blog

Circulaire bedrijventerreinen

bouwbreed 938

Circulaire bedrijventerreinen

Het lijkt er momenteel in het publieke debat bijna op of bedrijventerreinen alleen interessant zijn wanneer je er woonwijken van kan maken. Bedrijventerreinen spelen echter een belangrijke onderschatte rol bij het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Opschaling is dringend nodig. Momenteel is vooral sprake van een wildgroei aan te kleinschalige overigens goedbedoelde circulaire initiatieven op gebouw- of bedrijfsniveau of veelbelovende algemene regionale energieafspraken. Een aanpak op gebiedsniveau zoals rond Schiphol en op Ecocumunity Park en Industriepark Kleefse Waard ontbreekt nog te veel, terwijl de opbrengst hoog is.

Dit is de reden dat ABN AMRO samen met het vakblad BT in 2017 is gestart met de Award van meest circulaire werklocatie en ik graag de rol vervul van juryvoorzitter van deze Award. Het is zaak om bedrijventerreinen meer circulair te ontwikkelen, op te knappen en te herstructureren.

De dingen zo lang mogelijk in de economie houden

Schiphol Area Development Cooperation laat zien dat circulair én werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat goed samen gaat. Zij hanteert een handzame definitie van circulair: “Circulair is dingen zo lang mogelijk in de economie houden”.

Alleen al het energieneutraal maken van 250 bedrijventerreinen zou voor een derde bijdragen aan het Energieakkoord. Schatting is dat dit een besparing oplevert van 32 Petajoule, bijna een derde van doelstellingen van het Energieakkoord (100 Petajoule in 2020)

De principes van de circulaire economie gaan echter een stap verder en de potentie is groot. Zeker dertig procent van de bedrijven en banen zitten op bedrijventerreinen. Deze gebieden spelen dus een belangrijke rol als we willen werken aan duurzame economische structuurversterking en de breed gedeelde wens zo min mogelijk grondstoffen te verspillen.

Ik roep bestuurders op veel meer gebruik te maken van de circulaire potentie van bedrijventerreinen bij het realiseren van regionale energie- en klimaatambities. Besef hierbij dat juist circulaire bedrijventerreinen (recyclingscentra met hogere milieucategorie) en woningbouw vaak niet samen gaan. Grondstoffenhergebruik en woonambities voor meer woon-werkgebieden gaan niet samen.

Cees-Jan Pen
Lector Fontys (Lectoraat Ondernemende Regio,leegstand&duurzame verstedelijking, circulaire economie)

Reageer op dit artikel