Ventilatiesysteem SmartValve: gemakkelijk een gezond binnenklimaat

BUVA is een bekende naam in de Nederlandse bouwsector. Met 1946 als oprichtingsjaar kan men terugkijken op een mooie geschiedenis. Een levensloop waarbij innovatie en ondernemerschap aan het roer stonden voor het creëren van een veilige woonomgeving en gezond binnenklimaat voor iedere bewoner. Dit streven dient op een duurzame en kostenefficiënte manier tot stand te komen.
Delen:

In deze dynamische wereld is Jaap-Henk Keijer 5 jaar geleden bij BUVA aan de slag gegaan. Hij heeft binnen de organisatie verschillende rollen mogen vervullen. Eerst als product manager ventilatie & verwarming, daarna als verkoopleider voor de klantengroep installateurs en tegenwoordig als concept-adviseur voor voorschrijvende partijen met name de installatie adviesbureaus.

In zijn laatste rol komen de werelden van klant en techniek samen. Jaap-Henk licht adviesbureaus in over hoe de producten van BUVA toegepast kunnen worden en welke prestaties ermee behaald kunnen worden. Zijn motivatie is om zijn relaties een goed en eerlijk advies te geven en daarbij oplossingen te bieden die werken en het verschil kunnen maken. “Ik wil graag bedrijven vooruithelpen,” aldus Jaap Henk.

SmartValve, eenvoudig te installeren en onderhouden collectief ventilatiesysteem
Concept-adviseur Jaap-Henk Keijer

BUVA, voortdurend gericht op het creëren van een gezond binnenklimaat

“BUVA was één van de eerste marktspelers in Nederland die een gelijkwaardigheidsverklaring heeft gekregen door de roosters aan de toevoerzijde te koppelen aan de afvoerzijde, de mechanische ventilatie box. Dit heeft bijgedragen aan een enorme naamsbekendheid van BUVA in de ventilatie markt.”

Na eerst de ventilatieroosters, toen de mechanische ventilatieboxen en daarna WTW eenheden komt BUVA nu met een derde generatie mechanische klep ventilatie, de SmartValve evolution. De Nederlandse productontwikkelaar richt zich met deze iteratie op de gestapelde bouw in zowel de nieuwbouw – als renovatiemarkt.

De SmartValve is een VAV (variable air volume) klep met in de klep geïntegreerde luchtkwaliteit sensoren. Deze klep regelt de luchtstroming in een kanaal. De sensoren in de klep meten aan de afvoerzijde de luchtkwaliteit. Afhankelijk van de luchtkwaliteit gaat de klep open of dicht binnen een vooraf ingesteld bereik. De SmartValve is ontwikkeld voor alle situaties waarbij er collectieve ventilatie toegepast zou kunnen worden met mechanische ventilatie en een drukgestuurde WTW installatie.

Wat deze versie zo uniek maakt is dat de sturing is vereenvoudigd en nog breder toepasbaar is.

Bij collectieve bouw met veel woonheden zoals een appartementencomplex, studentenwoningen of studio’s loont het om een collectieve installatie met een afzuiginstallatie of balansventilatie te installeren met een SmartValve ertussen die het luchtvolume naar de wooneenheden reguleert. Een individuele ventilatie-unit in elke woning kost veel meer ruimte, geld en onderhoud.

Zoals eerder beschreven introduceert BUVA inmiddels haar derde iteratie. Wat deze versie zo uniek maakt is dat de sturing vereenvoudigd is en compatibel aan de SmartSense bediening en sensoren van BUVA waardoor deze nog breder toepasbaar is. Daarnaast is deze mechanische klep intelligenter en makkelijk te inspecteren en te reinigen.

SmartValve, eenvoudig te installeren en onderhouden collectief ventilatiesysteem

Productontwikkeling in eigen huis, passend op de marktontwikkelingen

In zijn vorige rollen als product manager en verkoopleider heeft Jaap Henk veel kennis opgedaan van de techniek en wist hij wat voor behoeften er waren bij de installateurs. Dat was een goed vertrekpunt voor de doorontwikkeling SmartValve. Hierin heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling van de fysieke eigenschappen, toepasbaarheid en het algoritme van de mechanische klep.

Al onze ventilatieproducten zijn made in Holland. Dat maakt je minder afhankelijk van andere landen en verkleint de ecologische voetafdruk.

“BUVA doet op het gebied van productontwikkeling alles zelf. We engineeren zelf, schrijven zelf de algoritmes en ontwikkelen de elektronica in house,” aldus Jaap-Henk. “Doordat wij alles zelf doen kunnen wij heel snel schakelen en aanpassen. Hierdoor zijn alle onze ventilatieproducten made in Holland wat je minder afhankelijk maakt van andere landen en je ecologische voetafdruk verkleind.”

“Er is al jaren een woningtekort in Nederland,” vervolgt Jaap-Henk. “Eén van de manieren om dit op te lossen is gestapelde bouw. Dat is een type bouw waar de SmartValve goed toepasbaar is. Dat zien wij in Nederland. Daarnaast is er een druk op de prijzen en levertijden van bouwprojecten. Dit heeft ertoe geleid dat er steeds meer woningfabrieken ontstaan.”

“Dat zijn concepten die eenvoudig en gestandaardiseerd gemaakt kunnen worden en daarna makkelijk naar de bouwlocatie getransporteerd kunnen worden. Deze manier van bouwen levert een positieve bijdrage aan de verduurzaming van de woningvoorraad,” vervolgt Jaap-Henk. “Na de eerste instappers in het geïndustrialiseerd bouwen, zie je nu ook traditionele bouwers en aannemers hun eigen woningfabrieken opzetten. Naast deze ontwikkelingen is ook waarneembaar dat de traditionele manier van bouwen tot complicaties leidt. De component installaties neemt een steeds dominantere rol in de totale bouwkosten van een woning,” aldus Jaap-Henk. “De aannemers worden zich steeds bewuster van wat er in de woning geschroefd wordt aan de installatiekant. Hier willen zij invloed op kunnen uitoefenen.”

SmartValve, eenvoudig te installeren en onderhouden collectief ventilatiesysteem

Met SmartValve evolution een garantie voor een gezond binnenklimaat

“Met de SmartValve kunnen wij op eenvoudige en economisch aantrekkelijke manier ventilatie systemen inbouwen in een hoogbouwproject. Bovendien is er in de total cost of ownership een aanzienlijke besparing te realiseren doordat een servicemonteur van een appartementencomplex slechts bij één hoofdinstallatie een handeling hoeft te verrichten in plaats van bij tientallen of honderdtallen.”

“Het onderhoud is ook nog eens makkelijker te doen omdat je niet afhankelijk bent van de bewoners doordat de installatie buiten de woning kan worden gehouden. Verder weten we van de SmartValve, door de robuustheid van  het product, dat deze een hele lange levensduur heeft. Installatiebedrijven krijgen met de SmartValve een eenvoudig te installeren en onderhouden product in handen.”

De SmartValve is uitontwikkeld en zal per 1 juni als 125mm variant leverbaar zijn.

Vraag hier de technische brochure van de SmartValve evolution aan door het invulformulier in te vullen.

Dit artikel is gesponsord door BUVA homecare systemen.