'Nederland zit in de kopgroep als het om BIM gaat'

'Nederland zit in de kopgroep als het om BIM gaat'
Het BIM Protocol door BIR ontwikkeld.

Lang voor het ontstaan van BIM was Dik Spekkink al bezig met informatiemodellen. Inmiddels is hij meer dan een autoriteit op dit gebied. Nauw betrokken bij de Bouw Informatie Raad (BIR) weet Spekkink van de hoed en de rand. De BIR moet eenheid scheppen in de wirwar aan data en protocollen die worden gebruikt binnen de bouw. De missie: de implementatie van BIM in de bouw versnellen.

De Bouw Informatie Raad is een samenwerkingsverband van grote opdrachtgevers en vertegenwoordigers van brancheorganisaties in de bouw. Denk hierbij aan partijen als Rijksvastgoedbedrijf, NL ingenieurs, Bouwend Nederland en UNETO VNI. De missie: het versnellen van de implementatie van BIM in de bouw. Dik Spekkink maakt deel uit van het programmateam.

Spekkink: “Ik ben verantwoordelijk voor een aantal projecten dat door de BIR wordt uitgevoerd. Zoals de ontwikkeling van COINS, dit is een initiatief om te komen tot een standaard aanpak om verschillende soorten data aan elkaar te knopen en uit te wisselen. Een ander project is de ontwikkeling van een uitwisselingsmodel voor System Engineering Informatie.”

Behoefte aan meer eenheid

De BIR laat standaarden ontwikkelen en het BIM Loket fungeert als beheerder daarvan. Spekkink: “We kijken naar de standaarden. Hoe verhouden ze zich, wat is onze toekomstvisie op BIM en welke standaarden passen daar in?” Daarnaast heeft de BIR het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan en het Nationaal Model BIM Protocol in het leven geroepen. Er is een enorme variëteit in BIM protocollen, vertelt Spekkink. “Daarom is er echt behoefte in de markt aan meer eenheid. In Engeland maken ze een onderscheid tussen protocol en uitvoeringsplan, daar hebben we ons door laten inspireren. Het protocol zit in de voorfase en is een contractstuk met de opdrachtgever. Het uitvoeringsplan betreft operationele werkafspraken die opdrachtnemers onderling maken om aan het contract te voldoen.”

Wet- en regelgeving

Spekkink zou het fijn vinden als het BIM Uitvoeringsplan en BIM Protocol in de wet- en regelgeving worden verankerd. “Nederland is een van de weinige landen waar de overheid dit soort dingen niet in de regelgeving vat. Echter, wij moeten het hebben van onderlinge afspraken. Het wordt door het kabinet aan de markt overgelaten. De bouw is in toenemende mate een exportsector, maar de overheid ziet de bouw niet staan.”

Spekkink denkt dat we dat ook een beetje aan onszelf te danken hebben. “Het ontbreekt de bouw simpelweg aan een gezamenlijke visie. Het valt natuurlijk ook niet mee, want de bouw is zo divers. Er zijn zo veel deelsectoren. We leren het inmiddels wel steeds beter. BIM dwingt ons om samen te werken. Je redt het niet zonder samenwerking. Er worden steeds vaker projectoverstijgende afspraken gemaakt. Bedrijven die structureel samen optrekken. Dat is pure winst.”

BIM in heel Europa

BIM
Dik Spekkink: onder andere lid van het Programmateam van de BIR en clustertrekker IT en Internationale Aansluiting bij het BIM Loket.

Spekkink is namens Nederland een van de mensen die betrokken is bij de Europese Normcommissie voor Building Information Modelling. Wat is de stand van zaken nu? “Met de Brexit in het achterhoofd hebben de Engelsen hun normen flink gepusht. Grote kans dat die normen er door komen. Die normen worden dan straks verplicht opgenomen door de normalisatie-instituten van de lidstaten. Dat worden hier automatisch NEN-normen.”

Veel gevolgen voor de praktijk zal dat niet hebben, verwacht Spekkink. “Straks werkt heel Europa met dezelfde terminologie, dezelfde soort documenten. Er wordt hierin niet zoveel gezegd over de inhoud, maar wel over het proces dat je samen doorloopt. Door met het BIM protocol en met het BIM Uitvoeringsplan te werken anticiperen we al op de Europese normalisatie. We zitten met Nederland in de kopgroep als het om BIM gaat. En al helemaal als het gaat om BIM in de GWW-sector. Een standaard als Coins proberen wij dan ook Europees erdoor te krijgen.”

Toekomst

Spekkink voorziet wel dat sommige standaarden gaan verdwijnen en dat anderen de overhand gaan krijgen. “Voor de toekomst zie ik twee richtingen. Ifc voor geometrie en Linked Open Data-technologie voor alle andere informatie. De samenwerking daartussen: daarop moeten we inzetten. We gaan daar een visie op ontwikkelen en kijken hoe ons huidige palet standaarden daaraan voldoet.”

Meer over BIM

BIM, de stand van zaken. ‘Het BIM-model is even belangrijk als het fysieke gebouw’

Bouwers naarstig op zoek naar BIM-specialisten

Meer over Bouw & ICT>>