KOMO-certificaten maken van InSus duurzame isolatiepartner

KOMO-certificaten maken van InSus duurzame isolatiepartner
InSus-mededirecteur Harry van Dam

Met de KOMO-certificaten voor InSuWall en InSuRoof is het doel van PIR-recyclingfabriek InSus een grote stap dichterbij gekomen. Voortaan kunnen de dak- en gevelpanelen met gerecycled PIR-schuim probleemloos in de bouw worden toegepast. "Als bijdrage aan een duurzame toekomst voor iedereen."

InSus is best een bijzonder bedrijf. Het haalt uit afgedankte sandwichdeuren en -panelen de isolatiematerialen van polyurethaan (PU) en werkt dat waar mogelijk op tot een hoogwaardige PIR-isolatie voor dak- en gevel isolatiepanelen. Dat gebeurt zodanig goed dat de bouw nu dus, naast de bestaande CE-markering en prestatieverklaring (DoP), bij InSus naar KOMO-certificaten kan vragen. Die zijn op 17 april door Marco de Kok van SGS INTRON Certificatie uitgereikt aan InSus-directeur Harry van Dam voor zowel InSuWall (spouwmuur) als InSuRoof (plat dak).

Ons doel is een 100 procent circulaire productie”

Groeiende vraag

Hiermee is voor aannemers en dakdekkers de weg vrij om volop van deze uitstootbeperkende en optimaal hoogwaardige isolatieproducten gebruik te gaan maken. Om de groeiende vraag naar de actuele duurzame producten te kunnen beantwoorden, is de afgelopen jaren op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven een nieuwe fabriek neergezet. In die zelf ook duurzame fabriek wordt hoogwaardig isolatiemateriaal geproduceerd voor diverse toepassingen in de woningbouw en andere gebouwen.

Wereldwijde primeur

Harry van Dam: “We passen de door ons ontwikkelde technieken grootschalig toe en gaan met de nieuwe fabriek een enorme CO2-reductie en grondstofbesparing realiseren.”

InSus in Duiven is wereldwijd de eerste grootschalige fabriek waar isolatiepanelen en -deuren zodanig worden gerecycled, dat alle tijdens het innovatieve verwerkingsproces vrijkomende drijfgassen direct worden afgevangen. Daarmee kan bij volle capaciteit volgens Van Dam jaarlijks een uitstootreductie van ruim 1,5 miljoen ton CO2 gerealiseerd worden ten opzichte van de huidige manier waarop oud isolatiemateriaal wordt verwerkt. En dit is precies waar het de oprichters van InSus om te doen is: “De wereld van morgen. Met als doel een 100 procent circulaire productie. Als bijdrage aan een duurzame toekomst voor iedereen.”

De PIR-recyclingfabriek van InSus in Duiven.
De PIR-recyclingfabriek van InSus in Duiven.

Groot recyclingvermogen

De fabriek in Duiven heeft een recyclingvermogen van liefst 20.000 ton per jaar, terwijl de productiecapaciteit van daaruit opnieuw te maken bouwproducten 12.000 ton per jaar bedraagt. Van Dam: “Hierdoor kunnen we in de toekomst niet alleen onze eigen grondstofkringloop sluiten, maar is er ook capaciteit beschikbaar om die van derde partijen te sluiten.”

Op weg naar 100 procent circulair

Om te voldoen aan de bouwfysische eigenschappen van het in de bouw vereiste PIR-isolatiemateriaal bestaan de door InSus momenteel geproduceerde PIR-isolatiematerialen nog voor maximaal 21 procent uit gerecyclede materialen. “Dat is een eerste stap”, aldus Van Dam, “maar dat is voor ons niet genoeg. We blijven daarom in ontwikkeling en optimaliseren onze processen continue, zodat we uiteindelijk een 100 procent circulaire productie kunnen realiseren.”

Inzameling maximaliseren

InSus heeft een eigen afvalcontainerservice en doet dat in samenwerking met een toenemend aantal partners. “Bij volledige capaciteit kunnen we de inhoud van 1,5 vrachtwagen per uur recyclen en ook de inhoud van 1,5 vrachtwagen per uur produceren.” Essentieel daarbij is, dat de vrijkomende chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) onschadelijk worden gemaakt en niet meer in de atmosfeer komen. Ook het vrijkomende pentaan wordt afgezogen en (her)gebruikt bij de productie van nieuwe InSus isolatiematerialen.

InSus duurzame isolatie

Duurzame huisvestiging

InSus wil koploper zijn in de circulaire productie van bouwmaterialen en hiermee duurzaamheid en circulariteit stimuleren in de sector. Van Dam: “Ons antwoord op klimaatverandering is systeemverandering; alleen door de manier waarop we onze producten maken te veranderen, wordt de CO2-uitstoot drastisch verminderd.”

Dat geldt overigens niet alleen voor de producten, maar ook voor het gehele productieproces en de fabriek waarin dat plaatsvind. “Zo is ook ons gehele bedrijfspand all-electric en recyclebaar gebouwd met een milieu-impact die 70 procent lager ligt dan de norm. Er zijn uitsluitend materialen met een lage milieubelasting toegepast, mocht het pand in de verre toekomst worden afgebroken, dan kunnen we ons eigen pand recyclen.

Drie betaalbare productgroepen

Het leveringsprogramma van InSus richt zich op diverse toepassingen voor woningbouw en utiliteit, waarbij het bedrijf kan bogen op de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de duurzame categorie. Mededirecteur Harry van Dam onderstreept dat graag: “De aannemer/dakdekker betaalt bij ons nooit meer dan bij andere leveranciers en daarnaast halen we bij leveringen vanaf één volle vracht gratis de snijresten weer op.”

De hoogwaardige PIR isolatiematerialen zijn onderverdeeld in drie productgroepen: voor het dak InSuRoof; voor wanden en gevels InSuWall en voor vloeren InSuFloor. Het gaat daarbij om unieke producten met gerecyclede content die zelf aan het eind van hun levensduur ook weer te recyclen zijn. De voordelen van de InSus-producten zijn: hoogwaardige kwaliteit; er is een grote voorraad en er is geen wachttijd door rechtstreekse levering vanuit de Nederlandse fabriek. Harry benadrukt dat bij de genoemde producten altijd maatwerkoplossingen mogelijk zijn als resultaat van de modulaire hightech-productielijnen in de nieuwe fabriek.

Dit artikel is gesponsord door InSus.