Bouwonderzoek: digitalisering helpt het personeelstekort, maar staat onder druk

Bouwonderzoek: digitalisering helpt het personeelstekort, maar staat onder druk

84 procent van de mensen die werkzaam is in de bouwsector geeft aan dat digitalisering (zeer) belangrijk is. Respondenten geven aan dat het grote personeelstekort, waar de sector mee kampt, daar de belangrijkste reden voor is. Dat blijkt uit een onderzoek van AFAS Software en Markteffect onder meer dan vijfhonderd professionals werkzaam in de bouwsector.

Of het daartoe komt, is echter de vraag, want 30 procent geeft aan dat digitaliseren vanwege een gebrek aan tijd niet tot de mogelijkheden behoort. Verder geeft 46 procent van de respondenten aan dat er überhaupt geen eindverantwoordelijke aangesteld is voor de digitalisering binnen de organisatie. Van de bouwprofessionals die een inschatting hebben kunnen maken, schat twee derde dat er in 2021 minder dan 5 procent van de omzet beschikbaar was voor digitalisering. 44 procent weet geen inschatting te maken.

Personeelstekort in de bouw

“Op de arbeidsmarkt is het tien voor twaalf en dat geldt helemaal voor het personeelstekort in de bouw. Bedrijven schreeuwen om handen die de uitdagingen van de komende jaren moeten gaan uitvoeren. Zo beoogd de sector de komende jaren honderdduizend woningen per jaar te moeten gaan bouwen”, stelt Kevin Voges, productmanager Bouw bij AFAS Software. “Als de sector dit wil bereiken dan moet wel eerst het personeelstekort opgelost worden. Het is goed om te zien dat de sector zich bewust is van het feit dat digitalisering hier aan bij kan dragen. Een juiste eindverantwoordelijke aanstellen kan hier de oplossing voor zijn.”

Onnodige kosten voorkomen

Bijna 1 op de 5 van de bouwprofessionals voor wie digitalisering (heel) belangrijk is geeft aan dat er een (zeer) lage prioriteit wordt gegeven aan digitalisering. Dit is ook terug te zien in het budget dat beschikbaar gesteld wordt. “Opmerkelijk om te zien”, stelt Thomas Huigen, client consultant bij Markteffect. “Zeker omdat het merendeel van de respondenten aangeeft digitalisering als oplossing te zien voor het verlagen van de zogenoemde faalkosten. Helemaal omdat juist dit de kosten zijn die ontstaan door fouten die voorkomen hadden kunnen worden. We spreken dus eigenlijk over onnodige kosten.”

Van de respondenten stelt 65 procent dat het digitaliseren van hun processen van groot belang is voor het verlagen van deze kosten. Nog eens 58 procent merkt op dat het in gang zetten van digitalisering van invloed is geweest op het terug laten lopen van de onnodige kosten.

Verschillen binnen de branche

Digitalisering is voor 70 procent van de organisaties, ondanks alle knelpunten, wel degelijk een prioriteit. Opvallend is wel dat het vooral de architecten- en ingenieursbureaus zijn die een ontzettend hoog belang hechten aan het instrument dat volgens velen de oplossing is om de personeelstekorten terug te dringen (86 procent). Dit ligt een stuk lager bij de bouwnijverheid (69 procent) en handel in bouwmaterialen (57 procent).

Over het Bouwonderzoek

Het Trendonderzoek ‘Digitalisering in de bouwsector’ is in 2021 gehouden onder 514 bouwprofessionals in Nederland. Alle respondenten zijn (mede-)verantwoordelijk voor digitalisering binnen de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Het onderzoek is verspreid onder vakgenoten en gaat in op de stand van zaken rondom digitalisering in de bouw. Heb je interesse in het bouwonderzoek? Download dit gratis via afas.nl/bouwonderzoek.

Dit artikel is gesponsord door Afas