Samenwerking als sleutel voor integrale spoorprojecten

Samenwerking als sleutel voor integrale spoorprojecten
Vrije kruising Dijksgracht nabij Amsterdam Centraal Station

Het Nederlandse spoorwegnet is het drukst bereden spoor van Europa. Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) creëert ProRail meer spoorcapaciteit. Strukton helpt de complexe puzzels te realiseren met de kracht van samenwerking.

Meer spoorcapaciteit ontstaat door het bestaande spoornetwerk te optimaliseren en waar nodig uit te breiden. Dit zijn projecten waar vele disciplines samenkomen. “Strukton zet hiervoor de disciplines Rail en Civiel in en diverse eigen bedrijven”, vertelt Martin Bos, directeur PMC Rail-Civiel bij Strukton. “Samen zorgen zij voor alles wat er in zo’n multidisciplinair project nodig is. Denk aan prefab- elementen, de sanering van vervuilde grond, sanering en aanleg van wissels en sporen, perrons, technische en commerciële ruimtes, fietsenstallingen, ruimtes en wat er nog meer bij komt kijken. Alles op een zo duurzaam mogelijke manier, met circulaire en gerecyclede materalen. Ook de coördinatie van alle grondstromen en monitoring voor sturingsinformatie komen uit onze eigen organisatie.”

Zoveel disciplines in eigen huis is een grote kracht”

Hetzelfde doel

“Zoveel disciplines in eigen huis is een grote kracht om een project vakkundig, veilig, efficiënt, duurzaam en met zo min mogelijk hinder uit te voeren”, benadrukt Tjark de Vries, directievoorzitter van Strukton Rail Nederland. “Verbinden en samenwerken zijn – naast veiligheid en vakmanschap – onze kernwaarden. Dat geldt intern en voor de manier waarop we met onze klanten en partners werken. Samen bouwen met hetzelfde doel voor ogen komt het projectresultaat ten goede en vergroot het werkplezier. We genieten er enorm van om met elkaar dit soort multidisciplinaire uitdagingen aan te gaan.”

Minimale hinder

Bos vertelt wat dit opleverde op het PHS-project Rijswijk-Rotterdam. “Hier vergroten we sinds 2019 samen met ProRail de spoorcapaciteit. Tussen de stations Rijswijk en het nieuwe Delft Campus hebben we het spoor verdubbeld naar vier sporen. Met een nieuwe brug en een nieuwe onderdoorgang is ook de civiele infra verbeterd. Tussen Delft Campus en Rotterdam hebben we een snelle verbinding gecreëerd door het beveiligingssysteem en de civiele infra aan te passen, zonder extra sporen aan te leggen.”

Toen ProRail aangaf hoe belangrijk minimale overlast is, heeft Strukton de fasering en uitvoering samen zo gekozen, dat de hinder voor de reizigers op het station Delft Campus slechts een half jaar duurde in plaats van twee jaar. “Dat kan alleen maar door het echt samen te doen. We zijn er ontzettend trots op dat dit is gelukt.”

Een groot deel van het team dat op Rijswijk-Rotterdam werkt, gaat mee naar de verbouwing van Amsterdam Centraal, een project dat Strukton onlangs verwierf.

Strukton spoorproject
Delft Campus, het eerste energieneutrale station.

Wisselvrij

De Vrije Spoorkruising Dijksgracht, waar Strukton begin dit jaar met de uitvoering is gestart, is eveneens een PHS-project. Bos: “Er liggen nu zes gelijkvloerse sporen met vertragende wissels. Ten oosten van Amsterdam Centraal Station maken we een wisselvrije situatie door een tunnel van 130 meter te bouwen voor twee sporen waar de vier overige sporen overheen gaan. Zo is meer treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam en Weesp. De groenvoorziening rondom de vrije kruising behoort ook tot de opdracht, waaronder een openbaar park aan de zuidkant.”

Zero-emissiebouwplaats

ProRail kende Strukton de opdracht voor de Vrije Spoorkruising Dijksgracht toe, met name vanwege de uitmuntende score (10) voor de zero-emissiebouwplaats. Strukton werkt in drie fases naar nagenoeg volledig elektrisch materieel. “We beginnen met voornamelijk HVO100-brandstof die veel minder CO₂ uitstoot dan gewone diesel”, aldus Bos. “Onze eigen bedrijven en externe partners hebben we hierop geselecteerd. In fase 2 (2026/2027) zetten we al zo’n 50 procent elektrisch materieel in en in fase 3 (2028/2029) is vrijwel al het materiaal elektrisch. De markt is nu nog niet zo ver, maar de looptijd van zeven jaar maakt het interessant om in duurzame innovaties te investeren.”

Als duurzame infrabouwer leggen we de lat voor onszelf en onze partners hoog”

Energieneutrale bouwkeet

Strukton denkt de stroombehoefte te voeden met een voorziening op de bouwplaats die wordt aangesloten op het groene stroomnet. Bos: “Onze bouwkeet wordt energieneutraal dankzij zonnepanelen op het dak, een elektrische airco en andere duurzame installaties. De keet willen we tussen de uitvoeringsfases overigens verhuren om leegstand en onnodig transport te voorkomen. Verder richten we met Strukton-bedrijf GBN Groep een gronddepot in om de grondstromen optimaal te beheersen.”

Duurzaamheid trekt jong en oud

“Als duurzame infrabouwer leggen we de lat voor onszelf en onze partners hoog”, vervolgt De Vries. “Strukton schafte als eerste elektrische werklocomotieven aan en samen met ProRail willen we diesellocomotieven bij spoorwerk helemaal terugdringen.”

Strukton is aangehaakt op de roadmap van ProRail om in 2030 alleen nog te werken vanaf emissievrije bouwplaatsen. Ook neemt het bouw- en spoorbedrijf deel aan het Transitiepad zero emissie Bouwplaats & Bouwlogistiek van Rijkswaterstaat.

“We merken dat onze duurzame ambities en innovatiecultuur nieuwe jonge collega’s aantrekken en de samenwerking met ervaren vakmensen leidt vaak tot verrassende resultaten”, aldus De Vries. “Spoorvervoer is de meest duurzame vorm van gemotoriseerd transport en dat helpen we graag verbeteren met de realisatie van prachtige PHS-projecten. Samen bouwen aan een duurzame samenleving, dat drijft ons.”

Dit artikel is gesponsord door Strukton Civiel.