Hoe denkt de bouwsector over BIM (Level 2) volgens ISO 19650

Hoe denkt de bouwsector over BIM (Level 2) volgens ISO 19650

BSI Group heeft in Nederland onderzoek uitgevoerd onder professionals die werkzaam zijn in de bouwsector en te maken hebben met BIM. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het gebruik, de kennis en de houding ten opzichte van BIM (Level 2). BIM en BIM Level 2 zijn twee verschillende begrippen. Maar in hoeverre zijn beide bekend?

BIM en BIM Level 2 (volgens ISO 19650)

Binnen de bouwsector is bijna niemand onbekend met BIM, dit blijkt ook overduidelijk uit het onderzoek. Building Information Modelling (BIM) is bekend van de tekensoftware, waarin het gebouw gemodelleerd wordt. Maar, zoals velen weten bestaat er naast BIM ook BIM Level 2.

BIM Level 2 is het beheer van alle bouwinformatie van de gehele keten en van toepassing op de hele levenscyclus van het gebouw of object, van initieel ontwerp tot uitvoering, onderhoud en uiteindelijk sloop, door het gebruik van digitale modellen. De essentie van BIM Level 2 ligt in de samenwerking tussen ingenieurs, opdrachtgevers, architecten en aannemers. Zij wisselen projectinformatie uit in een virtuele omgeving (common data environment) tussen al deze disciplines en met een multidisciplinair samengesteld model van het bouwwerk.

In 2018 heeft ISO ’s werelds eerste internationale norm voor informatiemanagement met gebruik van BIM gepubliceerd, namelijk ISO 19650. Wanneer bedrijven zich certificeren tegen ISO 19650, betekent dat zij kunnen aantonen dat hun organisatie bepaalde processen op BIM Level 2 hebben georganiseerd. Van de respondenten was 91% bekend met ISO normen, slechts 51% was bekend met ISO 19650.

Is BIM (Level 2) bekend in de bouwsector en in hoeverre wordt het toegepast?

Het onderzoek is voor een groot deel ingevuld door BIM managers, werkzaam bij een bouw- of aannemersbedrijf of de overheid, met een gemiddelde grootte van 250+ medewerkers. Zoals aangegeven is BIM een bekend begrip voor de respondenten. Dit is aannemelijk, aangezien veel van de respondenten verantwoordelijk zijn voor BIM binnen hun organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het modelleren met BIM software tot de processen van BIM Level 2, die de gehele ketensamenwerking omvat. Opvallend is dat degene die met BIM werken, ongeacht of dit BIM of BIM Level 2 is, bekend is met de verschillende niveaus van BIM en ook kan uitleggen wat BIM Level 2 is.

De essentie van BIM Level 2 ligt in de samenwerking tussen ingenieurs, opdrachtgevers, architecten en aannemers”

Wat uit het onderzoek naar voren komt is de bekendheid binnen organisaties. 51% van de respondenten gaf aan dat bij medewerkers binnen de organisatie die niet dagelijks met BIM Level 2 werken, de bekendheid van het begrip (te) klein is. Wanneer je niet werkt met BIM Level 2 is dit over het algemeen teveel jargon, wat het erg moeilijk begrijpelijk maakt. Uit het onderzoek blijkt dat de verwachting is dat wanneer er op een simpele manier wordt uitgelegd wat BIM Level 2 inhoudt, dit meer betrokkenheid en draagvlak creëert binnen de gehele organisatie.

Het gebruik van BIM Level 2 kan sterk afhangen van de fase van de bouw waarin het project zich bevindt. De meest voorkomende fase in het onderzoek waarbij wordt aangegeven dat zij BIM Level 2 gebruiken is binnen de beheerfase.

Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven (ongeveer 40%) bezig zijn met hun processen in te richten of hebben ingericht, zodat in de toekomst met BIM Level 2 kan worden gewerkt.

Is BIM ook belangrijk voor (toe)leveranciers?

Niet alleen ontwerp- en bouwbedrijven werken met BIM. In dit onderzoek hebben ook meerdere ziekenhuizen aangeven dat zij met BIM werken voor beheer en tijdens uitwisseling van projecten.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 9% van de respondenten denkt dat hun toeleverancier bekend is met BIM Level 2. Daartegenover staat dat meer dan 71% denkt dat de organisatie baat zou hebben wanneer hun toeleverancier zou zijn gecertificeerd voor BIM Level 2. En 71% van de respondenten controleert de BIM capaciteiten van hun (toe)leveranciers.

Reeds 80% is ervan overtuigd dat toeleveranciers positiever tegenover BIM Level 2 zouden staan wanneer zij hier meer bekend mee zijn. Ook denkt de grootste groep dat er 11% tot 25% valt te besparen wanneer alle betrokken organisaties gebruik zouden maken van BIM Level 2. Door gebruik te maken van BIM Level 2 wordt er gebruik gemaakt van 1 communicatiemodel waardoor er sneller en efficiënter kan worden gewerkt, maar waardoor ook faalkosten worden voorkomen.

Dit zou kunnen betekenen dat een (toe)leverancier die is gecertificeerd tegen BIM Level 2, een grotere kans heeft om verkozen te worden boven een (toe)leverancier die niet is gecertificeerd tegen BIM Level 2.

Eindconclusie

De kennis ten opzichte van BIM Level 2 binnen de bouwsector is duidelijk aanwezig. Toch blijkt er ook weerstand te zijn tegen certificatie van BIM Level 2. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat zij niet het voordeel zien van certificatie voor BIM.

Ongeveer 45% van de respondenten geeft aan dat er onvoldoende capaciteit is binnen de organisatie, er te weinig kennis/draagvlak binnen de organisatie is, het teveel tijd kost tegenover wat het oplevert of dat hun organisatie niet geschikt is voor BIM Level 2 certificering.

Ongeveer 30% staat wel positief tegenover certificering. 15% geeft aan dat zij al gecertificeerd zijn of wel overwegen om zich te laten certificeren voor BIM Level 2. Een andere 15% geeft aan dat zij nu nog geen certificatie overwegen, maar hier niet negatief tegenover staan. Uit het onderzoek blijkt dat er meer draagvlak gecreëerd kan worden, door meer te informeren over de inhoud van BIM Level 2, zonder gebruik te maken van teveel jargon.

Een goed BIM proces kan binnen een organisatie kostenbesparing opleveren”

BIM Level 2 is (nog) geen vereiste vanuit de overheid of vanuit opdrachtgevers. Het staat vast dat ook in Nederland steeds meer bedrijven volgens BIM Level 2 gaan werken. In Engeland is het certificeren tegen BIM Level 2 wel al een verplichting bij overheidsaanbestedingen en de verwachting is dat in de toekomst dit ook zo zal zijn voor Nederland. BIM Level 2 wordt momenteel hoofdzakelijk toegepast door (grotere) innovatieve organisaties. Zo is Sweco Nederland, Divisie Stad en Milieu, afdeling Techniek vorig jaar als eerste binnen Nederland gecertificeerd op ISO 19650-2 (onderdeel van BIM Level 2). Ballast Nedam heeft zich als eerste binnen Nederland gecertificeerd met een Kitemark Project Delivery volgens ISO 19650-2 met daaropvolgend BAM International en BAM Belgium.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, is het op dit moment zeker aan te raden een ISO 19650 certificatie te overwegen, en zeker om alvast processen binnen de organisatie op deze manier in te richten. Een certificaat toont niet alleen aan dat alle BIM processen op orde zijn, maar ook onafhankelijk zijn gecontroleerd. Dit zal een vertrouwen geven bij opdrachtgevers. Ook bij aanbestedingen zal dit in het voordeel worden. Daarnaast kan een goed BIM proces binnen een organisatie kostenbesparing opleveren.

Meer informatie over ISO 19650? Lees dan het artikel over de nieuwe ISO norm voor BIM Level 2

Over BSI

BSI is grondlegger van ISO normen en verzorgt onafhankelijke audits en certificering van managementsystemen en keurmerken die consistentie en zekerheid bieden. BSI ondersteunt de bouwsector door het toepassen van normen, best practices en het leveren van certificeringsoplossingen en trainingen voor BIM, Internet of Things (IoT) en Smart Cities.

Dit artikel is gesponsord door BSI.