Circulair bouwconcept blijkt duurzame succesformule

Circulair bouwconcept blijkt duurzame succesformule

Niet alleen is het Circle-bouwsysteem vooralsnog het meest circulaire betoncasco van Nederland, maar waarschijnlijk zelfs van heel Europa. Er wordt in ons land veelvuldig naar gevraagd, simpelweg omdat circulair bouwen aan een echte opmars bezig is, zo ervaart Rob Hogendoorn, commercieel directeur van CascoTotaal in Terneuzen.

Het duurzame betoncascosysteem van Circle werd eind 2021 geïntroduceerd. Na een ogenschijnlijk trage start blijkt het inmiddels de circulaire succesformule waarop veel van de huidige gebruikers rekenden. Begrijpelijk, want de tijd is echt rijp voor een dergelijk circulair bouwsysteem. Dat het om een betonnen oplossing gaat voor de woonproblematiek blijkt steeds meer ondergeschikt te worden aan het belangrijkste sterke punt: optimale circulariteit, of zoals Hogendoorn het graag formuleert: “Ons betoncasco is circulair to the bone.”

Samenwerken

De discussie of we uit milieuoogpunt met hout, staal of beton moeten bouwen, vindt hij op dit moment een ‘non-issue’. “We moeten van elk van deze bouwmaterialen gebruikmaken waar dat het meest gunstig is. Samenwerken levert uiteindelijk meer op dan tegen elkaar strijden op materiaalniveau. Veel belangrijker vind ik in welke mate hergebruik mogelijk is en of we met onze producten en technieken de wooncrisis het hoofd kunnen bieden.”

circulair bouwen

Driedubbel flexibel

Volgens Hogendoorn biedt het duurzame betoncasco van het Circle-bouwsysteem daarvoor een snelle, hoogwaardige en vooral zeer flexibele oplossing. Dit begint steeds meer opdrachtgevers en bouwbedrijven aan te spreken, enerzijds vanwege de eenvoud en hoge kwaliteit en anderzijds vanwege de vele aantrekkelijke woonvormen die ermee mogelijk zijn. Om die mogelijkheden te onderstrepen, spreekt Hogendoorn van ‘driedubbel flexibel’:

Het betoncasco voegt zich gemakkelijk naar architectonische en inrichtingswensen, het is als enkele unit of groot wooncomplex inzetbaar en alle vormen daartussen en als derde blijkt het zeer levensloopbestendig te zijn. Daarmee   is het ook op dat punt zeer toekomstgericht. Bovendien liggen de bouw- en installatiekosten aan de goede kant van de streep. Begrijpelijk dat er veel positieve reacties zijn en er in korte tijd al heel wat projecten mee zijn gerealiseerd.

Lage MPG-score

Met een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) van 0,14 euro is het betoncasco van Circle bij voorbaat een winnaar. In de zeer lage MPG-score is alles over de gehele levensduur meegerekend; van winning en transport van de bouwmaterialen naar de fabriek, via de bouwfase en de vele gebruiksmogelijkheden als woonunit, tot de tijdelijke finale waarin het wapeningsijzer wordt omgesmolten en het beton tot granulaat wordt verwerkt. Aangezien de fabriek direct naast de Zuiderkanaalhaven van Terneuzen ligt, is het zelfs mogelijk om het transport op duurzame wijze plaats te laten vinden: met elektrische binnenschepen en vervolgens met elektrische vrachtwagens en op de bouwplaats waar mogelijk met elektrische hijskranen.

Doorgaan met bouwen

Het resultaat daarvan past helemaal in deze tijd: de stikstofuitstoot op de bouwplaats speelt dan namelijk geen enkele rol meer. Hogendoorn: “We kunnen dan gewoon doorgaan met bouwen en dat is hard nodig. Overigens is stikstof niet het enige obstakel. Denk aan zaken als grondposities, vergunningverlening enzovoort. Maar met het circulaire betoncasco is een belangrijke horde alvast genomen.”

circulair bouwen

Levensloopbestendig

Het betoncasco heeft vaste maten en grote openingen. Deze zijn enerzijds op velerlei wijze dicht te zetten en af te werken, anderzijds maken ze de koppeling tot grotere woonunits makkelijker. De inzetbaarheid als enkele unit (tiny house) of als gekoppelde en gestapelde groep woningen, geeft opdrachtgevers en bouwbedrijven een grote mate van flexibiliteit. Latere aanpassingen zijn eenvoudig te realiseren door wanden weg te halen of juist bij te plaatsen.

Compacte starterswoningen kunnen zo uitgroeien tot ruime gezinshuizen en later weer terugkrimpen om meerdere alleenstaanden (jong of oud) te huisvesten. Hogendoorn: “We maken al langere tijd een grote denkfout, namelijk om overal grote woningen te willen bouwen. Die zijn daardoor duur. Kiezen we voor een slimmere maatvoering, zoals bij ons betoncasco, dan kunnen we kleiner, maar tegelijkertijd veel flexibeler en goedkoper bouwen.”

circulair bouwen
Het terrein van CascoTotaal in Terneuzen.

Tijdelijk, volwaardig en flexibel

De betoncasco’s voldoen qua bouwfysica en brandveiligheid geheel aan het Bouwbesluit. “Of ze permanent of tijdelijk worden ingezet, speelt bij ons uit oogpunt van kwaliteit geen enkele rol. De woonunits kunnen snel op een tijdelijke locatie worden neergezet. Ze na vijftien jaar laten staan is technisch geen enkel probleem.”

Om een flexibele levensloopbestendigheid te realiseren, is gekozen voor een slimmere benadering van het installatiedeel. Werden bij de eerste versies van het betoncasco nog leidingen vooraf ingestort; nu staat de installatie geheel los van de cascoproductie. Daarvoor is ruimte gecreëerd tussen de funderingsbalken.

Om vloerverwarming met dekvloer mogelijk te maken is de verdiepinghoogte met 5 cm toegenomen. In Terneuzen wordt nog maar één type betoncasco gebouwd voor zowel begane grond als op verdiepingsniveau. Ook dat maakt hergebruik gemakkelijker. Kortom: circulair tot op het bot.

Dit artikel is gesponsord door CascoTotaal.