nieuws

Waterbuffers hoeven helemaal niet zo diep ingebouwd

infra Premium 857

Waterbuffers hoeven helemaal niet zo diep ingebouwd

Waterbergings- en infiltratieystemen hoeven helemaal niet 70 centimeter diep onder wegdekken te worden ingegraven. De helft volstaat ook leert een praktijkproef die Rockwool liet uitvoeren onder een zwaarbelaste weg.

De zandlaag van 32 cm, die doorgaans tussen het infiltratiesysteem en de wegfundering wordt aangehouden zou daarmee overbodig zijn. Dat biedt perspectief voor gebieden met een hoge grondwaterstand of waar kabels en leidingen onder de weg lopen.

Ingenieursbureau Kragten voerde de praktijkproef uit op een wegvak op het eigen terrein van Lapinus. Dat dochterbedrijf van Rockwool richt zich met speciale drukvaste steenwolplaten op de markt van de waterberging-, buffer- en infitratiesystemen. Met hun steenwolpakketten  die ruim 90% bufferend vermogen hebben denkt het bedrijf een alternatief te bieden voor de bekende krattensystemen.

Drie verschillende druksterkten

Onder de weg liet Kragen zeven proefvakken met aanleggen met Rockflow. “We hebben drie verschillende druksterkten getest, op verschillende diepten. Vijf pakketten liggen op 38 centimeter, één op 75 centimeter en één op 1 meter”, legt Niels Tholen van ingenieursbureau Kragten uit. “Ook hebben we de posities en dikte van de pakketten afgewisseld, want de ene situatie geeft meer zettingsrisico dan de ander. Zo liggen er pakketten onder de gehele rijbaan, sommigen lopen door tot onder het trottoir en een andere ligt onder maar één weghelft.”

Een jaar lang reden dagelijks zo’n 500 vrachtwagens over het wegvak met gewichten variërend van 5 tot 25 ton. Die vormden een stevige proefbelasting. Tijdens dat jaar kwamen de medewerkers van Kragten drie maal langs om de tientallen uitgezette meetpunten op en naast het wegdek door te meten. Na een jaar was er volgens Tholen een verwaarloosbare zetting opgetreden.

Eerder onderzocht in het laboratorium van Deltares

De praktijktest bevestigt de resultaten van eerder laboratoriumonderzoek van Deltares naar de draagkracht van Rockflow. Daarbij drukten twee stempels duizenden keren op de steenwol elementen. Het lab-onderzoek en de pilot geven volgens Tholen samen voldoende vertrouwen dat de Rockflow bergingen het tientallen jaren moeten kunnen uithouden op een geringe inbouwdiepte onder de openbare weg.  Lapinus is in vergaande onderhandelingen met de gemeente Meijerijstad  over een toepassing onder een provinciale weg in Erp. De gemeente wilde eerst de ervaringen van de praktijkproef afwachten voor het een knoop zou doorhakken.

 

Reageer op dit artikel