Mapei zet breed in op verduurzaming

Mapei zet breed in op verduurzaming
Verduurzaming betekent ook aandacht voor een schonere leefomgeving.

Verduurzamen van je producten gaat verder dan alleen het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Daarom kiest Mapei voor een brede benadering. De producent van chemische producten voor de bouwsector wil met zijn zero-lijn daarnaast bijdragen aan een gezondere leefomgeving, vermindering van afval en goede arbeidsomstandigheden voor verwerkers.

Mapei vervult een voortrekkersrol in het verduurzamen van producten voor de bouwsector en voor reiniging en onderhoud. Tien jaar geleden begon de producent al met het compenseren van de CO₂-uitstoot van zijn best verkopende tegellijm Keraflex Maxi S1 zero. Sindsdien is het assortiment met uitstootvrije producten wereldwijd steeds verder uitgebreid.

Duurzame producten niet duurder

Om zijn voorsprong te behouden heeft Mapei het tempo opgevoerd. Sinds vorig jaar zijn versneld producten toegevoegd aan het duurzame assortiment, de zogeheten zero-lijn. De CO₂-uitstoot ervan wordt gecompenseerd door te investeren in projecten voor herbebossing en bescherming van biodiversiteit. Compenseren is geen vervanging voor maatregelen om de CO₂-uitstoot te verminderen, maar vooralsnog de enige optie voor de emissies die Mapei niet kan voorkomen.

De producten uit de zero-lijn zijn niet duurder geworden, vertelt technisch manager Arthur Schonewille van Mapei Nederland. “We bieden ze aan tegen dezelfde prijs als de oude variant. Sterker nog, voor veel producttypen wordt de oude variant zonder veel ophef geruisloos vervangen door de zero-variant tot tevredenheid van de klant.”

Beter binnenklimaat en betere arbeidsomstandigheden

De aandacht gaat veelal uit naar de milieuaspecten van verduurzaming, stelt Schonewille. Mapei kiest voor een bredere aanpak, met niet alleen aandacht voor milieu maar ook een schonere leefomgeving. Schonewille: “Denk bijvoorbeeld aan wooncomfort; voor een vinylvloer in je woning is een lijm zonder uitstoot van vluchtige organische stoffen ook beter voor je binnenklimaat.” Zijn verwachting is dat de wettelijke eisen verder aangescherpt worden ter verbetering van de leefomgeving. Mapei loopt daar op vooruit: veel producten hebben al een EC1 PLUS-keurmerk, de hoogste klasse binnen de EMICODE-indeling.

Naast het vergroten van wooncomfort en een gezonde leefomgeving zet Mapei ook in op afvalreductie en betere arbeidsomstandigheden. Door het leveren van lichtgewicht producten met een verhoogd rendement bijvoorbeeld, zodat ze minder zwaar hoeven te tillen. Of producten te voorzien van low dust-technologie, zodat er minder stof ontstaat bij het mengen. Duurzaamheid en certificering vraagt doorgaans wel om enige uitleg, hebben ze bij Mapei gemerkt. Daarom steekt het bedrijf veel tijd en energie in advisering en training van de markt via de Mapei Academy. Schonewille: “Ook op kennisgebied willen we het voortouw nemen om kennis bij de klant te krijgen via zo veel mogelijk kanalen.”

Bewustwording

Het is ook een kwestie van bewustwording creëren, zegt marketing- en communicatiemanager Mayelle Pruissen. Uit een onderzoek onder klanten kwam naar voren dat ze in eerste instantie kijken naar wanden, vloeren, isolatie en gevelbekleding en niet zo snel denken aan de milieu-impact van lijmen, kitten, voegen, waterdichtingssystemen of coatings bij het verduurzamen van hun eigen bouwprojecten. “Het aandeel van onze producten daarin is niet zo groot, daarom moeten we het belang ervan nog meer naar voren brengen. Elk onderdeel, hoe klein ook, heeft impact op het geheel.”

Als producent heb je volgens Schonewille de verantwoordelijkheid om snel in te spelen op ontwikkelingen om zo schadelijke effecten waar mogelijk in te perken: “Je kunt heel lang je kop in het zand steken en blijven uitstellen om er iets mee te doen, maar je kunt het ook oppakken en de voortrekkersrol nemen.”

Dit artikel is gesponsord door Mapei.