nieuws

Liften

bouwbreed Premium

Terwijl trappen lopen veel gezonder is, gebruiken we in woon- en werkpanden graag de lift. Al te vanzelfsprekend gaan u en ik ervan uit dat dit een veilige manier van transport is. Daarom is de

Terwijl trappen lopen veel gezonder is, gebruiken we in woon- en werkpanden graag de lift. Al te vanzelfsprekend gaan u en ik ervan uit dat dit een veilige manier van transport is. Daarom is de
regelmatige keuring van de liftinstallatie van het grootste belang, naast een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan deze installatie. Er kunnen immers mensenlevens mee gemoeid zijn.
Inmiddels is er een vijftal bedrijven actief met de anderhalfjaarlijkse keuring van liften, maar van oudsher ken ik het Liftinstituut (sinds
1933) in Amsterdam. Hun driehoekige sticker met het keuringsjaar erop stelt mij dikwijls gerust als ik (bij uitzondering) in een lift stap.
Het is nog maar enkele jaren geleden dat de lift op het kantoor van architect Cees Dam plotseling enkele verdiepingen lager landde dan gewenst. Gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken. Een aantal keren per jaar is er sprake van ongelukken met defecte liften. Daarom is een eenjaarlijkse in plaats van nu tweejaarlijkse onderhoudsbeurt van liften gewenst. Dit jaarlijkse onderhoud sluit ook goed aan bij de anderhalfjaarlijkse keuring door het Liftinstituut en haar collega’s. Naar aanleiding van deze keuringen dient de eigenaar van het desbetreffende pand soms extra werkzaamheden te laten uitvoeren.
Bij nieuwbouwpanden is de eerste keuring overigens 12 maanden na oplevering en de volgende keuring weer 18 maanden later. Op de website www.liftinstituut.nl kunt u de meeste Nederlandse en Europese richtlijnen en voorschriften met betrekking tot liften nalezen.
De nostalgische paternosterliften zijn inmiddels verboden, dat betreur ik want ik heb daaraan nog mooie herinneringen. Denkt u aan het voormalige Scheepvaarthuis, het dito stadhuis van Amsterdam, maar ook het huidige hoofdbureau van politie in de hoofdstad en het stadhuis van Kopenhagen. Ze zijn allemaal verdwenen, u kunt de paternosterlift nog bewonderen in het Liftenmuseum in Amsterdam. De veiligheid van liften staat hoog genoteerd op de politieke agenda en dat komt zeker niet door de Nederlandse thrillerfilm De Lift.
Monteurs en anderen die werken aan liftinstallaties, met gevelonderhoudsinstallaties, hoogwerkers en dergelijke verdienen veilige werkomstandigheden. Die zijn geregeld in de Arbo-regelgeving en daarop kunnen we weleens mopperen, echter voor dit soort werkzaamheden is een aantal voorzieningen zeker niet overbodig. Voor deze categorie installaties was een overgangsperiode ingesteld en die eindigt op 31 december 2006. Dus u dient vanaf 1 januari 2007 aan die Arbo-regels te voldoen, dat geldt voor alle pandeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE).
Er zijn niet alleen verplichtingen voor liften, er bestaan ook aanbevelingen. Ik vind bijvoorbeeld een belangrijke aanbeveling dat in de lift een telefoon of alarmknop aanwezig is, waarmee iemand die vast zit in een lift onmiddellijk contact kan maken met een liftonderhoudsbedrijf.
Voor liften die geïnstalleerd zijn vanaf 1999 is dit een verplichting, echter voor liften van voor 1999 helaas nog niet.
Het op tijd voldoen aan de veiligheids- en Arbo-eisen is urgent. Want voldoet uw liftinstallatie en -machinekamer bijvoorbeeld op 1 januari 2007 niet aan de Arbo-eisen kan het u overkomen dat de lift buiten gebruik wordt gesteld. Nu is trappen lopen heel gezond, maar eigenaren en huurders die servicekosten betalen voor liften in hoge gebouwen zwaaien dan snel met schadeclaims. Dus actie is geboden.
Hans Broeren
Makelaar o.g., Amsterdam
www.broeren.com

Reageer op dit artikel