partner nieuws

Nieuwe aanpak windenergie op de agenda: Windcongres 2016

bouwbreed 10

Veel overheden worstelen daardoor met het halen van hun taakstelling. Deze situatie vraagt om een nieuwe aanpak. Op het windcongres, op 4 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch gaan we in dialoog met overheden, markt en omgeving. Doel is om samen de aanzet te geven tot een nieuwe, frisse aanpak die de realisatie van […]

Nieuwe aanpak windenergie op de agenda: Windcongres 2016

Veel overheden worstelen daardoor met het halen van hun taakstelling. Deze situatie vraagt om een nieuwe aanpak. Op het windcongres, op 4 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch gaan we in dialoog met overheden, markt en omgeving. Doel is om samen de aanzet te geven tot een nieuwe, frisse aanpak die de realisatie van Wind op Land dichter bij de marktpraktijk brengt. Het windcongres is onderdeel van Vakbeurs Energie 2016 en wordt georganiseerd i.s.m. adviesbureaus Antea Group en ECONNETIC.

Maurits Groen (nummer 1 van de duurzame 100) zal het congres aftrappen als keynote speaker, waarna topsprekers als Harm Reitsma (Windcentrale), Teus Baars (Zeeuwind) en Kevin Dijkers (Yard Energy), met verschillende overheden in dialoog zullen gaan over de uitdagingen waar we voor staan. De dag wordt geleid door dagvoorzitter Olof van der Gaag (directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, NVDE). Ook een uitgebreide lunch en netwerkborrel ontbreken niet.

Inschrijven
Inschrijven voor het windcongres kan vanaf 1 augustus, reserveren kan door een e-mail met contactgegevens te sturen naar Lisa Leeuwestein lisa@54events.nl . De entreekosten bedragen € 99,-, inclusief lunch en borrel en exclusief BTW.

Antea Group
is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met grote ervaring met de (ruimtelijke) inpassing van duurzame energie: van visie- en planontwikkeling tot procedurebegeleiding tot technische uitwerking en realisatie. Denk aan visievorming, planologische procedures, omgevingsmanagement, milieuonderzoek, (civiel-) technische voorbereiding en beheer. Zie ook: www.anteagroup.nl

ECONNETIC
is een full service energie-adviesbureau dat een unieke combinatie van adviezen aanbiedt, partner is in ontwikkeling en realisatie, financiering en beheer van hernieuwbare energieprojecten. ECONNETIC is betrokken bij de ontwikkeling, financiering en realisatie van projecten in onder andere windenergie, geothermie, biomassa en zonne-energie. Zie ook: www.econnetic.nl

Vakbeurs Energie
Van 4 tot en met 6 oktober 2016 vindt de 12e editie van de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Vakbeurs Energie is een platform met inspirerende oplossingen en projecten uit de praktijk, die professionals helpen antwoorden te vinden op hun eigen specifieke vragen. Met ruim 350 exposanten en honderden inhoudelijke sessies is de beurs uitgegroeid tot een onmisbaar platform voor iedereen die serieus met duurzame energieopwekking en energiebesparing bezig is. Uniek daarbij is de verbinding die wordt gelegd tussen de belangrijkste betrokken sectoren; gebouwde omgeving, industrie en – door de combinatie met de vakbeurs Ecomobiel – mobiliteit. Succesvolle energietransitie vereist een verandering van het systeem en heeft impact op alles van beleid tot businessmodel. Hoewel er binnen elke sector slagen te maken zijn, zijn de doelstellingen voor Nederland als geheel alleen te bereiken door de verbinding over sectoren heen te maken en zo samen te versnellen. De dwarsverbanden, innovaties en nieuwe samenwerkingen die zo ontstaan zijn de motor van de energietransitie en bieden nieuwe kansen voor de BV Nederland. ‘Nieuwe connecties’ is dan ook het beursthema voor 2016.

Voor meer informatie:
Antea Group: Tom van der Linde, 06-8316 8644 of tom.vanderlinde@anteagroup.com
ECONNETIC: Jeroen Willems, 06-1805 2214 of jeroen@econnetic.nl

Reageer op dit artikel