Geodata bevorderen samenwerking bij projecten Boskalis

Geodata bevorderen samenwerking bij projecten Boskalis

Veel grote projecten die Boskalis uitvoert, vragen om ruimtelijke inpassing in de omgeving. Van het versterken van dijken langs de Dollard tot baggerwerkzaamheden voor de aanleg van de Marker Wadden. Geodata zijn bij deze projecten onontbeerlijk.

Veel grote projecten die Boskalis uitvoert, vragen om ruimtelijke inpassing in de omgeving. Van het versterken van dijken langs de Dollard tot baggerwerkzaamheden voor de aanleg van de Marker Wadden. Geodata zijn bij deze projecten onontbeerlijk.

Boskalis heeft het werken met een geografisch informatiesysteem (GIS) de afgelopen jaren steeds meer geprofessionaliseerd en gestandaardiseerd. Inmiddels wordt voor zo'n beetje ieder nieuw project een GeoWeb-site aangemaakt in een extern gehoste GeoWeb-omgeving met ArcGIS als onderliggend systeem.

Dit biedt flexibiliteit bij de inzet van medewerkers”

"Iedereen die aan een specifiek project werkt – van projectmedewerkers tot stakeholders – moet up-to-date geïnformeerd worden over de inhoud en voortgang ervan. Dat bevordert de samenwerking. Niet voor niets is samenwerken één van onze succesfactoren", zegt Gerard Schouwenaar, informatiemanager bij Boskalis.

Honderd jaar ervaring

De van oorsprong Nederlandse onderneming heeft ruim honderd jaar ervaring in waterbouw, kustbescherming en landaanwinning. Het bedrijf telt meer dan tienduizend professionals en is actief in negentig landen wereldwijd, verspreid over zes continenten. Baggeren is van oudsher de kernactiviteit, maar de dienstverlening omvat bijvoorbeeld ook maritieme dienstverlening, infraprojecten en activiteiten in de offshore energiesector, waaronder aanleg, transport en ontmanteling van olie- en LNG-import/exportfaciliteiten en offshore windparken.

Data centraal

"Onze belangrijkste klanten zijn overheden, haven- en terminal-exploitanten, olie-, gas- en windenergiemaatschappijen, mijnbouwbedrijven, rederijen, verzekeraars en internationale projectontwikkelaars. Die wil je natuurlijk bij ieder project optimaal bedienen, informeren en er effectief mee samenwerken", zegt Schouwenaar. "Met de creatie van een GeoWeb-site per project houden we data centraal, beschikbaar, betrouwbaar, vindbaar en herleidbaar. Dit doen we vanaf de aanbestedingsfase en bij de uitvoering van een project. Data kan alleen in het GIS-systeem worden ingezet als de bron van deze data duidelijk is. De gegevens moeten kloppen en betrouwbaar zijn. Op deze manier creëren we een solide basis waar we allemaal mee verder kunnen en halen we het optimale uit de GIS-voorzieningen. Dit alles vergroot de effectiviteit en de efficiency van onze dienstverlening."

geodata Esri

Toegankelijke informatie

Volgens Tirza Bont, teamleider GIS bij Boskalis, wordt ieder project onder meer gestart met een GIS-omgeving. "Je wilt natuurlijk on site over de gewenste informatie beschikken. Vandaar dat we zorgen voor een WebGIS-concept dat overal en altijd werkt op ieder device. Geo-informatie, waaronder kaarten, data, workflows en rapporten, kunnen vervolgens worden gedeeld met collega's, partners en externe partijen via ArcGIS Online. Waar nodig en gewenst uiteraard met beveiligde toegang. In die zin is WebGIS het ultieme samenwerkingsplatform.”

Integratie tussen apps

Met ArcGIS is Boskalis volgens Bont verzekerd van stabiliteit en betrouwbaarheid door bewezen technieken. “Het bevat veel kant-en-klare functionaliteiten en er is integratie mogelijk tussen verschillende apps. Zowel op het land als onder water maken we voor het verzamelen en delen van data gebruik van ArcGIS. Onder meer voor bathymetrie, ofwel: het opmeten van de hoogte van de zeebodem. Via ArcGIS Image server wordt dergelijke data realtime bijgewerkt om de projectvoortgang tussen hydrografische onderzoeken te tonen."

We werken goed samen, krijgen regelmatig updates en professionele support”

Standaardisatie en maatwerk

Zoals gezegd, vraagt de grote hoeveelheid projecten bij Boskalis volgens Bont om standaardisatie. "Dit biedt flexibiliteit als het gaat om de inzet van onze medewerkers doordat ze de werkwijze en de tools herkennen. Het is duidelijk waar ze aan toe zijn en wat er van ze wordt verwacht. Daarnaast gaat het om maatwerk en zelfstandigheid op projecten, waarbij er vanuit een centrale werkomgeving wordt gestuurd. Maar waar er ook verbinding is tussen de verschillende disciplines. De medewerkers nemen een kijkje in elkaars keuken als het gaat om beschikbare data."

Ontzorgen

Zoals Boskalis opdrachtgevers wil ontzorgen, is het bedrijf op zijn beurt blij met de ondersteuning en dienstverlening vanuit Esri dat samen met Sweco verantwoordelijk is voor de externe hosting van GeoWeb en alles daaromheen. "We werken goed samen, krijgen regelmatig updates en professionele support", zegt Schouwenaar. "We willen het maximale uit onze GIS-oplossingen halen. Dat biedt meerwaarde en daar worden zowel wij als onze klanten blij en beter van. Vaak zien we dat het werken met GIS-data nog meer oplevert als projecten grootschaliger zijn, langer duren en meer kosten. Maar dat betekent ook focus op zorgvuldig werken. Vandaar dat we dus alle data centraal ontsluiten via de GIS-omgeving. Daarmee voorkom je fouten en dubbel werk."

Interessante ontwikkelingen

Niet alleen nu, maar ook in de toekomst neemt het belang van gestructureerde data en standaardisatie alleen maar toe als het gaat om projecten bij Boskalis, zo verwacht Schouwenaar. "De vraag naar onze diensten wordt gedreven door groeiend energieverbruik, groei van de wereldhandel en groei van de wereldbevolking. Meer vraag betekent dat ook de hoeveelheid data groter wordt, dus is en blijft het belangrijk deze centraal beschikbaar te stellen, bij de bron te houden en te ontsluiten via GIS. Daarnaast verwacht ik nog meer inzet van artificial intelligence (AI), sensoren en analyse-tools om projecten (bij) te sturen. Al met al veel interessante ontwikkelingen en uitdagingen om op in te spelen."

Dit artikel is gesponsord door Esri.