blog

Scheefwonen bestaat niet

bouwbreed Premium

Scheefwonen bestaat niet

De wens om mensen te verdrijven uit hun woningen omdat de huur lager is dan zij gezien hun inkomen kunnen betalen, is opmerkelijk.

Waarom zouden huurders straf verdienen, alleen omdat hun inkomen gestegen is? Net als elke consument, denken ook bewoners van corporatiewoningen dat zij altijd al een passende prijs hebben betaald voor hun huis. 

Kritische reacties op de nieuwe ijver om zogeheten scheefwoners aan te pakken zijn zodoende begrijpelijk. De vruchten van iemands arbeid zijn diens eigen verdienste, niet die van de verhuurder. Daar wringt de schoen: de woningmarkt is zelf scheef. Maar huurders met een gestegen inkomen zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Weinigen zullen het veelverdieners kwalijk nemen als zij een kleine auto rijden, economy-class vliegen, aardappels prakken of een zeilkano verkiezen boven een driemaster. Mensen mogen zelf weten wat ze doen met hun geld. Behalve op de woningmarkt.

Huurders worden financieel benadeeld omdat ze geen hypotheekrente – een soort ‘huur’ die kopers aan de bank plegen te betalen – van de belasting kunnen aftrekken. En dan moet de huur voor eenzelfde huis ook nog eens variëren, afhankelijk van het inkomen van het moment. Een praktijk die je bij andere producten niet tegenkomt, ook niet als het gaat om eerste levensbehoeften.

Wie meer gaat verdienen, wil misschien een nieuw bankstel kopen, of andere zaken. Of geld apart zetten voor wanneer het financieel eens minder florissant gaat. Waarschijnlijk van alles liever dan forse bedragen stukslaan voor een opgedrongen verhuizing. Zeker als het verschil tussen de oude en de nieuwe woning vooral de maandelijkse huur is.

Flink wat scheefwoners blijken bovendien vanzelf binnen een paar jaar verdwenen. Zelfs zonder dat er een verhuizing aan te pas komt. Omdat iemands inkomen behalve stijgen ook kan dalen. Nu banen voor het leven verdwijnen en tijdelijk werk en flexibele contracten oprukken, is inkomensonzekerheid voor velen de realiteit. Pijnlijk daarom voor aangepakte scheefwoners dat de weg terug naar een betaalbare corporatiewoning nauwelijks is te begaan.

De oplossing die beleggers graag zien, is de betere corporatiewoningen liberaliseren. Dat kan nut hebben maar wellicht belangrijker is het vragen van een passende huur voor elke woning u. In combinatie met een goede regeling voor huursubsidie, kan een belangrijk principe van de sociale huursector blijven bestaan: woonkwaliteit die toereikend is voor ieders persoonlijke omstandigheden los van het inkomen. Maar naast wat, ook in de ogen van huurders, redelijk is: prijzen naar geboden waar.

Reageer op dit artikel