nieuws

Pensioenfonds Bouw is bezorgd over kabinetsplannen

bouwbreed Premium 1859

Pensioenfonds Bouw is bezorgd over kabinetsplannen

Het pensioenfonds voor de bouw is kritisch over de hoofdpunten van de pensioenplannen van het kabinet Rutte III. BpfBouw vindt de voorgenomen afschaffing van de doorsneesystematiek in 2020 ‘onnodig’. En de overgang naar een persoonlijk pensioenvermogen noemt het pensioenfonds ‘een zorgpunt’.

Met de kritische noot neemt een van de grootste pensioenfondsen afstand van de voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel, waar al jaren over gediscussieerd wordt.

Het pensioenfonds voor de bouw schrijft in een persbericht: “De ambitie van het kabinet om de huidige vormgeving van de doorsneesystematiek af te schaffen betekent een forse en voor dragende partijen betrokken bij de pensioenregeling in de bouwnijverheid onnodige ingreep in de pensioenregeling. De wijze en de financiering van compensatie bij de afschaffing voor degenen die hier nadeel van ondervinden, vormt een belangrijk punt voor bpfBouw.”

‘Een systeem met meer persoonlijke pensioenvermogens leidt tot minder helderheid over het pensioeninkomen’

Het pensioenfonds voor de bouw waarschuwt: “De door de overheid gewenste overgang naar een systeem met meer persoonlijke pensioenvermogens is eveneens een grote verandering en zorgpunt voor bpfBouw. Dit leidt tot minder helderheid over het pensioeninkomen dat in het vooruitzicht wordt gesteld. Het is cruciaal dat de SER tot een gedragen advies hierover komt. Vervolgens is het aan de overheid en sociale partners in de bouwnijverheid om hiermee aan de slag te gaan. BpfBouw vindt het hierbij van belang dat risico’s in optimale mate gedeeld blijven worden zodat pech- en gelukgeneraties kunnen worden voorkomen”.

‘We missen aandacht in het regeerakkoord voor de groeiende groep ZZP-ers in de bouw’

Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBouw vult aan: “We zijn positief dat de belangrijkste kenmerken van het huidige pensioenstelsel in het regeerakkoord worden onderschreven. Wij zijn bezorgd of deze kenmerken bij doorvoering van alle regeringsvoornemens voldoende herkenbaar overeind blijven. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de intergenerationele risicodeling en een daarbij passende buffersystematiek en de mogelijkheid van een tijdelijk negatieve buffer.”

Ze vervolgt: “Het bestuur van bpfBouw zal op basis van het definitieve SER-advies tot een evenwichtige belangenafweging komen. Bij de beoordeling van de nieuwe voorstellen zullen we ons zorgvuldig rekenschap geven welke wensen bij de diverse belanghebbenden van het fonds leven en of de voorstellen bijdragen aan het noodzakelijke herstel van vertrouwen. Ook zetten we in op een oplossing voor de pensioensituatie van een groeiende groep ZZP-ers in de bouw. Dit element vinden wij onvoldoende terug in het regeerakkoord.”

‘Eenvoud, lage kosten, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid naar de deelnemer moeten centraal staan’

BpfBouw vindt het verder van belang dat er voldoende implementatietijd is voor invoering van geheel nieuwe systemen, waarbij “eenvoud, lage kosten, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid naar de deelnemer” centraal staan.

Dekkingsgraad van het Bouw pensioenfonds stijgt

Eind september was de beleidsdekkingsgraad van bpfBouw overigens 113,0%. Dat is 2,9% hoger dan de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het tweede kwartaal. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Bij een dekkingsgraad van 113,0% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,13 euro in kas.

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBouw) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 773.000 (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBouw zijn circa 11.100 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.

Reageer op dit artikel