partner nieuws

Groeispurt Purmerend op nieuwe leest geschoeid

woningbouw 1521

Groeispurt Purmerend op nieuwe leest geschoeid

Purmerend staat voor een nieuwe groeispurt: met de bouw van circa 10.000 nieuwe woningen, zal de woningvoorraad de komende jaren een flinke impuls krijgen. Met de ‘Agenda Purmerend 2040’ als uitgangspunt, wordt die groei op een nieuwe leest geschoeid.

Tussen 1960 en de eeuwwisseling steeg het aantal inwoners van Purmerend van circa 7000 naar bijna 80.000. Anno 2018 wonen Purmerenders voornamelijk in ruim opgezette wijken, met een achtertuin en minimaal één auto voor de deur. Het ruimtebeslag van die groeistrategie was de afgelopen decennia enorm: Purmerend verspreidde zich als een inktvlek over de weilanden rond de stad. “Dat kan niet meer en willen we ook niet meer”, legt wethouder Thijs Kroese uit. “Aan de woningvoorraad van 35.000 gaan we tot 2040 10.000 nieuwe woningen toevoegen. Het gros daarvan wordt binnenstedelijk gerealiseerd en zal niet meer grondgebonden zijn. Dat biedt mogelijkheden om de stad te verdichten én te verduurzamen.”

Purmerend 2040

Uitgangspunt voor de nieuwe fase waar Purmerend voor staat is de ‘Agenda Purmerend 2040’ waar, naast politieke en bestuurlijke discussies, ook enkele stadsgesprekken aan ten grondslag liggen. “We hebben de inwoners er nadrukkelijk bij betrokken,” verzekert Kroese. “Het is hun stad, hun Purmerend. En dat Purmerend gaat veranderen. Het krijgt voor het eerst in zijn geschiedenis hoogstedelijke woonmilieus, met echte hoogbouw die voor een nieuw silhouet gaat zorgen.”

kansgebieden

Wethouder Thijs Kroese (links) en Directeur Ruimtelijk Domein Joktan Cohen. “We durven een stad te zijn en maken de keuzes die daarbij horen.”

Van de zeven ‘kansgebieden’ die in het kader van ‘Purmerend 2040’ zijn aangewezen, bevinden zich er vijf binnen de stadscontouren. “De Waterlandlaan tussen de binnenstad en het politiebureau is er één,” schetst Directeur Ruimtelijk Domein Joktan Cohen. “En als een van de drie OV-knooppunten leent ook het stationsgebied zich heel goed voor verdichting en verstedelijking, ontwikkelingen die we gepaard kunnen laten gaan met nieuwe vormen van mobiliteit. Grote delen van Purmerend hebben een parkeernorm tussen één en twee, in de hoogstedelijke woonmilieus die we gaan creëren is daar geen ruimte voor. Daar zal een lage parkeernorm gepaard gaan met mobiliteits-concepten waarin de auto een veel minder prominente rol speelt.”

30-30-40-norm

De ideeën en plannen die het gemeentebestuur voor de verschillende ‘kansgebieden’ heeft, hebben ‘kwaliteit’ met elkaar gemeen. Kroese: “En een 30-30-40-norm voor het woningprogramma. Dat betekent dat we per project minimaal dertig procent sociale huur, dertig procent door- stroomwoning (middeldure huur en betaalbare koop) en veertig procent vrije keuze willen realiseren, nadrukkelijk in nauwe samen- werking met marktpartijen en corporaties.” Cohen knikt: “Voor wat hoort wat: een ontwikkelaar die met een goed, duurzaam plan komt dat ons helpt om ‘Purmerend 2040’ te realiseren, kan rekenen op een welwillende gemeente die bereid is om mee te denken over de vraag wat er nodig is om tot een plan te komen waar álle betrokken partijen beter van worden.”

Kwaliteitsimpuls

‘Purmerend 2040’, resumeert Kroese, zorgt voor een kwaliteitsimpuls die Purmerend gaat transformeren van een stadje in een stad. “Die ambitie hebben we voor het eerst uitgesproken en vastgesteld. En we gaan nu ook de daad bij het woord voegen, samen met bouwers, ontwikkelaars en corporaties. We durven een stad te zijn en maken de keuzes die daarbij horen.”

Reageer op dit artikel