26 November AFAS Leusden

Cobouw Infra Award

 

De Award voor het beste infrastructuur project

Heb jij een infraproject dat in de schijnwerpers gezet mag worden, omdat het veel betekent voor de infrastructuur van nu én in de toekomst en daarom een inspiratie kan zijn voor de sector? Zend het dan in voor de Cobouw Infra Award!

Randvoorwaarden
Een Nederlands infraproject dat tussen 1 januari 2023 en 1 september 2024 wordt/is gerealiseerd en/of opgeleverd en zich aantoonbaar in de praktijk heeft bewezen. Het mag een project zijn over de hele breedte van infrastructurele werken, die binnen de categorieën aanleg, vernieuwing, vervanging en renovatie valt. Ook opgeleverde projecten binnen een lopend programma tellen mee. Tenslotte: de grootte van het project is niet bepalend. Alle projecten zijn welkom, van klein tot groot. We moedigen aan om de inschrijving samen met de opdrachtgever te doen.

Criteria:

 • Draagt bij aan de uitvoerbaarheid van de landelijke aanleg- en V&R (vervangings- en renovatie) opgave
 • Zet stevig in op levensduurverlenging en toekomstbestendigheid van infrastructuur
 • Nodigt met een slim ontwerp en/of innovatieve uitvoeringsmethode uit tot brede navolging in de sector
 • Is aantoonbaar duurzaam en er is efficiënt omgegaan met schaarse middelen in de sector
 • Is door constructieve samenwerking met opdrachtgever(s) en/of andere betrokken partijen tot stand gekomenGeen hard criterium maar wel een pré:
 • Heeft erin geresulteerd dat zowel opdrachtgever en opdrachtnemer aantoonbaar tevreden zijn met het behaalde resultaat binnen de beschikbare budgetten en planning.

Let op: we nemen alleen aanmeldingen in behandeling die aan de criteria voldoen.​​​
 

Aanmelden voor de Infra Award 2024 is nu mogelijk.

 
Planning:

 • Vanaf de start: de redactie publiceert de inzendingen op Cobouw.nl
 • 30 augustus: deadline voor inzendingen
 • 9 september: de onafhankelijke jury kiest vijf nominaties
 • 18 september: jurybijeenkomst met vijf genomineerden
 • 24 of 25 september: projectbezoek met de jury bij 3 finalisten
 • 4 oktober: bekendmaking 3 finalisten op de website van Cobouw
 • 26 november: bekendmaking winnaar tijdens de feestelijke Cobouw Award uitreiking bij AFAS Leusden

 

Partner worden van de Cobouw Infra Award?

Wil je partner worden van de Cobouw Infra Award? Neem contact op met Paul Veerman. Je vindt zijn contactinformatie hieronder.

Meer weten of partner worden?

Wil je partner worden van de Cobouw Awards? Neem contact op met Paul Veerman. Je vindt zijn contactinformatie hieronder. Voor overige organisatorische vragen kun je contact opnemen met Ageeth Luisman.

Paul Veerman
Telefoon: 06 - 22 46 82 10
paulveerman@vmnmedia.nl

Ageeth Luisman
Telefoon: 06 - 53 72 33 19
cobouwawards@vmnmedia.nl