nieuws

Private bouwtoets rammelt: Waar haal je 900 kwaliteitsborgers vandaan?

bouwbreed Premium 3954

Private bouwtoets rammelt: Waar haal je 900 kwaliteitsborgers vandaan?

De Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld, maar zal met extra aanpassingen een doorstart maken en alsnog het parlement paseren. Extra rechtszaken moeten de hiaten aanvullen, want er kleven nog veel losse eindjes aan private toetsing: “En waar haal je 900 kwaliteitsborgers vandaan.”

Die voorspellingen komen op tafel tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Bouwrecht Advocaten. De juristen krijgen straks de handen vol als de wet alsnog tot uitvoering komt. De brede overtuiging leeft dat het uitstel geen afstel zal betekenen.

Terug naar 2e Kamer geen optie

“Een jaar vertraging ongeveer”, schat prof. Richard Neerhof van de VU Amsterdam in. Hij zat vorige week nog bij de betrokken ambtenaren op het ministerie om de huidige status te bespreken, inclusief de mogelijkheden voor een doorstart. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren kan zorgen voor een frisse blik om de wet op enkele punten aan te scherpen, is zijn inschatting.

De voorbereiding van de wet duurt inmiddels bijna tien jaar en de politieke werkelijkheid leert dan dat van afstel dan bijna geen sprake meer kan zijn. “Verwacht een tactiek van extra aanvullingen via een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) om de pijnpunten in de Eerste Kamer weg te nemen. De route om met hele nieuwe wetgeving terug te gaan naar de Tweede Kamer is veel te risicovol en tijdrovend”, voorspelt Neerhof.

Afwentelen van aansprakelijkheid

Hij ziet nog veel losse eindjes rond het verplichte opleveringsdossier. Niemand weet nog wat daar precies in moet komen. “Bij bouwen draait het vooral om het afwentelen van aansprakelijkheid. De bouwer heeft veel informatie over de uitvoering, maar dat is wat anders dan inzichtelijk maken of een bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften”, houdt Neerhof zijn publiek van bouwrechtadvocaten voor.

Ook het amendement dat bouwers verplicht 10 dagen voor oplevering een melding te maken bij de gemeente wordt als onhaalbaar geacht. “Een bouwer draagt het liefst een dag na de installatie van de CV-ketel de sleutel over. Tien dagen wachten gaat in de praktijk zeker niet werken”, is de stellige overtuiging van Wico Ankersmit, directeur van Bouw- en Woningtoezicht.

Ankersmit voorspelt dat vooral de benodigde 900 kwaliteitstoetsers een knelpunt zal opleveren. “In tijden dat nauwelijks een timmerman of plantoetser  is te vinden, zal het praktisch onmogelijk worden om honderden toetsers te vinden met bouwtechnisch inzicht.”

“Een ei is beter gedocumenteerd”

Er zit in zijn ogen nog een groot gat tussen de beloofde kwaliteit en de gerealiseerde kwaliteit. “Een huizenkoper wil een goed huis en is nauwelijks geïnteresseerd of de papierwinkel klopt.” De herkomst van een ei is wat hem betreft beter gedocumenteerd dan de gebruikte materialen bij een gebouw.

Tegelijk wijst hij erop dat het nieuwe private borging nauwelijks leidt tot minder administratieve lasten bij gemeenten. “En daar was het nu toch eigenlijk allemaal om te doen. Privaat doen, wat privaat kan. Maar dat is dus bitter weinig.”

Besparing bij bouwtoezicht: Eenderde fte minder

Als voorbeeld een laat hij een berekening zien van een gemeente van 40.000 inwoners met weinig bouwactiviteit. Zij hebben zo’n 200 aanvragen per jaar. 70% wordt straks bouwbesluittoetsvrij en 25% valt onder gevolgklasse 1, maar deze aanvragen kennen maar zeer weinig uren Bouwbesluittoetsing en toezicht.

“Totaal maar 525 uur op een totaal van 5643 uur, nog geen eenderde fte op een afdeling van 4 mensen. Het grootste deel van de tijd gaat namelijk op aan het beoordelen of aanvragen voldoen aan bestemmingsplan, welstand en aan de informatieverstrekking aan de balie tot aan het schrijven van een verweerschrift op een bezwaar.” Ankersmit stelt grote vraagtekens bij de wet, maar verwacht ook dat er geen weg terug meer is.

Zowel Neerhof als Ankersmit verwachten niet dat grote ongelukken als de instorting van de parkeergarage in Eindhoven of de brand in Londen zijn te voorkomen met nieuwe wetgeving.

 


Tijdlijn Wet Kwaliteitsborging Bouw

  • 25 juni 2014: publicatie internetconsultatievoorstel
  • 15april 2016: indiening aangepast voorstel bij Tweede Kamer
  • 21 februari 2017: wetsvoorstel door Tweede Kamer aangenomen (met drie amendementen)
  • 4 juli 2017: behandeling bij de Eerste Kamer, waar het zeer kritisch wordt besproken
  • 7 juli 2017: minister Plasterk bericht de Eerste Kamer dat het kabinet zich nog beraadt op het wetsvoorstel
  • 11 juli 2017: Eerste Kamer besluit – op verzoek van minister – stemming uit te stellen

 

Reageer op dit artikel