Eerste stappen richting een datagedreven bouwonderneming

Eerste stappen richting een datagedreven bouwonderneming

Ook de bouwsector kan zijn voordeel doen met data analytics. Maar hoe maak je een conservatief bedrijf tot een datagedreven organisatie? Bas Overtoom, director Data & Analytics bij KPMG, heeft daar veel ervaring mee. Hij geeft in dit artikel een aantal goede handreikingen.

Bij toverslag is de hele organisatie datagedreven maken onmogelijk, stelt Overtoom. "Je moet ergens beginnen. Dat betekent allereerst dat je een keuze moet maken waar je begint, en om die keuze te kunnen maken moet je helder krijgen waar je kansen ziet. Waar zit de waarde? Vervolgens moet je goed kijken wat realistisch is en daar dan de focus op leggen. Van daaruit kun je verder bouwen."

Waar de waarde zit

Met data analytics kun je op vier gebieden vooruitgang boeken, stelt Overtoom. Ten eerste is dat compliance. Dan heb je het bijvoorbeeld over risk management, maar ook over het verminderen van CO2-uitstoot. Daarnaast kun je met data analytics zorgen voor efficiëntere processen, denk aan predictive maintenance aan gebouwen. Het derde gebied is het klantcontact, dat je met data analytics beter kunt maken. Je kunt door gebruik te maken van data bijvoorbeeld een beter beeld krijgen van wie de klant is en wat hij wil, maar het kan er ook voor zorgen dat je, heel simpel, op tijd reageert op klachten. Tot slot kan data analytics de basis bieden voor compleet nieuwe businessmodellen, doordat er nieuwe services en producten mogelijk worden.

"Het is belangrijk dat je hier die elementen uit kiest waar je de meeste potentie in ziet. Je moet keuzes maken, bijvoorbeeld dat je je de eerste twee jaar concentreert op het klantcontact, om te kijken wat mogelijk is. Of je ziet dat de markt niet meer groeit, dus concentreer je je op de processen om de kostenkant aan te pakken. Bepalen waar de waarde zit is de eerste stap om je organisatie datagedreven te maken."

Focus

Als je het zo doet geeft dat focus op de gebieden waar je met data analytics het verschil kan maken, vindt Overtoom. Wat daarentegen vaker voorkomt, is dat bedrijven ervaring met data proberen op te doen met iets dat in de periferie ligt van de business. "Dat moet je vooral niet doen! Want ook al boek je daar successen, dan nog levert het niet veel op." Dan krijg je dus ook nooit de handen op elkaar en de neuzen in de business dezelfde kant op.

Verder waarschuwt Overtoom ervoor om de transformatie niet alleen bottom-up te laten plaatsvinden. "Dan krijg je overal kleine projectjes die niet op elkaar aansluiten en die elkaar niet versterken. De directie moet zijn rol pakken. Die moet duidelijke keuzes maken en richting geven. Zorg ervoor dat je transformatie wordt gedreven door de business, dan is de kans op succes groter."

Cultuuromslag

Maar het omvormen van een organisatie naar datagedreven hangt niet alleen af van goede use cases, dashboards en voorspellende modellen. De andere kant van de medaille is dat er moet worden geïnvesteerd in de juiste technologie. Er moeten analytics teams komen. Het moet duidelijk worden waar het data-eigenaarschap ligt en de data-governance moet worden geregeld. Liefst moet er een ecosysteem met je partners worden opgezet, zodat je de beschikking krijgt over meer data.

Datagedreven worden betekent eigenlijk dat er een heel andere cultuur moet komen. "Mensen moeten er gewend aan raken om datagedreven beslissingen te nemen, terwijl ze die voorheen alleen op onderbuikgevoel baseerden. Die verandering kun je alleen bewerkstelligen als je succesverhalen kunt vertellen." 

Speel het spel

Overtoom vat samen: "Kijk goed naar je business waar de kansen liggen. Begin dan klein met laaghangend fruit dat in de lijn van de business ligt, dan heb je het meeste kans op succes. Als dan de successen komen, dan heeft de directeur klantcontact, die nu nog terughoudend is, misschien ineens wel budget. Zo speel je dat spel. Don't boil the whole ocean en choose your battles!"

Auteur Sander van der Meijs

Dit artikel is gesponsord door Cobouw Academy.