nieuws

Schiphol in zee kost tussen 33 en 46 miljard, maar kan wel

infra 1381

Schiphol in zee kost tussen 33 en 46 miljard, maar kan wel

De bouw van een luchthaven in zee kost minimaal tussen de 33 en 46 miljard euro. De nieuwe locatie zal niet eerder dan 2050 klaar kunnen zijn. Er lijken meer na- dan voordelen aan te kleven, maar het plan is niet onuitvoerbaar. Dat staat in het onderzoek van inframinister Cora van Nieuwenhuizen dat op verzoek van de Tweede Kamer is gedaan.

Een luchthaven in zee zou Schiphol op de huidige locatie moeten vervangen. Daardoor zouden de omwonenden van de luchthaven geen last meer hebben van de herrie. Maar uit de ‘quickscan’ komen heel wat haken en ogen naar voren aan een vliegveld in zee, dat niet voor 2050 zal zijn gerealiseerd.

Voordelen

  • Verbetering van de leefkwaliteit in de omgeving
  • Ruimte voor ontwikkeling
  • Groei van de luchtvaartoperatie

Nadelen

  • Aanlegkosten
  • CO2-doelen
  • Toeristische en recreatieve functie van de kust
  • Tussentijds investeren op de huidige locatie
  • Tijdverlies door verbinding

Het onderzoek gaat uit van een eiland in zee met vijf parallelle start- en landingsbanen. Reizigers en vracht gaan vanaf het huidige Schiphol door een ondergronds spoorsysteem naar het vliegveld. Op Schiphol blijven onderdelen als parkeren, bagage-inname en security.

Windparken in de knel

De zoektocht naar een geschikte locatie wordt beperkt door de geplande uitrol van windparken op de Noordzee. Die zijn nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het onderzoek geeft lang niet alle antwoorden, aldus de minister. Nader onderzoek is daarvoor nodig. Bij de aanlegkosten komen nog onder meer hogere onderhoudskosten, de aanschaf van (trein)materieel en de aanpassing van de huidige luchthavenlocatie.

Ook is een overschrijding van het budget bij dit soort complexe projecten te verwachten, zo wordt alvast gewaarschuwd. Schiphol heeft deze maand voor 3 miljard euro alle onderhoud voor 9 jaar uitbesteed aan de bouwers BAM, Heijmans en Volker Wessels.

Minder geluidsoverlast

Voordeel van een vliegveld in zee is dat veel minder mensen geluidsoverlast hebben. Dit jaar ondervinden naar schatting 125.000 mensen rond Schiphol ernstig hinder van de vliegtuigen. Verder komt er ruimte vrij voor woningen, bedrijven en groen door het vertrek van de luchthaven. VNO NCW deed onlangs nog een oproep om 200.000 woningen te bouwen op de huidige locatie van Schiphol en zo de locatie in zee te financieren.

Hoge aanlegkosten

Naast de hoge aanlegkosten is er aan de kust een negatieve impact voor de natuur, scheepvaart, visserij en recreatie. Ook zijn er gevolgen voor geplande windparken en krijgen vooral de kustregio’s naar verwachting te maken met geluidsoverlast.

Eind vorige eeuw is er ook al onderzoek naar een vliegveld in zee geweest. Dat bleek toen veel te kostbaar. De afgelopen jaren is de discussie over overlast door luchthavens opgelaaid. Onder meer door de uitbreiding van Lelystad Airport en de vraag of en hoeveel Schiphol na 2021 moet groeien. De Tweede Kamer zal binnenkort de toekomst van Schiphol met de minister bespreken. Lees hier de volledige quick scan.

Reageer op dit artikel