partner nieuws

Duurzaam onderhoud en beheer van bermen

infra 1250

Duurzaam onderhoud en beheer van bermen

Grassbloxxx, Bokashi en Sinusbermbeheer: het zijn de klinkende namen van enkele innovaties waarmee Krinkels flink aan de weg timmert. Letterlijk. Zij hebben duurzaamheid dan ook hoog in het vaandel staan en zijn een toonaangevende aannemer op het gebied van groen, infra, water en sport. Het beheer en onderhoud van bermen is een van de specialiteiten.

Krinkels is onder andere verantwoordelijk voor twee grote provinciale contracten in Noord-Holland. Het gaat hierbij om tien­jarige contracten voor het groenbeheer en -onderhoud van Zuid-Kennemerland IJmond en Midden-Noord. “Wij doen alles op het gebied van beheer en onderhoud van de provinciale bermen. Van het maaien van de bermen en het bestrijden van ziekten en plagen van de aanwezige beplanting tot het knippen van heggen. Daarnaast worden wij ingezet bij calamiteiten-management en gladheidsbestrijding”, zegt vestigingsleider Jeron Boellaard van Krinkels in Alkmaar.

Provinciale contracten

De Provincie Noord-Holland heeft met deze gebiedscontracten hoog ingezet op innovatief en duurzaam onderhoud van de weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen en terreinen. Met deze wens is de provincie Noord-Holland bij Krinkels aan het goede adres, aldus Boellaard.
Sinusmaaien bermenEen mooi voorbeeld is het Sinusbeheer van de bermen. Een nieuwe, innovatieve manier van biodiversiteit-verhogend maaien. Sinusmaaien zorgt ervoor dat bloemen de kans krijgen om uit te bloeien en zaad te schieten. Wanneer het grootste deel van de bloemen is uitgebloeid, wordt 70 procent van de berm gemaaid. Insecten en andere beestjes kunnen dan ‘vluchten’ naar de beplanting die blijft staan. Op deze manier overleeft veel fauna een maaibeurt.

Restafval

Ook over het restafval wordt bij Krinkels nagedacht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om jaarlijks 40.000 à 50.000 ton bermgrassen en ander maaisel te verzamelen voor de ontwikkeling van Grassbloxxx, een hoogwaardig isolatiemateriaal dat wordt gemaakt van bermgras en slootmaaisel. Deze groenresten worden op een locatie in de omgeving van Amsterdam door NewFoss verwerkt tot vezels en sappen. Boellaard: “In Zwitserland zijn huizen gebouwd waarin dit materiaal is verwerkt. Het gaat hierbij om isolatiemateriaal dat is gemaakt van grasvezels. We gaan dit nu ook in Nederland doen. Het is een project waarbij meerdere partijen zijn betrokken.”

Bokashi-techniek

Niet al het restafval is geschikt voor isolatiemateriaal. Daarom wordt op het ‘onbruikbare’ deel de Bokashi-techniek toegepast. Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het is volgens Boellaard de meeste efficiënte manier om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. Met het fermenteren van organisch restafval (denk aan gras, riet, bladeren, snoeisel of drijfmest) snijdt het mes aan twee kanten. Het scheelt namelijk afvoer­kosten én het zorgt voor optimale voeding voor het bodemleven. Er is nauwelijks sprake van CO2-uitstoot, terwijl de energie wordt behouden.

Efficiency

Verduurzaming zit niet alleen in de methode en producten, maar ook in de manier van werken en het materieel. Zo zijn meerdere apparaten voorzien van sensoren. Een sensor meet onder meer hoe vaak en hoe lang een machine wordt gebruikt. De sensor meet ook trillingen. Afwijkende trillingen duiden op niet optimaal gebruik van een machine.

Boellaard: “Het is puur om de efficiëntie van een apparaat te meten. Neem als voorbeeld een machine voor onkruid­bestrijding. Daarvoor gebruiken we geen chemische middelen, maar heet water. De sensor gaf aan dat de machine slechts tien uur per week effectief werd gebruikt. Dat vonden we raar, want mede­werkers waren gewoon 40 uur per week met die machine op pad. Al snel kwamen we er achter hoe dat kwam. De watertank moest namelijk om de zoveel tijd worden bijgevuld. Medewerkers reden naar een sloot, vulden de tank en reden weer terug naar waar ze gebleven waren. En dat een keer of zes per dag. De oplossing ligt voor de hand: een extra watertank meenemen op de auto.”

100 procent elektrisch

Om de duurzaamheidsambitie van Krinkels verder vorm te geven, wil het bedrijf in de toekomst louter elektrisch gereedschap gebruiken, zegt Boellaard. “Op projecten in Purmerend en Nieuw-Vennep gaan we toe naar 100 procent elektrisch werken. We beschikken intussen over elektrische kettingzagen, bosmaaiers, heggenscharen en bladblazers.” Daarnaast heeft Krinkels onlangs twee elektrische werkbussen (eVito’s)

Bij ons werken bevlogen mensen die heel goed weten waar ze mee bezig zijn

aangeschaft.

Investeren in medewerkers

Ten slotte is duurzaamheid ook belangrijk als het gaat om het personeels­beleid. Boellaard: “Wij willen onze
opdrachtgevers nooit teleurstellen. Dat kan alleen maar door kwaliteit te leveren. Bij Krinkels werken bevlogen mensen die heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Wij investeren in onze medewerkers. Hoe? Vier dagen per jaar komt iedereen bij elkaar en wordt een lesprogramma aangeboden. Dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe methodes van het knippen van heggen, het gebruik van elektrisch gereedschap of de flora en fauna in een berm. Ook nodigen we tijdens deze dagen opdrachtgevers en werkgeversservicepunten uit om deel te nemen.”

Krinkels

Krinkels is een jong, dynamisch en resultaatgericht bedrijf. Het hoofdkantoor staat in Breda. Verspreid over het hele land heeft Krinkels inmiddels tien vestigingen. De aannemer heeft circa 300 mensen in dienst, de jaaromzet bedraagt zo’n 69 miljoen euro. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder meer Rijkswaterstaat, NS, Ministerie van Defensie, gemeenten, provincies, waterschappen en bedrijven.
Directeur Marc Bolier kijkt uit naar de uitdagingen voor de komende jaren. “Met z’n allen moeten we er de schouders onder zetten. Krinkels wil groeien. Dat kan door te boeien en te binden, door kwaliteit te leveren en door dichtbij de klanten te staan. We staan voor een aantal grote uitdagingen, onder meer op het gebied van verduurzaming en vergroening. Innovaties volgen elkaar in rap tempo op, denk aan het gebruik van elektrisch handgereedschap, elektrische voertuigen en robot­maaiers. De groenbranche is een prachtige branche waarin ongelooflijk veel gebeurt. Daarin willen wij graag voorop blijven lopen.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Krinkels.

Reageer op dit artikel