26 November AFAS Leusden
Rob Roef (voorzitter)
Rob Roef (voorzitter)Business Developer Digitalisering in de gebouwde omgeving
Rob ontdekte al snel na zijn studie dat de bouw behoefte heeft aan betere samenwerking. Vanuit een ontwerpfunctie bij een ingenieursbureau ging hij CAD-software ontwikkelen, ondersteunen en later ook verkopen. Hij heeft actief bijgedragen aan de internationale ontwikkeling van adoptie van BIM- en GIS- tandaarden en -tooling. Naast zijn functie bij TNO is hij voorzitter van buildingSMART Benelux en co-lead van Nationale Building Room van buildingSMART International. Rob is sinds april 2019 actief als jurylid en treedt regelmatig op als dagvoorzitter, spreker en columnist.
Detlev van Loenhout
Detlev van LoenhoutInformatie manager PALLAS
Na de opleiding Design & Decision Support Systems aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven heeft hij veel werk verricht binnen de BIM-wereld van de aannemer. Daarbij de groei van BIM van dichtbij meegemaakt in de opvolgende rollen van modelleur, coördinator, specialist en manager. Hij is daarna doorgegaan naar de opdrachtgeverskant waar hij nu Informatie Manager is bij het ontwerp van de PALLAS reactor, de nieuwe productiefaciliteit voor medische isotopen in Petten. Binnen die hoedanigheid is hij bezig met de ontwikkeling van een common data environment om alle projectinformatie, zowel het logische als het grafische aspect, te verenigen voor ontwerp, bouw, exploitatie en decommissioning van de reactor in de vorm van linked data. Vanuit deze rol ondersteunend geweest bij de winst van de Cobouw Digitalisering Award 2022 voor de carwash voor data die gebruikt wordt op het project.
Perica Savanović
Perica Savanović Lector Gebouwde Omgeving, Inholland Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica
Met het lectoraat richt Perica zich op de complexe maatschappelijke opgaven en transities in de gebouwde omgeving. Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn, met als tussenstap de verduurzaming van de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen tot 2030. Alleen al deze immense opgave vraagt om innovatieve oplossingen in een ontwikkelproces van integraal ontwerpen en participatief creëren, zodat ze goed toepasbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van de eindgebruiker. Aan de hand van concrete opgaven wil Perica met het lectoraat projecten opzetten om deze wijze van ontwerpen verder te verbeteren en bij te dragen aan vernieuwing in gebouwde omgeving. Zo kan er een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving ontstaan. Perica wil de traditionele verkokering in de bouwwereld doorbreken en betrokken disciplines samen laten werken aan integrale ontwerpen voor de transities in de gebouwde omgeving. Sterker nog, met participatief creëren staat de deur ook open voor andere professionals en betrokkenen buiten het werkveld, zoals eindgebruikers. Want het is aan die laatste groep om de te ontwikkelen innovaties te omarmen. Perica staat een open structuur van samenwerking voor waarin per vraagstuk wordt gekeken naar de meest kansrijke samenwerkingen. Dat gaat natuurlijk al snel om de partijen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector (OBT), maar ook om partijen uit bijvoorbeeld de industrie, IT, het onderwijs, het sociaal-maatschappelijke domein en de creatieve sector.
Alexander Leeuw (secretaris)
Alexander Leeuw (secretaris)Financieel-economisch redacteur Cobouw
Verdiept zich in de jaarcijfers en onderzoekt de geldstromen in de bouw. Behalve graven in data houdt hij zich graag bezig met vernieuwing in de bouw, of het nou gaat om digitalisering of duurzaamheid.
Heb je vragen?
Neem contact op met Alexander Leeuw via alexanderleeuw@vmnmedia.nl.

Meer weten of partner worden?

Wil je partner worden van de Cobouw Awards? Neem contact op met Marcel Nibbeling. Je vindt zijn contactinformatie hieronder. Voor overige organisatorische vragen kun je contact opnemen met Ageeth Luisman.

Marcel Nibbeling
Telefoon: 06 - 55 87 13 76
marcelnibbeling@vmnmedia.nl

Ageeth Luisman
Telefoon: 06 - 53 72 33 19
cobouwawards@vmnmedia.nl