artikel

Geluidswerende deuren cruciaal voor comfort en concentratie

bouwbreed 2497

Geluidswerende deuren cruciaal voor comfort en concentratie

Geluidsisolatie is cruciaal voor de gezondheid, het welzijn en de concentratie van mensen in hun woon- en werkomgeving. Deuren en kozijnen vormen in veel gevallen een zwakke plek in de geluidwering.

Fabrikanten die zijn aangesloten bij GND hebben hiervoor speciale geluidwerende deuren ontwikkeld. De gebruikte materialen en constructies, het ontwerp met speciale dichtingen, zorgen ervoor dat u het geluid buiten de deur houdt.

Helder over geluid

Geluid is een complexe materie. Er is veel verwarring over begrippen en geluidswaarden. Bovendien is het achteraf lastig te zien hoe geluidswerend een deur is. GND verstrekt helderheid over de mate van geluidwerendheid. Enerzijds door de begrippen helder te definiëren, anderzijds door met herkenbare labels en zekerheidsklassen te werken.

Waarden van geluidsisolatie

GND communiceert de waarden op een eenduidige manier naar de markt:

  • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.
  • Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.
  • Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerd situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets vergeleken worden met de gevraagde waarde.

Categorieën voor geluidwerende deursets

Om de toepasbaarheid te vereenvoudigen zijn kwaliteitsklassen gedefinieerd. Hiermee kan een advies gegeven worden waar welke deursets toegepast kunnen worden.

Herkenbaarheid

Geluidswerende deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel met QR code in de hangzijde van de deur. Download de gratis GND-app, scan de QR-code en lees de prestaties van de betreffende deur af op het scherm van je smartphone. Daarop zijn eenvoudig de afkomst en prestaties op het gebied geluid-, brand- en inbraakwerendheid van de deur te controleren.

Meer informatie op NBD-online >>

Reageer op dit artikel