Alles over Klimaat

Alex Hekman, Business Director Water Sweco. Foto: Sweco

Het watersysteem wordt te star: 'water- en bodemsturend werken vraagt om grote...

Wie bouwt met water als uitgangspunt, moet niet per locatie kijken, maar naar het hele watersysteem. En denk vooral niet te rekenkundig, maar kies...

Foto Shutterstock

Pleidooi voor landelijke normen water en bodem: 'We moeten ambitieuzer bouwen'

Om bouwen betaalbaar te houden, moet de sector standaardiseren. Daarvoor moeten er ook landelijke regels komen voor eisen rond water en bodem.

Een spoordijk in Dordrecht. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Jeffrey Groeneweg

Zuid-Hollandse spoordijk scheurde door zware regenval

Door de hoge waterstand ontstonden er scheuren in een spoordijk bij Gorinchem. Extreem weer zal de stevigheid van dijken vaker op de proef stellen.

Nieuwbouwhofje in Leidsche Rijn. Foto: Cobouw

Advies: woningbouwers moeten flexibel bouwen vanwege veranderende bevolking

Door de groeiende bevolking is het nodig om zuiniger en slimmer om te gaan met ruimte. Dat betekent ook een andere bouwcultuur, adviseert de...

Foto: Shutterstock

Heijmans richt zich op Nederlands hout voor nieuwe fabriekswoningen

Staatsbosbeheer en Heijmans werken samen om meer hout van eigen bodem te gebruiken in de bouw. "Uiteindelijk hebben we een gezamenlijk belang."

'Water vraagt om maatregelen die diep ingrijpen op onze leefomgeving'

'Water vraagt om maatregelen die diep ingrijpen op onze leefomgeving'

Bodemdaling, klimaatverandering, zeespiegelstijging laten de beperkte houdbaarheid van de Deltawerken zien. Dick Butijn en Wil Borm pleiten voor meer...

Natuurhuis. Foto: archief

Ballast Nedam start handel in CO2-opslag woningbouwprojecten

Klimaatpositief bouwen moet de norm worden, vindt Ballast Nedam Development. "De sector wordt een CO2-stofzuiger."

De fundering van een huis wordt hersteld in Rotterdam. Foto ANP / Remko de Waal

Stapeling klimaat- en funderingsschade kan in sommige wijken onhoudbaar worden

Negenhonderd Nederlandse wijken zijn kwetsbaar voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan. In sommige gevallen is sloop beter dan herstel.

Foto: VidiPhoto

Deltacommissaris: Stijgende zeespiegel dwingt tot grotere ingrepen op land

Nederland moet grote ruimtelijke ingrepen overwegen om droge voeten te houden. De huidige dijken en beschermingstactieken houden het vol tot een...

Het is niet saai om het goede voorbeeld te geven

Het is niet saai om het goede voorbeeld te geven

Voor het oplossen van al die complexe vraagstukken in onze leefomgeving zijn het toch de kleine dingen die het 'm doen, de veelal ogenschijnlijke...