artikel

Nieuwe BENG dwingt tot beter geïsoleerde deuren in nieuwbouwwoningen

woningbouw 1932

Vanaf 1 januari 2020 zijn op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen de BENG-eisen van toepassing en vervalt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Dit zal leiden tot hogere isolatie-eisen.

Nieuwe BENG dwingt tot beter geïsoleerde deuren in nieuwbouwwoningen
Bij onderhoud en renovatie van bestaande woningen worden deuren vaak nog vervangen door de traditionele 38 mm uitvoering.

BENG staat voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen. De nieuwe eis komt ongeveer overeen met een EPC van 0,2. Dus ook de huidige Rc-waarden voor daken, vloeren, gevels en deuren zullen niet meer toereikend zijn!

GND deurfabrikanten voldoen ruimschoots

Voor de bij GND-garantie aangesloten houten deurfabrikanten is dit geen probleem. De GND-fabrikanten hebben deuren die ruimschoots aan deze eisen voldoen of zelfs beter presteren richting het Passiefhuisniveau. De huidige maximale isolatie-eis voor deuren (U = 2,2 W/m²K) komt te vervallen. Deze wordt ingevuld door deuren die richting U = 1,1 of lager gaan. De exacte U-waarde van deuren kunt u opvragen bij de GND-deurfabrikant.

Verduurzaming van bestaande woningvoorraad

‘Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de warmtevraag door isolatie.’ Dit staat in het Regeerakkoord 2017-2021 en geeft helder weer waar het de komende jaren om gaat.

Bij het onderhouden en renoveren van het bestaande woningbezit worden deuren, “omdat dit niet anders kan”, nog vaak vervangen door de traditionele 38 mm uitvoering. Toch is het in vrijwel elk bestaand kozijn mogelijk een 54 mm deur met kaderprofilering toe te passen. Deze geven een aanmerkelijk betere dichting en isolatie en leveren een flinke bijdrage in vermindering van het energie verbruik en verhoging van het wooncomfort. Door de bestaande kozijnen vooraf elektronisch te laten inmeten, passen de nieuwe deuren naadloos in de bestaande kozijnen.

Meer informatie op NBD-online.

Reageer op dit artikel