21 November AFAS Leusden
Han Vrijling (voorzitter)
Han is directeur van Horvat & Partners en emeritus hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft. Er zijn weinig mensen die de de wereld van de civiele techniek kennen vanuit
zo veel invalshoeken.

 


Karin de Haas
Karin de Haas is directeur van het kenniscentrum voor ondergronds bouwen (www.cob.nl), lid van de Zebra’s (een groep OG, ON en kennisinstituten die zich bezig houden met het versneld uitvoeren van de renovatieopgave van betonnen viaducten) en vice voorzitter van de Raad van Toezicht van de Leerstoel Management of Public Space.

 


Leontien de Waal
Leontien de Waal is sector banker bouw bij Abn Amro (Abn Amro Insights – Bouw) en ze is lid van de strategische adviesraad van brancheorganisatie NLIngenieurs. Ze kent de infrasector goed, van gespecialiseerd ingenieursbureau tot en met grotere infra aannemers. Gefascineerd door de vele publiek-private samenwerkingen zal zij als jurylid bij de projecten specifiek letten op innovatieve samenwerkingsvormen die voor versnelling kunnen zorgen. Projecten moeten ook anderen uitdagen om in te zetten op een toekomstbestendige infrastructuur langs de uitgangspunten van betaalbaarheid, circulariteit en klimaatadaptiviteit.

 


Anita Baas
Programmadirecteur Bouw en Infra bij de TU Delft, MT-lid TKI Bouw en Techniek en Secretaris van het Bestuurdersnetwerk Infra. Voorheen werkzaam o.a. als programmamanager Infra bij de Bouwagenda en verantwoordelijk voor diverse grote opdrachten vanuit RWS. Als jurylid ziet Anita deze nieuwe Cobouw-Infra Award als een kans bij uitstek om projecten, die echt het verschil gaan maken in de complexe infra-opgave van de komende decennia, het podium te geven. Inspirerende voorbeelden geven energie en die verdienen niet alleen erkenning maar ook navolging!

 


Nouska du Saar (secretaris)
Onderzoekt als journalist bij Cobouw verduurzaming en vernieuwing in de bouwsector. Nouska heeft haar sporen verdiend in openbare bronnen- en data-onderzoek.

Wil jij partner worden tijdens de Cobouw Awards? Neem contact op met Florance Jacobs. Je vindt haar contactinformatie hieronder.

Heb je vragen?

Neem contact op met


Ageeth Luisman

Tel: 06-53723319
events@vmnmedia.nl

 ------------- Wil je partner worden?

Neem contact op met


Florance Jacobs

Tel: 06-10555494
florancejacobs@vmnmedia.nl