Alles over Risicomanagement

Foto: Niels de Vries

Terug naar de bouwwetten van Hammurabi?

Er is veel te doen rondom grote infraprojecten. Aanbestedingen verlopen moeizaam en soms is er helemaal geen marktpartij die een bod wil doen. Over...

Bouwkundige opname en monitoring noodzakelijk voor aannemers

Bouwkundige opname en monitoring noodzakelijk voor aannemers

Bouwen brengt risico's met zich mee. Daarom is bouwkundige opname en monitoring tijdens de werkzaamheden noodzakelijk voor aannemers. Hiermee worden...

Foto Shutterstock

Risicomanagement: 'Eerst verkennen, voorkomen en dan pas verzekeren'

Veranderende wet- en regelgeving, nieuwe contractvormen, onduidelijke aansprakelijkheid; de bouwwereld wordt steeds ingewikkelder. Dus is het logisch...

Foto: Shutterstock

'Bouwers en opdrachtgevers hebben elkaar hard nodig bij het inschatten van risico's'

'Risicoaversie bouwers risico voor heel Nederland', aldus het redactioneel commentaar in het Financieele Dagblad. Een dag eerder was het al...

Foto: AdobeStock

'Bouw staat voor grote uitdagingen en moet keuzes gaan maken'

Het toenemende aantal faillissementen en de sterke terugloop van de afgegeven bouwcertificaten, duidt op een verslechtering van de bouwconjunctuur....

Foto: Shutterstock

De informatieplicht van de aannemer verandert: wat zijn de gevolgen?

Per 1 januari 2024 treedt (samen met de Omgevingswet) de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Hiermee wordt een...

Hoogleraar publieke inkoop Fredo Schotanus. Foto: Christiaan Krouwels

Hoe innovatief zijn de 10 meest innovatieve aanbesteders eigenlijk?

Hij wil Nederland niet wegzetten als een angsthazenland, maar waarom kiezen we altijd het veilige pad als het over innovatiegericht aanbesteden gaat?...

Foto: Ballast Nedam

Ballast Nedam keert grote, complexe projecten de rug toe

Ballast Nedam stopt in Nederland met de bouw van grote, complexe projecten die niet repetitief zijn en waar de risico's groot zijn. Het...

Wkb-prestatieladder: gelijkwaardigheid van certificaten voor risicoreductie

Wkb-prestatieladder: gelijkwaardigheid van certificaten voor risicoreductie

Kwaliteit in de bouw krijgt per medio 2023 met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een andere dimensie. De Wkb stelt namelijk...

Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Marcel Krijgsman

Opinie | Een nauwkeurige prijs vraagt om nauwkeurige informatie

Om te bepalen wat een bouwproject gaat kosten, moet je weten wat je precies gaat maken en hoe. Toch worden er vaak prijzen vastgesteld in een fase...