Hoe informatie van en naar de bouwplaats stroomt

Hoe informatie van en naar de bouwplaats stroomt

Het automatiseren van processen in bouwprojecten scheelt tijd, kosten en fouten. Het geeft u de zekerheid dat alle informatie volledig aankomt op kantoor en daar correct wordt verwerkt. Lees in dit artikel waarom en hoe ook u hiervan kunt profiteren.

Wat op kantoor wordt gepland, besloten en geregeld, moet op de één of andere manier naar de bouwplaats en weer terug: als checklist, formulier of plan/BIM-model. Timesheets, bouwvoortgang en opleveringsbonnen moeten op kantoor worden verwerkt. Waarbij er doorgaans meerdere bouw- en planningsbedrijven betrokken zijn: van de architect via de werkvoorbereider en de constructeur tot het bouwbedrijf.  

In veel gevallen 'stroomt' deze informatie op papier; formulieren worden handmatig ingevuld, checklists worden met een pen afgevinkt en wijzigingen worden met de hand of in een notitieboekje met nauwkeurig bepaalde locatiegegevens op het plan genoteerd. Of de respectieve plan- en modelgegevens up-to-date en correct zijn, is niet altijd duidelijk en leidt vaak tot fouten. Ook is het moeilijk om te garanderen dat alle informatie het kantoor volledig bereikt en daar correct wordt verwerkt. 

Dit heeft gevolgen: de kosten als gevolg van gebreken in de bouw bedragen in Duitsland bijvoorbeeld maar liefst 13% van het totale bouwvolume. Budgetten en deadlines worden regelmatig overschreden. 

Gebruik maken van technische mogelijkheden

Digitalisering, standaardisering en automatisering van processen helpen om deze informatiekloof te dichten en zo de kosten te verlagen, de transparantie en betrouwbaarheid te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Hiervoor zijn drie componenten nodig:

  • Cloudgebaseerde beschikbaarstelling van alle projectgegevens zorgt voor constante toegang tot de meest recente gegevens. Deze worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang door een rolconcept, versleuteling van gegevens en gegevensverkeer en een zogenaamd disaster recovery-concept. Dit zorgt voor een maximale veiligheid.
  • Toegang tot de gegevens moet mogelijk zijn ongeacht het eindapparaat. In kantoren worden desktopcomputers gebruikt voor toegang, terwijl op bouwplaatsen tablets of smartphones vaker worden gebruikt. De hardware geeft plan- en modelgegevens met hoge prestaties weer; het is belangrijk om offline te kunnen werken wanneer er geen netwerk beschikbaar is.
  • Daarnaast zijn er functies nodig voor documentatie, lokalisatie (bijv. van defecten) en het in gang zetten van zogenaamde workflows, d.w.z. gestandaardiseerde processen -inclusief het stellen van deadlines. 

BIM voor de bouwplaats

Hoewel veel projecten nog geheel of gedeeltelijk planmatig zijn, neemt het aandeel projecten waarbij de BIM-methode wordt gebruikt gestaag toe. Kan deze rijkdom aan BIM-gegevens ook beschikbaar worden gemaakt op de bouwplaats en op een zinvolle manier worden gebruikt? Het antwoord is ja. 

Mobiele toepassingen zijn krachtige en tegelijkertijd intuïtieve hulpmiddelen voor de gebruiker op de bouwplaats. Er zijn drie belangrijke toepassingsgebieden:

  • Visualisatie van het BIM-model voor snelle oriëntatie en plausibiliteitscontroles, maar ook voor het coördineren van afzonderlijke vakgebieden. Dit met behulp van de respectievelijke specialistische modellen en het controleren van de status van afzonderlijke bouwelementen of secties, bijvoorbeeld met kleurcodering, enzovoorts.
  • Documentatie of registratie, administratie en verwerking van informatie die op de bouwplaats wordt verzameltd bijvoorbeeld tijdens bouwinspecties, opleveringen en bij het beheer van gebreken. 
  • Standaardisatie en automatisering van processen door middel van vooraf gedefinieerde 'workflows', bijvoorbeeld voor het registreren en verwerken van gebreken. 

Natuurlijk heeft het werken met een BIM-model veel voordelen: 'BIM to Field' -het gebruik van modelgegevens op de bouwplaats- maakt virtuele wandelingen door het coördinatie- of technische model mogelijk, met volledige toegang tot alle informatie over gebruikte componenten en documenten die bij het model horen. Dit maakt het werk veel efficiënter dan het werken met plannen en checklists. 

Mobiele apps zijn zelfs zonder BIM-gegevens zinvol 

Zelfs als plannen en niet BIM-modellen gedeeltelijk of uitsluitend op de bouwplaats worden gebruikt, is het zinvol om een mobiele bouwplaats-app te gebruiken. In deze gevallen vervangen de tablet en het plan in PDF-formaat de 'analoge' planrol. Zelfs als een afgedrukt plan absoluut noodzakelijk is, kunnen QR-codes worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment goedgekeurde versie wordt gebruikt. 

De mobiele app wordt zowel voor digitale plannen als voor BIM-modellen gebruikt: zelfs als de plangegevens alleen in 2D beschikbaar zijn, kan informatie (bijv. gebreken) direct worden vastgelegd, kunnen waarnemingen worden gedocumenteerd en kunnen de nodige stappen voor verdere verwerking worden geactiveerd. Het gebruik van digitale hulpmiddelen is dus mogelijk, zelfs als een project niet of slechts gedeeltelijk modelgebaseerd is. Plannen in PDF-formaat kunnen bijvoorbeeld worden uitgewisseld via de juiste toepassingen. Deze kunnen op de bouwplaats worden aangevuld met extra informatie, bijvoorbeeld gegevens over de componenten van installaties voor gebouwbeheer, zodat er installatiegidsen worden gemaakt die van belang zijn tijdens de exploitatie van het gebouw. 

Digitale 'pin'

De voortgang van de bouw en vertragingen kunnen in het plan worden vastgelegd, evenals defecten. In plaats van lange handgeschreven notities met complexe beschrijvingen van de locatie, plaatst u gewoon een digitale 'pin' op de overeenkomstige positie in het PDF-plan en wijst u de concrete beschrijving van het defect, inclusief fotodocumentatie, toe aan deze pin. 

Zodra de workflows zijn gedefinieerd, kan de applicatie zelfstandig de werkorders als gevolg van een defect doorsturen naar de verantwoordelijke bedrijven. En natuurlijk stelt het een datum in voor de correctie en herinnert het de verantwoordelijke personen eraan om te controleren of het werk is uitgevoerd. Andere toepassingsgebieden: 

  • Voortgangsdocumentatie bouw 
  • Beheer van gebreken 
  • Technische bouwuitrusting 
  • Acceptatie, overdracht en inbedrijfstelling 

Mobiel bouwbeheer met Thinkproject

Het Kairnial cloud platform biedt krachtige functies om bouwprojectprocessen te standaardiseren en automatiseren, of je nu BIM gebruikt of met 2D plannen werkt. Lees de casestudy over de voordelen van de mobiele BIM-oplossing Kairnial voor projectteams en belanghebbenden van Technip Energies en leer meer over de mogelijke tijdsbesparing van 20%. Lees de casestudy hier.

Dit artikel is gesponsord door Thinkproject.