'Benut dit jaar om ervaring op te doen met de wet Kwaliteitsborging'

'Benut dit jaar om ervaring op te doen met de wet Kwaliteitsborging'
De sprekers tijdens het webinar van Kingspan, vlnr: Huib van de Vrie, Kees Hootsen en Evert Kraaima.

Doordat de invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) al meerdere keren is uitgesteld, lijkt de aandacht bij een deel van de sector te verslappen. Experts adviseren bedrijven in beweging te komen. "Ga ervaring opdoen voordat de wet officieel van kracht wordt."

Leveranciers weten dat uitstel geen afstel betekent. Daarvoor waarschuwt ook accountmanager Huib van de Vrie van kwaliteitsborger PlanGarant. Voor bedrijven die zich nog niet hebben voorbereid op de komst van de wet Kwaliteitsborging, is het dan ook de hoogste tijd. Van de Vrie is een van de sprekers bij een webinar over de Wkb die Kingspan Geïsoleerde Panelen organiseert op 14 maart.

Nieuwe ingangsdatum

“Mensen beseffen niet altijd dat de wet goedgekeurd is door de Tweede en Eerste Kamer en dat alleen de inwerkingtreding is uitgesteld”, zegt Van de Vrie. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening meldde eind januari 2023 dat 1 januari 2024 de nieuwe ingangsdatum wordt van de Wkb en de Omgevingswet. De politiek moet dat besluit nog wel goedkeuren.

Het is goed om erbij stil te staan dat de hele sector ermee te maken krijgt”

Voorbereid in de hele keten

Maar wat de exacte ingangsdatum ook wordt, het is goed om erbij stil te staan dat de hele sector ermee te maken krijgt en we maar beter voorbereid kunnen zijn in de hele keten. Om kennis te delen vindt Kingspan het belangrijk er één van zijn webinars uit een reeks van vijf aan te wijden. Door de nieuwe wet gaat het bouwtoezicht veranderen, te beginnen met gebouwen in de laagste gevolgklasse, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. In een later stadium gaat de wet waarschijnlijk ook voor complexere gebouwen gelden. Voor leveranciers als Kingspan houdt het in dat via de website alle benodigde informatie te vinden is.

Toezicht verschuift

Met de wet komt er een nieuw stelsel van kwaliteitsborging, dat als doel heeft om de kwaliteit van gebouwen te verbeteren. Het toezicht op ontwerp en uitvoering van de bouw verschuift van de gemeenten naar onafhankelijke controleurs of kwaliteitsborgers. De aansprakelijkheid van aannemers wordt verruimd en de consument wordt beter beschermd. Aannemers worden verantwoordelijk voor fouten die ze zelf veroorzaakt hebben. Gemeenten houden wel hun handhavende taak. Zo kunnen ze de bouw stilleggen bij ernstige problemen. Des te meer redenen om in één uur bijgepraat te worden over deze langlopende kwestie.

Risicogestuurd

De manier van toetsen gaat eveneens veranderen. Risicogestuurd, is het uitgangspunt. In het webinar van Kingspan op 14 maart zal die verandering uitgebreid besproken worden. De andere deskundige aan tafel is Kees Hootsen, operationeel manager Kwaliteitsborging (ZiN KB). Ook Evert Kraaima, manager Technical Services & Facades, sluit namens Kingspan aan. De gasten aan tafel zullen onder meer ingaan op wat er van de hele bouwkolom verwacht wordt en wat de impact is van de nieuwe wet.

Kijk op de website van Kingspan voor meer informatie en inschrijven.

Zeker van kwaliteit

Als voorbeeld van risicogestuurd toetsen noemt Huib van de Vrie van PlanGarant een aannemer die in zijn woningen trappen plaatst die beschikken over een KOMO-keurmerk. Omdat zo’n keurmerk al zekerheid biedt ten aanzien van de kwaliteit, hoeft een kwaliteitsborger die trap in de ontwerpfase niet nog eens extra te toetsen aan de hand van tekeningen. “De kans dat het misgaat is veel kleiner, want het risico is al geborgd in het KOMO-keurmerk. Je moet hem wel goed plaatsen, maar daar gaan we in de uitvoering op letten.”

Je gaat niet ineens anders bouwen, maar het proces van de vergunningsaanvraag gaat veranderen”

Koudwatervrees

In het webinar komt naar voren dat het nieuwe stelsel wennen zal zijn en dat sommige bedrijven vrezen voor extra administratieve lasten en een stijging van de kosten. Toch denkt Van de Vrie dat er vooral sprake is van koudwatervrees. “Je gaat niet ineens anders bouwen, maar het proces van de vergunningsaanvraag gaat veranderen. Dat biedt ook kansen, zoals eerdere besluitvorming vanuit de overheid en eerder duidelijkheid voor aannemers en burgers. En betrokken partijen zoals Kingspan, die de aannemers daarin goed kunnen helpen.”

‘Bewijslast zal meevallen’

Bedrijven zullen inderdaad meer bewijslast moeten overleggen om hun bouwkwaliteit aan te tonen, maar Van de Vrie verwacht dat de hoeveelheid werk meevalt. “Je hoeft echt niet een foto van elk schroefje te maken, als je maar weet wat en wanneer je moet vastleggen. Met de juiste tools kun je dat proces efficiënt vormgeven.” Bovendien kan dossiervorming in hun voordeel werken als de bewijslast voor eventuele gebreken met de Wkb bij de aannemers komt te liggen. Daarmee kunnen ze immers aantonen dat ze hun werk goed uitgevoerd hebben.

sprekers Kingspan webinar
Boven: Kees Hootsen en Huib van de Vrie. Onder: Evert Kraaima.

Verantwoordelijkheid nemen

Niet alleen aannemers, maar ook toeleveranciers zoals Kingspan bereiden zich voor op de Wkb, ziet Van de Vrie. “Ik vind het lovenswaardig dat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen.” Bouwkwaliteit betekent immers ook op de juiste manier toepassen van bouwmaterialen. “Kingspan en andere leveranciers helpen de aannemer daarbij met goede informatie, zoals checklists hoe je materialen goed gebruikt.”

Fouten maken

Landelijk is er inmiddels al de nodige ervaring opgedaan met de nieuwe vorm van bouwtoezicht in de vorm van pilots bij bouw- en verbouwprojecten. De ervaringen worden breed gedeeld. De drie sprekers tijdens het Kingspan-webinar op de Wkb op 14 maart – Kees Hootsen, Huib van de Vrie en Evert Kraaima – juichen experimenteren van harte toe. “Ga ervaring opdoen”, adviseert Van de Vrie. “Het is handig om dat al te doen zolang de wet nog niet officieel van kracht is. Dan weet je immers waar je tegenaan loopt en welke aanpassingen eventueel nog gedaan moeten worden in de bedrijfsvoering.”

Korting op legeskosten

Een groot aantal gemeenten geeft bovendien korting op de legeskosten voor proefprojecten met bouwen onder kwaliteitsborging. “Je kunt het ook pas doen voor het ‘echie’, maar het gevaar is dat als je dan iets vergeet, je geen goedkeuring krijgt van de kwaliteitsborger of dat de gemeente ineens gaat handhaven op een bepaald aspect. Er is dan geen ruimte meer om fouten te maken. Nu mag dat nog en moet dat zelfs om ervaring op te doen.”

Juiste instrument kiezen

Behalve ervaring opdoen is het ook verstandig om tijdig na te denken over welk instrument voor kwaliteitsborging het beste past bij een bedrijf. Sluit het wel aan bij de bedrijfsprocessen en software? En is het alleen geschikt voor gevolgklasse 1 of ook voor complexere bouwwerken uit gevolgklasse 2 of 3? Kwaliteitsborgers maken gebruik van verschillende instrumenten: werkwijzes om tijdens de bouw toe te zien op de geldende voorschriften. Deze instrumenten voldoen aan wettelijke eisen.
De toegelaten instrumenten en de bijbehorende kwaliteitsborgers zijn opgenomen in het landelijk register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

Complexe bouwthema’s

Om architecten, aannemers en installatiebedrijven op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in de bouw organiseert Kingspan Geïsoleerde Panelen nog tot en met 25 april vier webinars. Experts en kennispartners uit de markt gaan met elkaar in gesprek om complexe thema’s inzichtelijk te maken. Op het programma staan:
• 14 maart: De Wet Kwaliteitsborging
• 28 maart: BIM: nu en in de toekomst
• 12 april: Duurzame & circulaire bouw
• 25 april: Risicoreductie bij zonnepanelen

Gratis inschrijven

De webinars worden om de twee weken uitgezonden tussen 11.00 en 11.45 uur. Gratis inschrijven kan door een of meerdere thema’s aan te klikken die te vinden zijn op de website.

Terugkijken op een later moment is ook mogelijk. Dat kan ook voor het eerder uitgezonden webinar over passieve brandveiligheid. Wie zich alsnog inschrijft voor een webinar, krijgt de terugkijklink toegemaild.

Dit artikel is gesponsord door Kingspan.

Om de Omgevingswet écht goed te begrijpen heb je Bouwwetten nodig

Als het om wet- en regelgeving gaat, kun je niet zeker genoeg zijn. Met inzichtelijke artikelen, stappenplannen en checklists laat Bouwwetten zien wat de gevolgen van wet- en regelgeving zijn voor de praktijk. In een tumultueuze periode met de introductie van de nieuwe Omgevingswet, is Bouwwetten een betrouwbare partner waar je antwoord op je vragen krijgt.
Om de Omgevingswet écht goed te begrijpen heb je Bouwwetten nodig