en keurmerkorganisaties hebben al instrumenten ontwikkeld. Die systemen worden in de praktijk nog getest.

Reeds gepubliceerde verhalen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Opinie en blogs

‘Wet is wereld op zijn kop’

Ottilie Laan, Advocaat Blumstone Advocaten

Zeven hardnekkige misverstanden

Ewald van Hal, Directeur Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek

Cobouw zoekt meer deskundigen die willen bloggen. Interesse? Mail met Thomas van Belzen via thomasvanbelzen@vakmedianet.nl

Hashtags

#wetkwaliteitsborging
#wkb
#bouwkwaliteit
#kwaliteitsborging


Tips, verhalen of aanvullingen?

Thomas van Belzen

Cobouw zal de komende tijd blijvend aandacht besteden aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit artikel is dan ook niet volledig en wordt de komende tijd blijvend aangevuld. Heeft u tips, opmerkingen of verhalen? Mail thomasvanbelzen@vakmedianet.nl

Op 25 november gaan sprekers vanuit verschillende partijen in op de implementatie van de wet. U hoort wat de wet betekent voor gemeenten, hoe het nieuwe stelsel voor aannemers werkt, wat er in het opleverdossier en het borgingsplan moet komen, wat de rol van een kwaliteitsborger is, wat de veranderende rollen en verantwoordelijkheden zijn van de ontwerpende en adviserende partijen en wat de ervaringen uit de pilots zijn. U betaalt als abonnee slechts € 125,- (normaal € 175,-).
Meer informatie >