4 belangrijkste voordelen van drone mapping software

4 belangrijkste voordelen van drone mapping software

Drones bieden een geweldige mogelijkheid om foto's en video's te maken van landschappen, afgelegen gebieden of stedelijke bebouwing. Het is een eenvoudige manier van inwinning van data in 2D- en 3D-afbeeldingen, wat voor nauwkeurige beelden zorgt. Maar er zijn nog meer voordelen van drone mapping. We lichten er vier uit.

1. Inspectielast verminderen

Er wordt elk jaar een toenemende hoeveelheid infrastructuur gebouwd. Infrastructuurorganisaties over de hele wereld proberen het inspectieprobleem op te lossen; het probleem dat optreedt wanneer de hoeveelheid assets toeneemt terwijl het aantal gekwalificeerde inspecteurs niet in hetzelfde tempo groeit. De druk om dit probleem op te lossen is tegenwoordig groter vanwege de toegenomen snelheid waarmee we werken. Daardoor hebben we meer informatie nodig om inspecties uit te voeren.

In de cloudgestuurde wereld hebben inspecteurs moeite om bij te houden hoe informatie wordt verspreid. Organisaties zijn op zoek naar manieren om handmatig werk te automatiseren, bijvoorbeeld door middel van machine learning. Daarbij is er een behoefte aan manieren om de gegevens te verzamelen die vanaf het begin zijn gedigitaliseerd.

De inspectielast wordt verlaagd met herhaalbare inspectievluchten, waarbij minimale expertise nodig is, via een schaalbare cloudgebaseerde oplossing. Zo staat alles op de gewenste instelling voor de dronevlucht en wordt er met precisie foto’s genomen van dezelfde gebieden.

drone mapping

2. Moeilijk bereikbare gebieden in kaart brengen

Drone mapping maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare gebieden in kaart te brengen. Gebieden zoals waterkeringen, heide, moeras of onveilige gebieden zoals een ruw terrein of helling. Zo worden gebieden die eerder onbereikbaar waren, goed in kaart gebracht.

3. Volumeberekening op basis van drones

Drone 3D-modelleringen maken het mogelijk om volumeberekeningen vanuit de lucht uit te voeren. Het gebruik van drone 3D-modelleringen helpt om sneller en nauwkeuriger metingen uit te voeren van zaken als land, gebouwen en trottoirs. Voorheen onderzochten inspecteurs de grond op een locatie handmatig met een wiel. Dit is erg tijdrovend, vooral bij grote projecten. Nu krijgen ze met een paar drukken op de knop de metingen direct in de cloud, met herhaalbare documentatie voor de exacte locatie waar de meting is gedaan. Met onder andere Site Scan for ArcGIS kunnen er op basis van de ingewonnen data analyses uitgevoerd worden om volumes te berekenen.

4. Start een Digital Twin met drone beelden

Digital Twins moderniseren de manier waarop organisaties gegevens inwinnen en visualiseren, data integreren en informatie analyseren. Het creëren van Digital Twins begint met het verzamelen en inwinnen van data. Dronetechnologie helpt bij het verzamelen van realtime informatie én visualisatie. De mogelijkheden met drone mapping zijn eindeloos, denk hierbij aan:

  • 3D-puntenwolken en meshes
  • Orthomozaïeken
  • Digital elevation models
  • 360 panorama’s

Er zijn nog veel meer voordelen van drone mapping. Organisaties die van plan zijn om aan de slag te gaan met drones en de mogelijkheden van drone mapping willen ontdekken, kunnen op de website van Esri Nederland meer informatie over de producten vinden.

Dit artikel is gesponsord door Esri Nederland.