De kracht van Strukton: multidisciplinaire tunnelprojecten

De kracht van Strukton: multidisciplinaire tunnelprojecten

Strukton focust zich steeds meer op datgene waarmee het de meeste waarde biedt, zoals het renoveren en onderhouden van tunnels. Deze complexe objecten vragen om een multidisciplinaire aanpak. Het doel: een maximaal beschikbare, betrouwbare en altijd veilige ondergrondse verbinding.

“In Nederland worden niet veel nieuwe tunnels gebouwd. Er is vooral behoefte aan vervanging en renovatie in combinatie met meerjarig onderhoud”, vertelt André IJdema, business developer bij Strukton Infra Specials. “We richten ons op zowel weg- als spoortunnels. Als ervaren spoorbouwer kennen we ProRail en de hoge veiligheidseisen en -procedures goed. Daarin hebben we echt een voorsprong.”

Wij kennen de gebruiker, de klant en de markt goed”
— Coen van Ommen, projectmanager bij Strukton Infra Specials

Meerjarig onderhoud

Recente projecten zijn onder meer het vernieuwen van de tunneltechnische installaties (TTI’s) in de spoortunnels van de Betuweroute in het gebied Zee Zevenaar. Samen met vertrouwde partners vervangt Strukton onderdelen in de brand-, gas- en treinstilstand-detectie en neemt het de brandblus­installatie, camera’s en spraaksystemen in de tunnels onderhanden. Strukton is samen met partners ook betrokken bij de renovatie van de Schipholspoortunnel, het meerjarig onderhoud van de Botlektunnel en de Thomassentunnel in Combinatie A-Lanes A15, het meerjarig onderhoud van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht, alsmede de renovatie van de Hubertustunnel in Den Haag.

Ketenregisseur

“Juist in multidisciplinaire tunnelprojecten zijn we sterk, omdat we de hele keten beheersen en betrekken bij de opgave”, benadrukt Coen van Ommen, projectmanager bij Strukton Infra Specials. “Met onze eigen specialistische bedrijven hebben we veel expertise in huis, maar we zijn ons net zo bewust van wat we niet zelf aan kennis en kunde hebben, bijvoorbeeld op het gebied van industriële automatisering. Hiervoor hebben we sterke partners waarmee we langdurig samenwerken.” Voorbeelden zijn ICT Group en Krenvoord, gespecialiseerd in industriële en infrastructurele automatisering, waarmee Strukton samenwerkt in het project TTI Zee Zevenaar.

Strategische partners

“Naarmate je elkaar beter kent, groeit het vertrouwen om iedere partner zijn specifieke expertise in te laten zetten”, vervolgt Van Ommen. “Daar hoort ook verantwoordelijkheid nemen bij. Zo kom je samen op een efficiënte en effectieve manier tot een hoogwaardig eindproduct voor de klant en de gebruiker. Zeker gezien de schaarste aan vakkundige mensen en middelen is het een extra voordeel dat je op elkaar kunt rekenen en oog hebt voor elkaars uitdagingen.”

Continue verbetering

De samenwerking met strategische partners is projectoverstijgend en gericht op continue verbetering. De gezamenlijke ambitie is om het samen steeds beter, slimmer, veiliger, duurzamer en efficiënter te doen en dat werpt op elk volgend project z’n vruchten af. Met het oog op die toegevoegde waarde staat Strukton altijd open voor strategische samenwerkingen met nieuwe partners.

We benaderen projecten daarom vanuit de hele levenscyclus”
— Rogier Haak, projectmanager Asset Management bij Strukton Infra Specials

Assetmanagement

“Onze focus heeft vele voordelen”, zegt Rogier Haak, projectmanager Asset Management bij Strukton Infra Specials. “De opgaven van onze klanten zijn zo groot en complex dat je echt goed in je vak moet zijn om kwaliteit te bieden en aan de hoogste standaarden te voldoen. Doordat we ons vakmanschap gericht blijven ontwikkelen, zijn we steeds waardevoller voor onze klanten.” De beschikbaarheid van tunnels en infrastructuur in het algemeen is heel belangrijk voor de gebruiker, weet Haak. “We benaderen projecten daarom vanuit de hele levenscyclus. Dit betekent dat we al in de tenderfase bedenken hoe we ook het onderhoud van bijvoorbeeld de Hubertustunnel kunnen optimaliseren. Dat komt de beschikbaarheid, ook op lange termijn, ten goede.”

Gelijkwaardig samenwerken

“Door de verbinding met onze klanten als gemeenten, Rijkswaterstaat en ProRail op te zoeken, kunnen we toekomstige uitvragen steeds beter doorgronden”, zegt IJdema tot slot. “We kennen de gebruiker, klant en de markt goed. Onze cultuur is gericht op verbinden en samenwerken, intern en extern, en we trainen ons ‘dienend’ leiderschap daarop. Daarom hebben we een voorkeur voor samenwerkingsvormen waarin opdrachtgever en opdrachtnemer gelijkwaardig samenwerken in de keten, op basis van openheid en onderling vertrouwen en met ruimte voor het maken en leren van fouten. Juist dan kunnen we onze expertise inbrengen om samen tot optimale oplossingen voor de tunnelopgaven te komen.”

Grote verantwoordelijkheid

De systematische integrale werkwijze is eveneens een belangrijke sleutel voor succesvolle projecten. De kracht zit hem in de samenhang tussen de rollen, systemen en processen in een eenduidige werkwijze, met afstemming tussen betrokken disciplines. Leerervaringen worden steeds verwerkt in de werkwijze die het startpunt is voor elk volgend project. Dit proces doorloopt Strukton samen met partners. Bouwen aan infrastructuur die ons land bereikbaar en leefbaar houdt, is een grote verantwoordelijkheid. Die neemt Strukton door stappen te blijven zetten op het gebied van digitalisering, emissieloos bouwen, circulariteit en biodiversiteit. Het neemt de regie door met klanten in gesprek te gaan, ook buiten de context van projecten om, en neemt deel aan coalities als het Betonakkoord en initiatieven als de Inframarathon.

Dit artikel is gesponsord door Strukton Infra Specials.