partner nieuws

Aanbesteding Mangrovepark Rifgebied CURAÇAO

bouwbreed 92

Het huidige mangrovegebied is vervuild door rioolwateroverstort. Het voornemen is om er een prachtig natuurpark van te maken met recreatieve doeleinden, dat men er weer prettig kan vertoeven en tevens educatieve doeleinden. Kinderen en volwassenen bij te brengen welke belangrijke en positieve rol de mangrove in de wereldnatuur speelt, bijvoorbeeld de filterende functie en broedplaats […]

Aanbesteding  Mangrovepark Rifgebied  CURAÇAO

Het huidige mangrovegebied is vervuild door rioolwateroverstort. Het voornemen is om er een prachtig natuurpark van te maken met recreatieve doeleinden, dat men er weer prettig kan vertoeven en tevens educatieve doeleinden. Kinderen en volwassenen bij te brengen welke belangrijke en positieve rol de mangrove in de wereldnatuur speelt, bijvoorbeeld de filterende functie en broedplaats voor vissen.  Slib zal worden ontgraven en afgevoerd, speciale kanalen zullen worden gegraven voor betere zeewaterverversing en boardwalks op het water in kanalen zullen worden aangebacht als looppaden. In het gebied zullen routes voor kanovaren worden uitgezet.

De aanbestedingsadvertentie kunt u zien op www.facebook.com/mangroveparkrifgebiedcuracao

In grote lijnen houden de werkzaamheden in:
  *  Het saneren / afvoeren van vervuilde grond, 1600 m
  *  Het baggeren en afvoeren van baggerspecie uit kanalen en open water, 19.900 m
  *  Het verwijderen van mangroven, 124 are
 *   Boardwalks op water, uit aluminium frames met composiet houten dekplanken, 1080 m
  *  Maken van een uitkijkpost, plaatsen van 40 stuks zitbanken en 20 stuks infoborden.

De gunning zal geschieden middels de EMVI methode (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).

Reageer op dit artikel