Alles over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging: wat is een 'bouwwerk'?

De Wet kwaliteitsborging: wat is een 'bouwwerk'?

De precieze definitie van een bouwwerk is niet in de Wkb vastgelegd. Discussies hierover liggen op de loer, waarschuwt advocaat Thomas de Leeuwe.

Bouwkundige opname en monitoring noodzakelijk voor aannemers

Bouwkundige opname en monitoring noodzakelijk voor aannemers

Bouwen brengt risico's met zich mee. Daarom is bouwkundige opname en monitoring tijdens de werkzaamheden noodzakelijk voor aannemers. Hiermee worden...

“Met de klantgerichte tool heb je 24/7 inzicht”,  zegt Woningborg Toetsing & Toezicht.

Is de Wet kwaliteitsborging uitgekookt?

De Wet kwaliteitsborging komt er nu toch echt aan. De tijd vliegt want op 1 januari 2024 gaat de wet in. De vraag is: welke impact heeft dit op het...

Nieuw instrument voor Wet Kwaliteitsborging

Nieuw instrument voor Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaat in op 1 januari 2024. Daarmee wordt toezicht op de bouw voor een groot deel aan de markt overgelaten....

Minister De Jonge tijdens een rondleiding op een bouwplaats in Den Haag. Foto: ANP/Lex van Lieshout

Verzet tegen Omgevingswet levert weinig meer op: 'Motie is onwerkbaar'

Het verzet van de Eerste Kamer tegen de Omgevingswet sorteert weinig effect meer. "Terugkomen op genomen besluiten is onbezonnen."

Foto: Shutterstock

Invoerdatum Wet kwaliteitsborging bouw weer onder vuur

De invoerdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) staat wederom ter discussie. Het is nog maar zeer de vraag of de Eerste Kamer...

Opleverdossier Wkb is straks verplicht: verzamel tijdig informatie en maak goede afspraken

Opleverdossier Wkb is straks verplicht: verzamel tijdig informatie en maak goede afspraken

De grootste wetgevingsoperatie sinds het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW), de Omgevingswet, heeft ook grote gevolgen voor het privaatrechtelijk...

KOMO: 'Maak vaart met digitalisering in de bouw'

KOMO: 'Maak vaart met digitalisering in de bouw'

Stichting KOMO stelt data van de eigen certificaten en beoordelingsrichtlijnen gratis ter beschikking aan de hele bouwketen. "Het leidt tot meer...

De Omgevingswet én de Wkb gaan in per 1 januari 2024: Wat betekent dat voor bouwers?

De Omgevingswet én de Wkb gaan in per 1 januari 2024: Wat betekent dat voor bouwers?

Bouwbedrijven en gemeenten zijn nog niet klaar voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dat stelt Wico...

Wat kost dat eigenlijk: een keuring door een kwaliteitsborger?

Na vijf keer uitstel lijkt hij op 1 juli 2023 dan toch eindelijk van kracht te worden: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een wet die ervoor...