partner nieuws

Trends in de duurzame bouw: de opmars van duurzame bedrijfsgebouwen

bouwbreed 937

Nederlandse bedrijven, de overheid en particulieren zetten steeds meer in op verduurzaming. Met name ondernemingen, bedrijven en fabrieken zijn druk doende om met allerlei maatregelen de CO2-uitstoot te verlagen door andere energiebronnen aan te boren.

Trends in de duurzame bouw: de opmars van duurzame bedrijfsgebouwen

Duurzaamheid is een hot item in het bedrijfsleven

Enkele doelen staan hierbij voorop: rekening houden met het klimaat, milieu en daarbij voldoen aan de eisen die op dit gebied worden gesteld, een verlaging van de energiekosten in de bedrijfsvoering en het winnen van de prestigieuze BREEAM Awards die jaarlijks worden uitgereikt aan duurzame bedrijven en industrieën.

Maatregelen die worden genomen voor de verduurzaming zijn met name het plaatsen van zonnepanelen, de installatie van een warmtepomp voor gasreductie, betere isolatie, het gebruik van recyclebare en/of duurzame grondstoffen en vernieuwende verwarmingsmethoden. Een fraai voorbeeld van duurzame bedrijfsbouw is het Industriepark De Kleefse Waard in Arnhem.

Industriegebied De Kleefse Waard: in 2025 het meest duurzame industrieterrein van Nederland?

Het industrieterrein De Kleefse Waard in Arnhem is een mooi voorbeeld van een bedrijvenpark dat hard bezig is om te verduurzamen. Het industriepark stamt uit 1941 en was hoognodig aan renovatie en verbeteringen toe. Het streven van De Kleefse Waard is om in 2025 het meest duurzame bedrijvenpark van Nederland te zijn. De terreineigenaar en bedrijven op dit park streven ernaar om een zogenoemd ‘eco-industrial park’ te worden, een eco-vriendelijk industriegebied dus.

Maatregelen voor verduurzaming

Om de doelstelling te behalen, zijn veranderingen nodig op het vlak van energie, afval, mobiliteit en gebouwen. Zo gaan bedrijven op het terrein gebruikmaken van een warmtepomp voor onder andere warmwater, een biomassacentrale voor verwarming via hout en streeft men naar een circulaire economie op het park: een volledige recycling van alles wat op het bedrijventerrein aan grondstoffen wordt gebruikt, zoals hout, plastic, kunststoffen en metalen.

Verder is Veolia bezig met het onderzoeken van de mogelijkheid om de waterzuiveringsinstallatie op het park niet via een gasketel, maar een waterstofketel te arrangeren. Maar een van de grootste uitdagingen is om het restafval op een slimme manier te recyclen in Arnhem. De bedrijven op De Kleefse Waard produceren nu nog diverse afvalstromen. Die moeten worden gereduceerd tot één vorm van efficiënt en ecologisch verantwoord afvalbeheer. Ten slotte wordt ingezet op het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de Arnhemse bedrijven op het industrieterrein. En  op een betere isolatie van gebouwen en op elektrisch vervoer.

Recente nieuwe trends: bodemenergie en geo-thermie

Een van de meest recente trends op het gebied van verduurzaming zijn paalfunderingen. Deze kunnen worden gebruikt om warmte-energie uit de bodem op te vangen. Momenteel wordt aan de Technische Universiteit Delft door The Green Village onderzoek naar de haalbaarheid van deze zogenoemde energiepalen gedaan. Zo zouden uiteraard bedrijven (via nieuwbouw of aanpassingen), maar ook particulieren (nieuwbouwwoningen) van deze methode om natuurlijke warmte op te slaan, kunnen profiteren. De technologie is gebaseerd op een systeem dat een constante temperatuur van 12 graden heeft op een diepte van 5 meter. Via een warmtepomp wordt de temperatuur van het water uit de grond vervolgens verder verhoogd.

Naast deze bodemenergie is de TU in Delft ook bezig met het verder onderzoeken van zogeheten geo-thermie. Van bodemenergie is sprake bij warmte-opwekking tot een diepte van dertig meter. Geo-thermie is een methodiek waarbij veel dieper warmte-energie wordt opgehaald, namelijk tussen 500 en 4000 meter. De bedoeling is dat er een eigen geo-thermie put wordt aangelegd. De TU kan dan verder onderzoek op dit gebied doen.

 

Dit artikel is gesponsord door Nefit.

Reageer op dit artikel