Metamorfose voor Houthaven Amsterdam dankzij Gyproc Afbouwpakketten

Metamorfose voor Houthaven Amsterdam dankzij Gyproc Afbouwpakketten
(v.l.n.r.) Dennis Immerzeel en René Hoegee bij Cluster II

In De Houthaven, een voormalig havengebied in de Spaarndammerbuurt, is het weer een drukte van belang. De in 1945 gedempte insteekhavens zijn weer uitgegraven en op de ontstane kunstmatige eilanden wordt een nieuw woon- en werkgebied gecreëerd. Eén van de projecten is Cluster II; de bouw van 235 microappartementen, een duurzaam, sociaal wooncomplex gericht op hoge kwaliteit, bestemd voor met name eenpersoonshuishoudens. Voor hoofdaannemer Van Wijnen Haarlemmermeer en afbouwbedrijf De Vier Totaalafbouw BV geldt de inbreilocatie van De Houthaven vooral als een uitdaging om zo economisch mogelijk het project te realiseren.

“Eén van de uitdagingen die we ons in het voortraject al realiseerden was om zo min mogelijk transportbewegingen te bewerkstelligen. Dus ook tijdens het bouwproces zo min mogelijk afval de produceren”, vertelt René Hoegee, uitvoerder van Van Wijnen op dit zogenoemde De Houthaven Cluster II project. “Hoewel in het oorspronkelijke plan van deze appartementenbouw nog gipsblokken en kalkzandsteen wanden stonden gepland hebben we dit in het voorstadium al gewijzigd in de toepassing van een Metal Stud wandsysteem”.

Op dat moment kwam afbouwbedrijf De Vier Totaalafbouw uit Ter Aar als Gyproc Professional in beeld. “We werden door Van Wijnen benaderd”, vertelt Dennis Immerzeel, mede-eigenaar van De Vier Totaalafbouw. “Geheel afvalloos bouwen is niet gelukt, maar we hebben met het nieuwe systeem Afbouwpakketten van Gyproc Nederland wel een enorme slag gemaakt in de afvalreductie. Op dit project zijn de Afbouwpakketten allemaal prefab met de juiste hoogtemaat op de bouw aangeleverd. Ook is het mogelijk om complete pakketten in de volledig juiste maatvoering aangeleverd te krijgen. Echter, dan ben je in de verwerking wel je flexibiliteit kwijt. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat wij daar misschien ook nog niet helemaal op ingespeeld zijn”, stelt Immerzeel.

Afbouwpakketten

De Gyproc Afbouwpakketten zijn compleet samengestelde pakketten Metal Stud wanden ten aanzien van aantal, hoogte en breedte. De pakketten worden waterdicht geseald en genummerd op de bouw aangeleverd. Hierdoor kunnen de pakketten al in de ruwbouwfase op de gewenste locaties worden neergezet. “Dit is vooral in het opperen, de transporthandelingen op de bouw, een enorme stap voorwaarts”, licht uitvoerder Hoegee toe. “Doordat de pakketten zijn genummerd kan de kraanmachinist het materiaal meteen op de goede verdieping plaatsen.”

Doordat de pakketten zijn genummerd kan de kraanmachinist het materiaal meteen op de goede verdieping plaatsen.”

“Hierbij is de samenwerking tussen aannemer en afbouwer heel belangrijk”, vult Immerzeel aan. “Waar we voorheen zelf verantwoordelijk waren voor alle transporthandelingen, wordt nu hiervan een deel door de aannemer verzorgd. Dit vergt goed overleg en een juiste afstemming in het voortraject. Het moet dus wel door alle partijen gedragen worden”, stelt Immerzeel.

Deze tijd verdien je terug

Gyproc biedt voor de levering van de prefab Afbouwpakketten een vijftal niveaus, variërend van pakketten met op lengte gemaakte platen bestaande uit één soort tot volledig samengestelde pakketten met verschillende gipsplaten en elementen op hoogte en breedte gemaakt. “In dit project hebben we met maatwerkpakketten gewerkt die grotendeels uit één type plaat bestonden”, vertelt Immerzeel. “Maar ik kan me voorstellen dat we in de toekomst gaan kijken naar Afbouwpakketten bestaande uit verschillende platen, met verschillende hoogten en breedten, als deze samengesteld op een bepaalde locatie of verdieping nodig zijn. Dergelijke pakketten vragen meer tijd in de voorbereiding van een project, maar deze tijd verdien je terug in de montage van het project”, verwacht Immerzeel.

“De Afbouwpakketten werden op vlasbalkjes ingeseald aangeleverd”, vult Hoegee aan. “In vergelijking met levering op pallets scheelt dit in het transport. De vlasbalkjes worden via de houtbak afgevoerd. Ook vanuit Arbo is dit een enorme vooruitgang. Je hoeft geen zware pallets meer te verzamelen en voor statiegeld af te voeren. Dit scheelt een transporthandeling, maar ook een administratieve handeling.”

Afbouwen met één wandsysteem

De Afbouwpakketten omvatten onder meer de Gyproc HABITO scheidingswanden. “Vooral deze wanden hebben we toegepast op de plaatsen waar eerst kalkzandsteenwanden stonden gepland”, vertelt Hoegee. “In het project was eerst sprake van betonnen vloeren, wanden van kalkzandsteen en gipsblokken en houtskeletbouw als gevelafsluiting. Al in het voortraject hebben we dit voor de binnenwanden teruggebracht naar één product. Uiteindelijk hebben we dus gebouwd met vloeren van beton, Gyproc HABITO Metal Stud binnenwanden en HSB-gevelelementen”.

“De Gyproc HABITO scheidingswanden hebben we toegepast als scheiding tussen de algemene ruimten en als woningscheidende wanden. Hier waren vooral de eigenschappen als brandwerendheid, stootvastheid en inbraakwerendheid van doorslaggevend belang”, licht Immerzeel toe.

Optimaliseren

Beide heren zijn het er over eens dat de toepassing van de Gyproc systemen en vooral ook de ingesealde Afbouwpakketten bijdragen aan een strak georganiseerd proces op de bouwplaats. “Vroeger gingen we pas van start als een bouwproject wind- en waterdicht was. Nu ga je al met de ruwbouw mee omhoog, dat resulteert erin dat het bouwproces verkort wordt”, vertelt Immerzeel. Toch zien beide heren nog mogelijkheden om verder te optimaliseren. “We hebben nu uit kostenoogpunt verschillende typen gipswanden toegepast. Wellicht hadden we daar meer eenheid in kunnen creëren door te kiezen voor één kwalitatief hoogwaardig wandsysteem. Een ander punt van aandacht is dat je te maken hebt met een relatief droog product dat al in de ruwbouwfase in een natte omstandigheid op locatie wordt neergezet. Het is een aandachtspunt dat de pakketten dan niet beschadigd raken”, stelt Immerzeel tot besluit.

Dit artikel is gesponsord door Gyproc Nederland.