Kennis delen en netwerken helpt prefab bouwen vooruit

Kennis delen en netwerken helpt prefab bouwen vooruit

De stap van traditioneel naar prefab bouwen biedt grote kansen voor de bouw- en installatieketen. Platform PREFAB helpt daarbij met actuele kennis en netwerkactiviteiten, zoals de jaarlijkse vakbeurs PREFAB, dit jaar van 10 tot en met 12 oktober in Den Bosch.

Hoewel steeds meer bouw- en installatiebedrijven en toeleveranciers hun toevlucht nemen tot een vorm van prefabricage, gaat de omslag van traditioneel naar industrieel en modulair bouwen en renoveren niet zonder slag of stoot. Vanaf ontwerp tot oplevering vraagt dat om een ander proces waar de organisatie op aangepast moet worden. Ook een goede samenwerking met ketenpartners is een essentiële voorwaarde. Platform PREFAB ondersteunt de sector bij die stap, zodat bedrijven voordelen als efficiënter en beter bouwen ook echt kunnen benutten.

Innovatie versnellen

“We volgen ontwikkelingen en nemen op basis daarvan zelf initiatieven. Samen maken we de markt groot”, zegt Sander Braam van Platform PREFAB. Het platform is vier jaar geleden opgezet door het bedrijf 54events, dat beurzen, congressen en andere evenementen organiseert op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving, mobiliteit en industrie. “Het doel van die activiteiten is vooral laten zien wat er allemaal mogelijk is en dat het in de bouw echt anders kan. Door kennis te delen en netwerken bij elkaar te brengen kunnen we die innovatie versnellen.”

Nog een wereld te winnen

In de afgelopen jaren heeft het platform er in ieder geval voor gezorgd dat prefabricage en industrieel bouwen meer bekendheid hebben gekregen, aldus Braam. “Tussen in de fabriek geproduceerde conceptwoningen enerzijds en de welbekende betonnen prefab wand anderzijds zit een wereld van slimme toepassingen en innovaties die de bouw verder helpen. Ons platform toont heel concreet welke winst er te behalen valt. Bijvoorbeeld meer werk kunnen verzetten met minder mensen in een markt die te kampen heeft met een groot personeelstekort. Maar ook dat prefab bouwen de CO₂- en stikstoot-uitstoot en de hoeveelheid bouwafval sterk kan verminderen.”

Ondanks de stijgende lijn in het aantal toepassingen van prefabricage valt er volgens Braam nog een wereld te winnen om prefab bouwen verder te brengen. Prefabricage biedt kansen voor alle partijen in de keten, maar dat betekent wel dat ze moeten nadenken over de mogelijk veranderende rol die dat voor hen met zich meebrengt. Dat begint al bij de architect, zegt Braam. “Leveranciers van prefab elementen hebben standaarden waarmee ze werken. Dan is het wel handig als je daar als architect al in de ontwerpfase rekening mee houdt, waardoor het hele bouwproces sneller kan verlopen.” Toeleveranciers kunnen in zijn ogen waarde toevoegen door in samenwerking met branchegenoten gezamenlijk complete prefab oplossingen aan te bieden.

Optimalisatieslag

Ook als het gaat om verbeteringen binnen het prefabricageproces valt nog wel een optimalisatieslag te maken, meent Braam. “Daar is in de markt nog relatief weinig aandacht voor.” Micro-industrialisatie noemen ze dat bij het Platform PREFAB. Te denken valt bijvoorbeeld aan het inzetten van extra machines of hulpmiddelen bij de productie. Daarbij doelt hij niet zo zeer op de woningfabrieken van enkele grote aannemers, maar juist op de mkb-bedrijven die binnen hun eigen werkprocessen slagen kunnen maken met prefabricage. “Ook op kleine schaal zijn flinke winsten te behalen door de inzet van handige tools, bijvoorbeeld in combinatie met digitalisatie.”

Platform PREFAB heeft inmiddels tal van activiteiten opgezet, zoals een opleiding Prefab, Modulair en Industrieel Bouwen (PMI) in samenwerking met de Stichting SKOOB (Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling bouwprocesmanagement), webinars, nieuwsbrieven, een jaarboek en onderzoeken om de sector te monitoren.

De naderende vakbeurs PREFAB, van 10 tot en met 12 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch, is waarschijnlijk de meest zichtbare activiteit. De beurs brengt alle aspecten van prefab bouwen samen: slimme bouwmaterialen; bouwcomponenten als gevels en daken en installatie-skids; conceptueel en modulair bouwen, digitalisering en oplossingen voor (micro)industrialisatie.

Prefab, emissieloos bouwen & energietransitie

Gelijktijdig met PREFAB zijn in de Brabanthallen ook andere vakbeurzen met duidelijk toegevoegde waarde voor geïnteresseerden in vooruitstrevend bouwen en installeren te vinden. Zo kunnen bezoekers terecht voor oplossingen voor emissieloos bouwen op Zero Emission|Ecomobiel en is ook het meest complete platform rondom de energietransitie, Vakbeurs Energie, direct te bezoeken.

Die keuze is bewust gemaakt omdat er de nodige raakvlakken zijn tussen de evenementen. Braam: “Door de beurs PREFAB te koppelen aan bijvoorbeeld Vakbeurs Energie zorgen we voor een duidelijke verbinding met de energietransitie, mede een aanjager voor de versnelling die we zien op het gebied van prefabricage. Zo maken leveranciers van warmtepompen op de vakbeurs Energie de koppeling met PREFAB, waarmee ze hun techniek integreren in een totaalmodule. En isolatieleveranciers werken samen met cascobouwers die op PREFAB staan omdat ze willen dat er in de fabriek al rekening gehouden wordt met hun producten.”

De registratie voor de vierde editie van PREFAB is open. Wilt u een uitnodiging per mail ontvangen meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Regel hier een gratis ticket.

Dit artikel is gesponsord door 54events.