Cobouw
Cobouw
Het duurzaamheidsverhaal van Unilin Insulation

Het duurzaamheidsverhaal van Unilin Insulation

"Gebouwen zijn vandaag goed voor zowat 36% van de totale CO2- emissies, voornamelijk door verwarming en koeling ervan. Onze isolatieproducten maken gebouwen in Europa energie-efficiënter waardoor de nood aan energie daalt (en dus ook de emissies), maar het materiaalgebruik draagt nog steeds bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De manier van produceren doet dat ook", zo vertelt Unilin Insulation.

Het duurzaamheidsverhaal van Unilin Insulation

“Ons duurzaamheidsverhaal pakt dit nu aan. We zorgen ervoor dat we tegen 2030 over CO2-neutrale productievestigingen beschikken. En we werken aan een circulair model zodat we door te recycleren op het einde van de levensduur CO2-emissies vermijden en zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen nodig hebben. Samen met onze partners in de ganse waardeketen zorgen we er zo voor dat de levenscyclus van onze producten tegen 2050 volledig klimaatneutraal is.”

CO2-neutrale productievestigingen tegen 2030

“Onze emissies tot een uiterst minimum beperken, en wat we dan toch nog uitstoten, compenseren. Dat is kort gezegd waar we tegen 2030 met onze productievestigingen naartoe willen. Al zorgen onze producten vandaag reeds voor een serieuze CO2-reductie, de productie van onze isolatieplaten en dakelementen (proceswarmte, verwarming magazijnen, energieverbruik…) kent nog wel een uitstoot. Deze willen we naar nul brengen. Zo slaagden we erin ons eigen energieverbruik met 5% te doen dalen, de komende jaren zal deze daling nog toenemen. Maar we blijven nog altijd deels afhankelijk van fossiele energie. Met een heuse energietransitie gaan we daarom van fossiel naar hernieuwbaar. We wekken hiervoor op onze eigen sites zoveel als mogelijk zelf hernieuwbare energie op, en wat we tekortkomen vullen we aan met de aankoop van gecertificeerde groene energie.”

Circulariteit als gamechanger

“Met chemische recyclage kunnen we het merendeel van de grondstoffen gebruikt om isolatieplaten te maken, terugwinnen. Dit door gebruikte PU terug om te zetten naar de oorspronkelijke bouwstenen waarmee we nieuwe platen kunnen produceren. Revolutionair, en daarom participeert Unilin Insulation in het CIRCULAR FOAM-project dat dit alles mogelijk moet maken.”

Circulariteit op z’n best!

“Met het CIRCULAR FOAM-project willen we PU-schuim circulair maken zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat het menens is, zie je aan de deelnemers aan het project: van grote industriële bedrijven en afvalverwerkers tot universiteiten uit heel Europa. Wat willen we hiermee bereiken? Onze producten recycleerbaar maken én recycleren. Hiermee kan tegen 2040 in Europa jaarlijks 1 miljoen ton PU-hardschuimafval (afkomstig van isolatie uit gebouwen maar ook uit koelkasten), 2,9 miljoen ton CO2-uitstoot en 150 miljoen euro aan verbrandingskosten bespaard worden.”

“En dit dus door afvalstromen chemisch te recycleren. Het afvalproduct afkomstig van PU hardschuim wordt dan verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor hoogwaardige kunststofproducten zoals nieuwe PU-isolatieplaten. Zo kunnen we fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare, op afval gebaseerde grondstoffen. Hierdoor vermindert niet alleen de hoeveelheid afval, maar er wordt ook een grote stap richting klimaatneutraliteit gezet.”

Het duurzaamheidsverhaal van Unilin Insulation

Energiebesparend bouwen en renoveren

“Het energieverbruik van gebouwen is vandaag nog steeds een grote factor in de te hoge CO2-uitstoot. Zo zijn gebouwen vandaag in Europa gezamenlijk verantwoordelijk voor 40% van ons energieverbruik en 36% van onze broeikasgasemissies, die voornamelijk het gevolg zijn van verwarming en koeling, maar ook van het bouwen, renoveren of slopen zelf.”

“Daarenboven is ruwweg 75% van het gebouwenbestand in de EU energie-inefficiënt. Dit betekent dat een groot deel van de gebruikte energie verloren gaat. Dit energieverlies kan tot een minimum worden beperkt door bestaande gebouwen te verbeteren en bij de bouw van nieuwe huizen te streven naar slimme oplossingen en een goed geïsoleerde gebouwschil. Hierdoor kan het totale energieverbruik in Europa met 5 tot 6% worden teruggedrongen en kan de uitstoot van CO2 met ongeveer 5% worden verminderd. Toch wordt jaarlijks gemiddeld minder dan 1% van het gebouwenpark gerenoveerd.”

“Het isoleren van gebouwenis dus een belangrijke en noodzakelijke stap om dit energieverlies en de daar bijhorende uitstoot te beperken. Zeker als je weet dat in 2050, wanneer Europa klimaatneutraal moet zijn, meer dan 85% van de gebouwen van vandaag nog overeind zal staan. Onze PIR isolatieplaten en dakelementen bieden vandaag reeds een toegankelijke, eenvoudige manier om zelf ook bij te dragen aan de strijd tegen klimaatopwarming.”

Dit artikel is gesponsord door Unilin Insulation.