partner nieuws

Gips lijkt gemaakt voor brandveiligheid

bouwbreed 1319

Gips lijkt gemaakt voor brandveiligheid

Gipsplaten zijn niet alleen handig en fraai om wanden en plafonds af te werken. Gips is vooral een uitstekend materiaal om de brandveiligheid van gebouwen mee te vergroten. Bij Knauf weten ze daar alles van: het programma omvat meerdere producten. Dat loopt van de eenvoudige standaard gipskartonplaat tot de minder bekende, maar qua brandwerendheid nog beter scorende Fireboard en Diamond Board. Tijd om die bekendheid fors te vergroten, want de jongste trend is de steeds hoger wordende binnenwanden. Die vergen een beter doordachte opbouw en materiaalkeuze.

Knauf heeft een aparte brochure gemaakt over ‘Hoge brandwerende wanden’. Daarin lezen we dat de firma onderzoek liet verrichten naar de maximaal toelaatbare wandhoogte, met bijbehorende brandwerendheid. Bij metalen enkelstaander wanden (ook bekend als metal stud) kan nu met gipsplaat tot maar liefst 10 meter hoogte worden gebouwd bij een brandwerendheid van maximaal 120 minuten. De stabiliteit van dergelijke wanden is gegarandeerd wanneer wordt gewerkt met Knauf-producten en volgens de daarbij horende montagevoorschriften en specificaties.

Zekerheid

gips

Productmanager en technisch specialist Frans de Bondt

Frans de Bondt is als productmanager en technisch specialist droge afbouw- systemen op de hoogte van de laatste stand van techniek en regelgeving. Zo is hij nauw betrokken bij de brandproeven die de mate van brandwerendheid moeten aantonen. Want klanten willen – terecht – zekerheid. Via KnaufZeker krijgen ze die ook. Frans: “KnaufZeker is er voor al onze klanten. Wat wij doen is simpel: we garanderen de prestaties zoals die in het laboratorium zijn gemeten, zolang deze geteste systemen conform de voorschriften worden toegepast. Van het product wordt best veel gebruikgemaakt. Opdrachtgevers vinden het fijn om die zekerheid van ons te krijgen als ze gipsproducten gebruiken. Het past ook in onze marketingfilosofie die zegt, dat een ideale ruimte een veilige ruimte is.”

Eerst goed testen

De kracht van de belofte is, dat de toe te passen systemen terdege zijn getest en beoordeeld door onafhankelijke instituten. En uiteraard voldoen ze aan alle vereiste keurmerken. In ons land maakt Knauf veelvuldig gebruik van Efectis Nederland uit Bleiswijk. Dat is een wereldwijd erkend bedrijf gespecialiseerd in brandonderzoek, met meer dan 65 jaar ervaring. “Maar met testen alleen zijn we er nog niet”, zegt Frans terecht: “Een goede toepassing van de geteste producten en systemen in de dagelijkse praktijk, bepaalt uiteindelijk de mate van brandveiligheid in een gebouw.”

Dan goed trainen

KnaufZeker gaat daarom een stap verder: gespecialiseerde medewerkers komen regelmatig op de bouwplaats langs om te zien of de gipsproducten volgens het boekje worden toegepast. Als dat niet zo is, volgt ook geen garantie. Frans: “Dan is het dus des te belangrijker, dat degenen die de uitvoering doen een goede voorbereiding krijgen.” Dat gebeurt bij Knauf in Utrecht.

Naast het hoofdkantoor staat de door Hibin goedgekeurde Knauf Akademie, een modern gebouw met ruimten voor theorie- en praktijklessen. Door afbouw- en montagebedrijven, maar ook door handelaren en hun klanten wordt daar volop gebruik van gemaakt. Er is algemeen onderricht in het omgaan met gipsproducten, maar er worden ook speciale trainingen gegeven, bijvoorbeeld over geluidsisolatie en uiteraard over brandveiligheid.

Vertragende werking

Tot slot nog wat theorie: hoe langer een constructie vlammen en hitte kan weerstaan, hoe meer tijd gebruikers van een gebouw krijgen om te vluchten. Het is algemeen bekend dat door bepaalde eigenschappen gips een uitstekend materiaal is in de strijd tegen branddoorslag en brandoverslag. Het witgekleurde afgebonden gips bevat circa 20 procent water. Dit gaat bij hoge temperaturen dehydrateren oftewel verdampen. Dat proces onttrekt enerzijds energie aan het vuur en zorgt anderzijds voor een dampsluier tussen vuurhaard en gipswand. Bovendien heeft de gehydrateerde gipslaag een lagere warmtegeleiding. Het resultaat van deze drie factoren is een fors vertragende werking, precies wat we willen bereiken en precies waarom we vaak voor gips kiezen.

Reageer op dit artikel