nieuws

Nederland en Vlaanderen samen op de bres voor eerlijk natuursteen

bouwbreed 509

Nederland en Vlaanderen samen op de bres voor eerlijk natuursteen

De Nederlandse en Vlaamse natuursteensector gaan zich samen sterk maken voor een verantwoorde inkoop en productie van natuursteen. Samen met de overheid, ngo’s en vakbonden zijn hier afspraken overgemaakt, maakt de Nederlandse Sociaal-Economische Raad (SER) vandaag bekend.

De partijen willen problemen als kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aanpakken. Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad.

Opdrachtgevers hebben ook een rol

Nederlandse en Vlaamse opdrachtgevers van bijvoorbeeld bouwprojecten met natuursteen kunnen zelf hun invloed positief inzetten door natuursteen verantwoord in te kopen. Daarom zullen ook aanbestedende diensten worden gevraagd om het initiatief, genaamd IMVO Trustone, te ondersteunen.

Inmiddels zijn pilots gestart om bedrijven en overheden er toe te bewegen om natuursteen maatschappelijk verantwoord in te kopen. Enkele tientallen gemeenten en rijksdiensten, waaronder de vier grootste Nederlandse gemeenten en het Nederlands Rijks Vastgoed bedrijf, doen hieraan mee.

Leren

Hieruit wil de sector leren over de wijze waarop maatschappelijk verantwoorde inkoop bedrijven kan stimuleren om actief bij te dragen aan het aanpakken en terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid. Deze lessen zullen ook leerzaam zijn voor andere sectoren dan natuursteen, stelt de SER.

De natuursteensector in Nederland en België bestaat uit enkele honderden bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden.

Al meerdere convenanten

De Nederlandse en Vlaamse overheid verwacht van hen dat ze zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals in de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven. In Nederland zijn er inmiddels al in acht sectoren IMVO-convenanten afgesloten. Het is voor het eerst dat er nu partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken willen komen.

Reageer op dit artikel