nieuws

Minister Ollongren: Tienduizenden extra nieuwbouwwoningen komen los door ‘woondeals’ met regio’s

woningbouw 2955

Minister Ollongren: Tienduizenden extra nieuwbouwwoningen komen los door ‘woondeals’ met regio’s
Kajsa Ollongren bouwopgave debat

Minister Ollongren is dicht bij een overeenkomst met de vijf meest gespannen woningmarktregio’s. De “woondeals” gaan er volgens haar voor zorgen dat er “tienduizenden extra woningen op korte termijn gerealiseerd kunnen worden”.

Dat maakte Ollongren woensdagmiddag bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer over de bouwopgave. Vele woningbouwplannen kunnen volgens de minister van de plank gehaald worden omdat er infrageld vanuit het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is beloofd. Om hoeveel geld het gaat, zei de minister niet. Projectontwikkelaars lieten eerder dit jaar weten dat er jaarlijks 1 tot 2 miljard euro nodig is aan infrageld om woningbouw van de grond te krijgen in nieuwe woongebieden.

Doordat het Rijk de infra-investeringen verzekert, kunnen de regio’s hun woningbouwplannen “substantieel” uitbreiden en in sommigen gevallen zelfs verdubbelen, zei Ollongren. De woondeals geven volgens de minister zekerheid aan gemeenten om “sneller te starten met meer woningbouw”.

Volgens haar gaat het om “tienduizenden extra woningen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Juist in de meest gespannen regio’s. Dat is een mooi en heel concreet resultaat.”

Ook bij het opzetten en uitwerken van het Transformatiefonds is Ollongren “heel ver”. Begin december of in ieder geval dit jaar hoopt ze daar nieuws of te melden.

Corporaties hebben voldoende investeringscapaciteit

Ollongren gaat ervan uit dat corporaties de komende tijd voldoende woningen blijven bouwen. “Het algemene beeld is nu: corporaties hebben voldoende investeringscapaciteit, dus ze hebben de komende jaren echt de financiële ruimte om te investeren in de woningmarkt.”

Wel hield ze een slag om de arm voor de nabije toekomst. “Het is belangrijk om dat algemene beeld in de gaten te houden en aan te scherpen op basis van de nieuwe meerjarenplannen die de corporaties de komende tijd zullen indienen.” Ze realiseert zich dat de ATAD, een belasting bedoeld om belastingontwijking van multinationals aan te pakken. een lastenverzwaring is. Er kan niet afgeweken worden van de belastingmaatregel.

“Als het had gekund corporaties uit te zonderen, had ik het heel graag gedaan. Maar het eindoordeel van mijzelf en collega van Financiën is dat er geen mogelijkheid toe was. Heel jammer maar helaas.” Op lange termijn wil Ollongren “kijken hoe we voldoende investeringscapaciteit bij de corporaties kunnen houden”. Zo lijkt ze ontevreden over de koppeling tussen de woz-waarde en de verhuurdersheffing.

Ollongren: er is voldoende plancapaciteit

De minister wilde de zorgen van CDA-kamerlid Erik Ronnes wegnemen over het gebrek aan harde bouwplannen bij de provincies Noord-Holland en Utrecht. In deze provincies is de verhouding tussen het aantal woningen in harde plannen en de toename van de woningbehoefte nog te laag, blijkt uit onderzoek van ABF: 80 procent in Noord-Holland en 67 procent in Utrecht. Ollongren gaf toe dat er in Noord-Holland de afgelopen periode 12.000 woningen te weinig gebouwd zijn. Een groep gemeenten, waaronder Alkmaar, in Noord-Holland-Noord heeft moeite woningen te realiseren. “Zelfs woningen waar harde plannen voor bestaan.” Met onder andere“knelpuntbudgetten” probeert de provincie projecten van het slot te halen.

Volgens Ollongren schort het niet aan plancapaciteit in de grootste woningbouwprovincies. “Ik heb het idee dat dit er in voldoende mate is. Harde en zachte. Uiteindelijk moet het omgezet worden in woningen, daar zitten de mensen op te wachten.” Ze leidt uit gesprekken met de provincies af dat veel zachte plannen zodanig concreet dat ze relatief eenvoudig naar harde plancapaciteit omgezet kunnen worden.

Tiny houses en andere flexibele woningen: ontwikkelen kan al

Tien tips voor minister Ollongren

Tien tips voor minister Ollongren

Flexibele woningen zouden ook een deeloplossing voor de woningmarktproblemen kunnen zijn. De VVD had de minister gevraagd om een overzicht gegeven van wat er in het land zoal aan flexibele huizen staat en gebouwd wordt. De minister heeft de vraag bij de provincies uitstaan, maar die hebben nog geen beeld kunnen schetsen. Volgend jaar hoopt de minister in haar rapportage de Staat van de Volkshuisvesting daarover te berichten.

Wat Roelof Bisschop (SGP) betreft moet daarbij ook serieus gekeken worden naar tiny houses. Hij vindt dat gemeenten niet zo huiverig moeten zijn voor de kleine huisjes. “Ze zijn klein, goedkoop en duurzaam.” De reguliere woning is volgens hem niet meer te betalen. Ook andere kamerleden leken nieuwe woonvormen niet in de weg te willen liggen. Volgens Ollongren komen de tiny houses langs bij de rondetafelgesprekken die ze in de regio voert. Aarzel niet om ze te gaan ontwikkelen, tiny houses passen in de regelgeving, aldus Ollongren. Dat wil zeggen: via de crisis- en herstelwet kan volgens haar vooruitgelopen worden op Omgevingswet, die de mogelijkheid geeft andere woonvormen in te passen.

Bekijk het hele debat:

Reageer op dit artikel