Wie wint de Nederlandse Bouwprijs 2019?

Wie wint de Nederlandse Bouwprijs 2019?

Al sinds 1991 wordt elke twee jaar de Nederlandse Bouwprijs uitgereikt. Traditiegetrouw gebeurt dit tijdens de Bouwbeurs. Ook dit jaar legde de jury zeventig inzendingen langs de meetlat van People, Planet en Profit. Daarnaast moesten de inzendingen grensverleggend, innovatief en verrassend zijn. Dit jaar zijn 70 inzendingen ontvangen, waarvan 55 projecten en producten en 15 jonge talenten met toekomst. De prijzen worden op maandag 4 februari 2019 tijdens BouwBeurs 2019 uitgereikt in de drie categorieën Gebouwen, Bouwmaterialen & -systemen en Civiele kunstwerken en daarnaast Talent met Toekomst. Wie wordt de winnaar?

Genomineerden Categorie Gebouwen

The Green House - Ballast Nedam

Nederlandse BouwprijsIn het centrum van Utrecht staat sinds eind 2017 The Green House: een circulair paviljoen met restaurant, eigen urban farm en vergadercentrum. Strukton, Ballast Nedam en Albron gingen een partnerschap van 15 jaar aan voor de bouw en exploitatie. De jury noemt het project een “indrukwekkend voorbeeldproject van een integrale aanpak van een circulair gebouw, sociale circulariteit, materialen, energie tot businessmodellen.” Opvallend vindt de jury dat dit gebouw tot en met de fundering kan worden opgepakt voor recycling of hergebruik. De uitspraak: “We willen circulariteit mainstream maken”, getuigt van lef en ambitie.

Biosintrum - Paul de Ruiter Architects

Nederlandse BouwprijsDe Gemeente Ooststellingwerf heeft Paul de Ruiter Architects opdracht gegeven voor het ontwerp van het BREEAM Outstanding Biosintrum als het hart van het Ecomunitypark. Dit kennis- en innovatiecentrum bestaat voor meer dan 80% uit biobased materialen. De jury noemt het “een voorbeeldproject van een integrale aanpak van biobased materialen, circulair bouwen én waar bovendien de totale groene inpassing in het ontwerp is meegenomen.” Heel inspirerend vindt de jury het betrekken van de doelgroep bij het ontwerp en de bouw van het gebouw.

Circl - De Architekten Cie B.V.

Nederlandse BouwprijsHet paviljoen ‘Circl’ van opdrachtgever ABN AMRO is een praktijkvoorbeeld van duurzaam en circulair ontwerpen en een ijkpunt voor waar wij anno nu staan op het gebied van circulariteit. Voor het openbare gebouw, dat zelfvoorzienend is in energie, zijn zoveel mogelijk gebruikte materialen toegepast en kan geheel worden gedemonteerd. De jury is lovend over de eerste grote toepassing van gelijkstroom in plaats van wisselstroom en het opstellen van een gebouwpaspoort, waarin de herkomst van diverse componenten is terug te vinden.


Genomineerden Categorie Bouwmaterialen & -systemen

Circulair beton - New Horizon Urban Mining B.V.

Nederlandse BouwprijsNew Horizon brengt Urban Mining in de praktijk. Het bedrijf ontmantelt gebouwen voor projectontwikkelaars en woningcorporaties en oogst daaruit herbruikbare materialen. De circulaire betonverwerking met de zogenoemde Smart Liberator is valt daarbij vooral op. Deze machine kan oud beton scheiden in zand, grind en cement. De jury vindt de techniek prijzenswaardig, “omdat het een belangrijke stap zet in de toepassing van het gebruik van duurzamer beton.”

SUPERLOCAL – Super Circular Estate - HEEMwonen

Nederlandse BouwprijsHergebruik van materiaal van drie leegstaande hoogbouwflats voor de bouw van zo’n 130 sociale huurwoningen en de inrichting van openbaar gebied in de krimpregio Parkstad Limburg: dat is de ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL. In 2018 is als experiment een Expogebouw opgeleverd. Volgens de jury kent dit project een uitzonderlijk hoge mate van hergebruik. De jury prijst het experiment, maar merkt tegelijk op dat de opschaalbaarheid lastig is.


Genomineerden Categorie Civiele kunstwerken

Hoogwatergeul Veessen Wapenveld - ZUS (Zones Urbaines Sensibles)

Nederlandse BouwprijsTussen Veessen en Wapenveld is in het kader van Ruimte voor de Rivier een hoogwatergeul gecreëerd. Door de geïntegreerde kleppen te openen, ontstaat een by-pass voor de rivier. De geul is 8 kilometer lang en wordt geflankeerd door nieuwe dijken. De 800 meter lange bruggen aan de noord- en zuidkant laten het water erin en eruit. Bij hoogwater geven zij ook toegang tot de dorpen op de oeverwal. De jury vindt dit een prachtig staaltje Hollandse Delta met veiligheid binnen een integrale gebiedsaanpak. “De Hoogwatergeul Veessen Wapenveld is een enorme ingreep in het landschap maar oogt bescheiden.”

Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl - Provincie Fryslân

Nederlandse BouwprijsMet de biocomposiet fietsbrug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl wil de Provincie Fryslân voorop lopen in de ambitie van het Rijk om in 2050 volledig ‘circulair’ te zijn. De fietsbrug heeft een beweegbare, vrije overspanning van 22 meter en totaal 66 meter biocomposiet brugdek van hernieuwbare grondstoffen zoals vlas en hars. De jury noemt de brug “een uitstekend voorbeeld van voortvarende samenwerking. Het is een mooie eerste toepassing van een nieuw bouwmateriaal, biocomposieten.”


Genomineerden Categorie Talent met toekomst

Kandidaten: Max Rink & Niels Tilanus
Project: Regiokantoor Natuurmonumenten

Nederlandse BouwprijsNederlandse BouwprijsDe rol van Max Rink en Niels Tilanus was in eerste instantie de opdrachtgever enthousiast maken voor het toepassen van een innovatief materiaal (warmbeton en/of glasschuimbeton) voor een nieuw gebouw. “Beide heren laten in dit project hun ware karakter zien” aldus de jury. “Bij weerstand kunnen doorzetten als je echt in iets gelooft. Het getuigt van lef om met een experimenteel beton te bouwen zonder dat je daarmee al praktijkervaring had opgedaan.”

Kandidaat: Saartje van der Made - Benthem Crouwel Architects
Project: Noord/Zuidlijn

Nederlandse BouwprijsSaartje van der Made kwam in 2008 bij Benthem Crouwel Architects werken. Ze ging als assistent ontwerper aan de slag bij het project Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Saartje maakte een grondige analyse van wat de stations met elkaar verbond en wat ze van elkaar onderscheidde. Het resultaat is hoogwaardige architectuur, met duidelijke en herkenbare beeldtaal, die ook effectief en functioneel is. “Saartje is voor twee projecten voorgedragen: de Noord/Zuidlijn en Goede Doelen Loterij Hoofdkantoor”, zo luidt het commentaar van de jury. “Het feit dat ze op zo’n jonge leeftijd aan deze twee projecten heeft mogen werken, zegt veel over haar kwaliteiten en vaardigheden.” 

Kandidaat: Martijn van Gameren - Paul de Ruiter Architects
Project: Biosintrum

Nederlandse BouwprijsVoor de Gemeente Ooststellingwerf heeft Paul de Ruiter Architects het Biosintrum ontworpen; een kennis- en innovatiecentrum voor de biobased economie. Martijn wil toekomst scheppen voor deze vorm van architectuur, door zich te verdiepen in innovaties, zoals biobased bouwen. De jury is onder de indruk van de manier waarop Martijn de samenwerking heeft vormgegeven door de gebruiker er vanaf het begin intensief bij te betrekken. “Hij heeft een duidelijke en belangrijke rol gespeeld om iedereen bij elkaar te brengen en te verbinden. Martijn laat hiermee een nieuwe manier van ontwerpen zien. Zijn rol is daardoor zeer betekenisvol.”