Terugnameoptie maakt duurzame vlaswanden super circulair

Het is een regelrechte primeur van FAAY. Als eerste wandproducent ter wereld komt het bedrijf uit Vianen met een terugnameoptie voor de scheidingswanden van vlas. Die wanden scoren overigens ook op andere punten hoog.
Delen:
Vlas is een akkerbouwgewas dat uitstekend groeit op de kleigronden van Nederland, België en Noord-Frankrijk en zich prima leent als isolerende kern voor scheidingswanden.

Cees Faay, de geestelijk vader van de FAAY-panelen, was zijn tijd ver vooruit. Toen hij 50 jaar geleden een nieuw wandsysteem bedacht was er nog niemand bezig met duurzaamheid en circulariteit. Laat staan dat iemand wist wat ‘biobased’ betekende. Dat is nu wel anders en hij zou met trots wijzen op de nieuwe terugnameoptie bij de vlaswanden. Die werkt heel simpel: wanneer een gebouw aan het eind van zijn levensduur komt, worden de scheidingswanden met hun vlaskern gedemonteerd en bij FAAY ingeleverd. De vlaswanden worden vervolgens gerecycled tot nieuwe bouwproducten en dat kunnen best weer scheidingswanden zijn, waarin dan nog steeds veel CO2 blijft opgeslagen die anders in de atmosfeer terecht komt. Kortom, anders dan bij veel producten waarvan de grondstoffen grotendeels worden verbrand waardoor ze uit de grondstofketen verdwijnen, is hier juist sprake van een gesloten cirkel: een product met een hernieuwbare grondstof zoals vlas wordt na gebruik opnieuw als grondstof en/of bouwmateriaal inzetbaar. Kortom: de terugnameoptie maakt de vlaswanden super circulair.

Terugnameoptie maakt duurzame vlaswanden super circulair
Dankzij de terugname optie worden vlaswanden aan het eind van hun gebruikslevensduur netjes gerecycled tot nieuwe bouwproducten en dat kunnen best weer scheidingswanden zijn.

Recycling was nog nooit zo aantrekkelijk

Johan Mellegers, Developer Sustainable Products van Faay, legt graag uit waarom klanten veel baat kunnen hebben bij de terugnameoptie: “Om te beginnen gaat het ze geen geld kosten, maar brengen ze wel meteen de CO2-footprint van hun bouwprojecten omlaag. Vlaswanden slaan per m3 wand meer dan 580 kg aan CO₂ op en dat is terug te zien in de LCA en MKI. Vervolgens heeft de lage milieubelasting weer voordelen bij aanbestedingen en het verkrijgen van subsidies (MIA, VAMIL e.d.). Last but not least vervallen in de sloopfase de stortkosten. Dat is pure winst.” Faay werkt vooralsnog met reguliere recyclingbedrijven om de terugnameoptie vorm te geven, maar overweegt om bij voldoende belangstelling uit de markt een eigen recyclinglijn voor wandproducten op te zetten.

Johan wijst er aansluitend op, dat in deze periode van fors stijgende grondstofprijzen het hergebruik van bouwmaterialen op zich al een financieel pluspunt is. Hij ziet het als een enorme stimulans voor de bouwsector om recycling bovenaan de actielijst te zetten.

Duurzaamheid speerpunt FAAY

Alle onafgewerkte FAAY-scheidingswanden zijn ‘groen’, met hout, vlas en gips als basis. Dat maakt ze juist als het gaat om duurzaam bouwen een zeer interessante optie. FAAY-wanden hebben een levensduur van wel 100 jaar en het gebruikte vlas draagt bij aan een optimaal en gezond binnenklimaat met hoog comfort. Dat vlas is een onuitputtelijke grondstof die hernieuwbaar, herwinbaar en milieuvriendelijk (biobased) is. Tijdens de teelt neemt het CO₂ op en zet dit om in zuurstof. Een hectare vlas legt in één teeltcyclus evenveel CO₂ vast als een hectare bos in één jaar. Maar dat is nog niet alles: voor veel bouwproducten moeten de grondstoffen van ver komen. Dat geldt niet voor vlas, een akkerbouwgewas dat uitstekend groeit op de kleigronden van Nederland, België en Noord-Frankrijk. De lokale teelt en productie betekent minder transport en daardoor ook hier minder CO₂-uitstoot. En aangezien alle vlaspanelen worden gemaakt in de fabriek in Vianen en vandaaruit geleverd, blijft de milieubelasting door het transport van de klant-en-klare vlaspanelen ook daardoor tot een minimum beperkt. De scheidingswanden met vlas als kern hebben nog een ander interessant voordeel: ze zijn lichter en dat maakt het gemakkelijker om ze met elektrisch aangedreven hijskranen te plaatsen, waarmee ook weer uitstoot wordt bespaard.

Terugnameoptie maakt duurzame vlaswanden super circulair
Vlaswanden slaan per m3 wand meer dan 580 kg aan CO₂ op en dat is terug te zien in de LCA en MKI.

Meest duurzame wand van Nederland

Prefabwanden van FAAY zijn een modulair systeem, ze zijn opgebouwd uit standaardpanelen van 40 cm breed. Die panelen zijn, mits niet verlijmd, demontabel en herbruikbaar en dat betekent minder transport, arbeid en afval. Door circulair ontwerpen en bouwen wordt de impact van een gebouw op zijn omgeving beperkt en draagt het bij aan klimaatverbetering. FAAY kijkt continu waar en hoe kan worden aangehaakt bij die circulaire economie, zowel producttechnisch als -economisch. Al in het ontwerpproces wordt nagedacht over een latere demontage van de geproduceerde wanden. Daarom levert FAAY vanaf dit jaar de vlaswanden standaard af met een circulariteitsverklaring in de vorm van een terugnameoptie. Het bedrijf is er trots op dat daardoor “de scheidingswand van FAAY de meest duurzame wand van Nederland is.”

Door te werken met deze duurzame wanden profiteren klanten van zeer lage milieukosten: de MKI-waarde van € 1,42 is zeer laag en daarmee is de vlaswand goed voor maar liefst 60 procent minder milieubelasting dan gangbare wanden. Dit maakt tevens een zeer gunstige MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) mogelijk. Ook maken gebouweigenaren goede kans op bijvoorbeeld de MIA\Vamil G6100 of D6101 subsidies. Door de lage MKI-score wordt altijd gebouwd volgens de richtlijnen van BREEAM en LEED en zijn hier extra punten voor te behalen. Voor wie nog twijfelt: het milieuprofiel of EPD van de FAAY-wanden is beschikbaar in de Nationale Milieu Database of op aanvraag verkrijgbaar.

Dit artikel is gesponsord door Faay.