partner nieuws

Halvering van de inbouwdiepte is mogelijk

infra 1186

Halvering van de inbouwdiepte is mogelijk

De minimale inbouwdiepte van een ondergronds watermanagementsysteem kan worden gehalveerd van 70 centimeter naar 38 centimeter onder straatpeil. Dat blijkt uit een onafhankelijke draagkrachttest van advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten met het innovatieve infiltratiesysteem Rockflow, ontwikkeld door Lapinus. Een inbouwdiepte van 38 cm is technisch haalbaar, betrouwbaar en veilig gebleken. En dát biedt mogelijkheden.

Hoe zorgen we voor waterberging en infiltratie onder een provinciale weg in Erp, een plek met een hoge grondwaterstand? Met die vraag klopte de gemeente Meierijstad aan bij bureau Kragten. Kragten adviseerde de gemeente om Rockflow toe te passen. Dat is een infiltratiesysteem dat is opgebouwd uit steenwol­elementen met een zeer groot bufferend vermogen. De gemeente was enthousiast, maar wilde extra zekerheid over de draagkracht. Daarom besloot Kragten de draagkracht van Rockflow in de praktijk te testen. Omdat binnen de gemeente geen geschikte testlocatie werd gevonden, voerde Kragten de test uit op een druk bereden weg op het terrein van ROCKWOOL in Roermond.

Getest: Rockflow in de praktijk

Lapinus_Aantallen vrachtverkeerOnder de weg werden zeven proefvakken met Rockflow aangelegd. “We hebben drie verschillende druksterkten getest, op verschillende diepten. Vijf pakketten lagen op 38 centimeter diepte, één pakket lag op 75 centimeter en een ander pakket op 1 meter,” vertelt Niels Tholen, adviseur infratechniek bij Kragten. “Ook hebben we de posities en dikten van de pakketten afgewisseld, want de ene situatie geeft meer zettingsrisico dan de andere. Zo lagen er pakketten onder de gehele rijbaan, liepen sommige door tot onder het trottoir en lag een ander pakket slechts onder één weghelft.”
Twaalf maanden lang reden er vrachtauto’s over de proefweg met een gewicht van 5 tot 25 ton. In deze periode waren de infiltratiesystemen actief.

Lapinus_Gemiddelde zetting

Met nauwkeurige meetapparatuur monitorde Kragten op drie verschillende momenten in het jaar de zetting op tientallen punten op en naast het wegdek. “Uit de metingen bleek steeds opnieuw dat er geen enkele sprake was van zetting”, constateert Tholen. “Nog geen millimeter.” Daarmee bevestigt de praktijktest de resultaten van eerder laboratoriumonderzoek van Deltares naar de draagkracht van Rockflow. Bij dit eerdere onderzoek is de zetting gemeten door met twee stempels duizenden keren op de steenwolelementen te drukken. Kragten testte de draagkracht van Rockflow een jaar lang. Maar het infiltratiesysteem is doorgaans bedoeld om tientallen jaren mee te gaan. Desondanks geven de resultaten van de praktijktest en het laboratoriumonderzoek volgens Tholen voldoende zekerheid over de toekomstbestendigheid.

De kansen van Rockflow

Het infiltratiesysteem is ontwikkeld door Lapinus, onderdeel van ROCKWOOL. Met een bufferend vermogen van meer dan 90 procent biedt het systeem een innovatieve, zeer snelle en efficiënte manier van waterberging en infiltratie. “Klanten staan open voor dit soort nieuwe oplossingen”, constateert Rob Driessen, business developer bij Lapinus. “Maar ze willen de zekerheid dat het systeem tot in lengte van jaren naar behoren werkt. Vooral over de draagkracht bestaan soms twijfels, omdat het moeilijk voor te stellen is dat steenwol licht is, maar toch heel sterk.” De onafhankelijke praktijktest van bureau Kragten biedt nu duidelijkheid. “Voor de meeste krattensystemen is een inbouwdiepte van minimaal 70 centimeter nodig”, vertelt Driessen. “Maar uit de test blijkt dat Rockflow op 38 centimeter onder straatpeil kan worden aangelegd.”

Lapinis_Stepping stone

Stepping stone – na.

Zekerheid

De praktijktest toonde aan dat een zandlaag van 32 centimeter, die doorgaans tussen het infiltratiesysteem en de wegfundering wordt aangelegd, niet noodzakelijk is. “Dat vermoeden hadden wij al op basis van laboratoriumonderzoek, maar nu hebben we zekerheid”, vertelt Driessen. Dit maakt het volgens hem mogelijk om watermanagementsystemen toe te passen op plaatsen waar de ruimte beperkt is. Zoals bij een hoge grondwaterstand of ondiep liggende
kabels en leidingen. Driessen: “Denk bijvoorbeeld aan het westen van Nederland en plaatsen langs de grote rivieren. Voor zover bekend is Rockflow het enige systeem met een bufferend vermogen van meer dan 90 procent dat op 38 centimeter onder straatpeil kan worden aangelegd. Dat is een enorme winst.” ■

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Lapinus.

Reageer op dit artikel