nieuws

Topteam wil bouwtempo in binnensteden helpen opkrikken

bouwbreed Premium 1678

Topteam wil bouwtempo in binnensteden helpen opkrikken

Lange doorlooptijden, prijzig, je krijgt er op voorhand hoofdpijn van en toch heeft iedere wethouder er patent op; bouwen in binnenstedelijk gebied. Om te voorkomen dat ogenschijnlijk kansrijke projecten vooral in frustraties blijven hangen, bundelen overheden en marktpartijen de krachten. “Transformeren moet normaal worden.”

Een miljoen woningen bouwen, en het liefst allemaal in stedelijk gebied. Iedere wethouder droomt ervan, maar ontwikkelaars en investeerders signaleren naïviteit op de markt én veel projecten die spaak lopen op hoge kosten en lange doorlooptijden.

“Daar moet iets aan gebeuren”, denken zowel overheden en marktpartijen. In Utrecht presenteerden ze maandagochtend het Stedelijk Transformatieprogramma. Iedereen met een beetje transformatieplan kan om hulp vragen.

“En dat is hard nodig”, stelt Bart van Breukelen, voorzitter van de NEPROM.

Bart van Breukelen

“In korte tijd moeten we 1 miljoen woningen bouwen in Nederland. En bijna allemaal in stedelijk gebied. Maar dat is uitermate complex en er komt ontzettend veel bij kijken. Versnelling en opschaling is nodig. Het is van belang dat de overheid hier topprioriteit aan geeft.”

Desiree Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling bij ontwikkelaar BPD onderschrijft dat stedelijke transformatie “niet vanzelf gaat”. Ook zij signaleert dat bestuurders de opgave onderschatten.

Ze wijst in dat kader op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarin staat dat op oude bedrijventerreinen genoeg plek is voor 1 miljoen woningen. Uit een onderzoek van de Brink Groep blijkt echter dat er dan nog wel aan een hoop randvoorwaarden moet worden voldaan. Zonder extra maatregelen is de potentie slechts 90.000 huizen in plaats van 1 miljoen zoals het PBL becijfert.

Uitzetter: “Op oude bedrijventerreinen kun je inderdaad misschien wel 314.000 woningen kwijt, maar dan moet er per woning nog wel 25.000 euro bij. Je kunt ook aan andere knoppen draaien om te versnellen, maar de financiële haalbaarheid is toch echt de grootste bottleneck bij het transformeren van gebieden. Wij willen het realisme terugbrengen in de opgave.”

Desiree Uitzetter

Meer bouwen in de groene wei dus? “Dat is hier de discussie niet”, benadrukt Job Fackeldey van de G32 (grootste Nederlandse gemeenten), “allebei is nodig.” “Maar waar het ons nu om gaat is dat het aantal kansrijke binnenstedelijke locaties voor woningbouw in de afgelopen jaren hopeloos is vastgelopen. Daar moeten we iets aan doen en daar gaan we iets aan doen. Het moet geen praatcircus worden.”

Hoe het programma precies gaat helpen? “Iedereen die zijn vinger opsteekt, doet mee”, beloofde  Fackeldey maandagochtend tijdens de lancering van het programma.

“We hebben eerst concrete projecten nodig die we versneld in uitvoering willen brengen. Vervolgens zoeken we gemeenschappelijke problemen, die we doorgronden en oplossen. En opgedane kennis moeten we verankeren in het onderwijs. Uiteindelijk moet transformeren normaal worden.”

Job Fackeldey

Hamit Karakus, directeur van Platform31 doet ook nog een oproep aan bouwers. “Het wordt de komende jaren druk in de stad. Dat betekent veel overlast voor omwonenden. Bouwbedrijven zouden vol moeten inzetten op het verminderen daarvan.”

Ruimte voor verbetering ziet hij vooral bij logistieke processen in en rond de stad. Om te voorkomen dat steden dichtslibben stelt hij voor dat bouwbedrijven meer samenwerken. “Dat kan bijvoorbeeld met gezamenlijke logistieke centrales aan de randen van de stad.”

Het stedelijk transformatieprogramma is een initiatief van de NEPROM, Bouwend Nederland, de IVBN, de G4, de G32, de VNG en het IPO. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt het programma en Platform31 begeleidt het. Bouwers en of bestuurders met probleemprojecten kunnen hier om hulp vragen.

Reageer op dit artikel