partner nieuws

Investeren in mensen

bouwbreed 20

Niels Heerema heeft civiele techniek aan de Hanzehogeschool in Groningen gestudeerd. Na het succesvol afronden van zijn studie, in 2014, besloot hij voor de minor ‘Aardbevingen en Diepe Ondergrond’ te gaan. Deze minor schenkt veel aandacht aan zowel het herstel van schade als het preventief, aardbevingbestendig bouwen. “Het is een actueel en maatschappelijk relevant thema, […]

Investeren in mensen

Niels Heerema heeft civiele techniek aan de Hanzehogeschool in Groningen gestudeerd. Na het succesvol afronden van zijn studie, in 2014, besloot hij voor de minor ‘Aardbevingen en Diepe Ondergrond’ te gaan. Deze minor schenkt veel aandacht aan zowel het herstel van schade als het preventief, aardbevingbestendig bouwen. “Het is een actueel en maatschappelijk relevant thema, dat spreekt me aan en was voor mij de voornaamste reden om deze minor te volgen. Natuurlijk speelt ook mee dat ik zelf in Stadskanaal woon: het is ook nog eens een onderwerp dat zich dichtbij huis afspeelt.’’

Pionieren
De jonge, leergierige Groninger heeft een prachtfunctie bij Arcadis: als civieltechnisch ingenieur berekent hij gebouwen op aardbevingbelasting. Een groot deel van zijn tijd is hij bezig met het maken van berekeningen. “Ik ben me er heel erg van bewust dat we bij Arcadis aan het pionieren zijn. Niemand had voorzien dat de gevolgen voor gebouwen en huizen zo groot zou zijn. Er is nog betrekkelijk weinig kennis over dit onderwerp; dat relatief onbekende maakt het extra interessant. De meeste literatuur over aardbevingen gaat over tektonische aardbevingen. Daar is hier geen sprake van, dus wat je vaak doet is de bestaande literatuur vertalen naar de Groningse situatie. Ik maak bij Arcadis  onderdeel uit van een behoorlijk groot team. Het werk is leuk en afwisselend. Ook geven ze me de kans en de vrijheid om zelf dingen uit te zoeken.’’
Niels bezoekt af en toe ook huizen in het aardbevingsgebied, maar nooit alleen. “Meestal zijn er een andere constructeur en een aannemer bij. We meten de ruimtes vaak in met een 3D-scanner. In sommige huizen kom ik drie of vier keer. Je leert de bewoners dan steeds beter kennen. Dat contact met andere mensen, of het nu om collega’s of bewoners gaat, maakt het werk extra leuk.’’

Young talent programma
Niels kwam tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg voor het eerst in contact met iemand van TRACÉ. Hij liep toen nog stage bij een ander bedrijf, maar er was volgens hem meteen een klik. “Heel toevallig is diegene nu mijn consultant. Want niet lang na die eerste ontmoeting ben ik op gesprek geweest. Ze hielpen me heel snel aan de baan.’’
Niels is blij dat hij het young talent programma mag volgen, door een andere deelnemer ook wel omschreven als ‘de ideale kickstart voor iedere carrière’. Dit programma is bedoeld voor young professionals die net hun diploma op zak hebben of maximaal een jaar werkervaring hebben. Het traject is intensief en duurt een jaar, met aandacht voor technische én persoonlijke skills.
Niels volgt het civiele programma. Zo volgde hij onder meer een vaktechnische training die is toegespitst op alle civieltechnische specialisaties, met veel aandacht voor moderne contractvormen. Naast vakinhoudelijke trainingen volgt hij trainingen op het gebied van persoonlijke vaardigheden. Niels, van nature een vrij nuchter type, heeft daar veel baat bij: “Bij die trainingen gaat het om effectief communiceren, maar ook over hoe je jezelf presenteert. Heel erg nuttig.

Persoonlijke ontwikkeling
Dat vindt ook de 35-jarige Martijn Maat uit Maarssen, sinds 2005 aan TRACÉ verbonden als interim professional. “Vooral de trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn voor mij heel erg belangrijk geweest. In het begin liep ik toch tegen bepaalde dingen aan, bijvoorbeeld als het ging om communiceren. Ik was terughoudend, verder kon ik niet zo goed plannen. In dat opzicht ben ik gegroeid. Toen ik net begon, had ik vaak het idee dat mijn mening tijdens vergaderingen niet belangrijk genoeg zou zijn, dus hield ik meestal mijn mond. Nu lever ik wel een bijdrage; mijn mening kan wel degelijk van belang zijn. Ik durf te vertrouwen op mezelf.’’

Net als Niels kwam Martijn tijdens de laatste fase van zijn studie – civiele techniek aan de Haagse Hogeschool – met TRACÉ in contact. “TRACÉ was sponsor van een studiereis naar New York. Ik ben niet mee geweest, maar toen iemand van TRACÉ bij ons op de hogeschool kwam om te praten over die reis, heb ik hem even gesproken. Hij zei: ‘Martijn, als je straks klaar bent met je studie, kunnen we misschien iets voor je betekenen’. Ik ging er niet op in, wilde het zelf regelen. Dat lukte ook, want ik kreeg een baan bij ingenieursbureau Witteveen+Bos. Ik had echter een tijdelijk contract dat niet werd verlengd.’’ Martijn klopte vervolgens toch aan bij TRACÉ, in de hoop dat ze nu iets voor elkaar konden betekenen. Tijdens het eerste gesprek werd hij al bestookt met vragen, in de positieve zin van het woord. Wat zijn je wensen? Waar wil je naar toe? Waar liggen je interesses? Hoe zie je je toekomst? Als interim professional kon Martijn al heel snel aan de slag bij een klein ingenieursbureau. Wat heet klein: het bureau bestond uit twee man: de eigenaar en Martijn. Een leerzame periode, vertelt hij.
Naast vakinhoudelijke trainingen heeft Martijn veel gehad aan modules als timemanagement, persoonlijke effectiviteit en situationeel leiderschap. Als professional heeft hij al geruime tijd een vaste aanstelling bij TRACÉ. Hij werkt nu als projectleider bij Corovum Advies in Gouda, een adviesbureau op het gebied van projectmanagement in infrastructuur en civiele techniek.

Verschillende projecten
Martijn is bij meerdere projecten betrokken, zoals de vervanging van de riolering in Gouda, het ophogen van een weg, de uitbreiding van een douaneterrein en de aanleg van een groot speelplein in Zwijndrecht. “In de rol van projectleider ben ik niet alleen met techniek bezig, maar vooral ook met het gehele proces van een project. Naast het  controleren van werk van anderen houd ik me onder meer bezig met planning en financiën. Communicatie is ook een belangrijk onderdeel van mijn functie, zowel naar de opdrachtgevers toe als naar bewoners.’’
Martijn heeft eens in de zoveel tijd contact met zijn consultant, verder heeft hij soms een gesprek met loopbaancoach Robert Nadorp. “De gesprekken met een coach zijn boeiend, omdat ze heel erg over persoonlijke ontwikkeling gaan. Hij is meer een psycholoog dan een technicus. Met hem praat ik over drijfveren, sterke en minder sterke punten en waar ik me nog in kan ontwikkelen. Door de trainingen en gesprekken heb ik me ook op het persoonlijke vlak ontwikkeld. Waar ik echt trots op ben? Dat ik nu durf te laten zien wie ik ben en wat ik in me heb. Het maakt me een gelukkiger mens.’’

Ambities op z’n tijd
Niels en Martijn hebben ambities, maar alles op z’n tijd. Ze willen in elk geval in de civiele hoek blijven. Martijn: “Wat ik nu doe, wil ik nog heel veel jaren blijven doen. Op de lange termijn zou ik graag projectleider willen worden van grotere civiele projecten, waarbij het contact met de directe omgeving een belangrijke rol speelt.’’
Niels wil komende jaren vooral werkervaring opdoen en blijven leren. “Ik zou graag nog een keer in het buitenland willen werken. Het spreekt mij aan, andere landen en andere culturen. Of ik me over tien jaar nog steeds met aardbevingen bezighoud? Geen idee. Het hoeft niet per se.’’
Niels en Martijn zijn het roerend met elkaar eens: TRACÉ is meer dan een bedrijf dat maandelijks salaris overmaakt op hun bankrekeningen. Veel meer. Niels: “De persoonlijke aandacht en betrokkenheid kan ik enorm waarderen. Ook krijgen we echt de kans om ambities waar te maken.’’ Martijn knikt. “Kijk maar naar het grote aantal trainingen dat ze verzorgt. TRACÉ investeert in mensen. Er moet heel wat gebeuren wil
ik hier vertrekken.’’

Loopbaancoach
Loopbaancoach Robert Nadorp spreekt veel met professionals van TRACÉ. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die twijfelen over bepaalde keuzes, maar ook om mensen die niet goed op hun plek zitten of zichzelf verder willen ontwikkelen, maar op een of andere manier ‘ergens achter blijven hangen’. Nadorp, zelfstandig coach en mediator, voert vertrouwelijke één op één gesprekken gericht op loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling bij TRACÉ. “Ik help de professionals om hun talenten en drijfveren scherp te krijgen. Waarin willen ze zich verder ontwikkelen, wat zijn de energiegevers? Ik wil ze bewuster maken, handvatten geven en uitdagen een eerste vervolgstap te zetten. Vaak zijn twee gesprekken voldoende om te zorgen dat de professional en zijn of haar begeleider bij TRACÉ in de ontwikkeling verder kunnen.” Het valt Nadorp op dat  jongeren anno 2016 steeds bewuster zijn van hun eigen ontwikkeling. “We hebben te maken met een zelfbewuste generatie.”
Zelfbewust of niet, volgens Nadorp heeft ieder mens zijn of haar allergie, waardoor iemand op bepaalde momenten ‘uit de energie kan raken’. Als voorbeeld noemt hij egoïsme, onverschilligheid of passiviteit. “Zo’n allergie kan iemand aardig in de weg zitten, het leidt tot vecht- of vluchtgedrag. Het is altijd weer mooi om te zien dat de professionals helder krijgen waar ze tegenaan lopen en hoe ze hier effectief mee kunnen en willen omgaan.

Soft Skill Trainingen
Ze zijn geliefd, de zogenoemde soft skill trainingen aan de TRACÉ ACADEMY. Vooral trainingen op het gebied van effectief en overtuigend communiceren worden drukbezocht, aldus trainer Jaco Friedrich. “Veel bouwprojecten zijn complexer dan vroeger. Dat betekent dat goede samenwerking heel belangrijk is. Veel problemen ontstaan door slechte communicatie. Een technicus spreekt vaak een andere taal dan bijvoorbeeld een projectleider: een projectleider is niet zozeer bezig met techniek, maar meer met planning, geld en risico. Met andere woorden: voor een technicus kan het heel handig zijn wanneer hij of zij ook de taal spreekt van een projectleider. Als die connectie er is, ontstaat wederzijds begrip. Zo zijn veel conflicten te voorkomen.”
Friedrich heeft de persoonlijke trainingen aan de TRACÉ ACADEMY mede ontwikkeld, bovendien verzorgt hij wekelijks een aantal trainingen voor de verschillende professionals van TRACÉ. Friedrich, opgeleid als ingenieur en psycholoog, begrijpt goed waar technici in de praktijk tegen aanlopen: hij is van oorsprong ingenieur, bovendien heeft hij jarenlang in de bouwwereld gewerkt. Volgens hem geeft TRACÉ professionals alle ruimte om te groeien, door zowel vakinhoudelijke als persoonlijke trainingen aan te
bieden. “Opdrachtgevers van TRACÉ weten intussen dat onze technici echt het verschil kunnen maken.”

INTERVIEWS door Jeroen Kreule
Als civieltechnisch ingenieur berekent young professional Niels Heerema gebouwen op aardbevingsbelasting. Interim professional Martijn Maat heeft een sterke persoonlijke  groei doorgemaakt door te investeren in communicatieve trainingen.

Dit interview is eerder gepubliceerd in de Cobouw Special Opleiden & Ontwikkelen, die op 22 maart 2016 is verschenen.

Reageer op dit artikel