Steeds meer partijen tonen interesse in prefab betoncasco van Circle

Steeds meer partijen tonen interesse in prefab betoncasco van Circle

Het is optimaal circulair en snel inzetbaar, het steeds verder verfijnde prefab betoncasco van het Circle-bouwconcept. Productmanager Jeroen Adriaansen heeft er hoge verwachtingen van en baseert dat op het toenemend aantal uitgevoerde en in ontwikkeling zijnde projecten. De samenwerking met meerdere bouwpartners en opdrachtgevers begint duidelijk zijn vruchten af te werpen.

Dat toenemend aantal samenwerkingen is van groot belang, want het snel groeiende tekort aan woonruimte zorgt voor een toenemende vraag naar nieuwe woningen. Tegelijkertijd zien we dat de nieuwbouwproductie terugloopt, onder andere door de gestegen bouw- en materiaalkosten. Dat laat ruimte voor maar één conclusie: we zullen sneller en slimmer moeten gaan bouwen.

Het Circle-bouwconcept voldoet op alle vlakken aan die eisen. Producent van de geheel geprefabriceerde 3D-betoncasco’s is CascoTotaal. Het in Terneuzen gevestigde bedrijf maakt samen met steeds meer bouwpartners hoogwaardige woningen voor starters, doorstromers, tijdelijke huisvesting en voor alle inkomens en generaties. Wat het Circle-bouwconcept precies heeft te bieden? Het gaat om kwalitatief hoogwaardige, circulaire dus duurzame, maar tegelijkertijd ook betaalbare woningen. Daarmee bieden ze een aantrekkelijk oplossing voor het tekort aan woonruimte.

In Meijel zijn voor de opvang van (werk)migranten 112 standaard Circle-betoncasco’s neergezet.
In Meijel zijn voor de opvang van (werk)migranten 112 standaard Circle-betoncasco’s neergezet.

Groeiend aantal toepassingen

Bij het Noord-Limburgse plaatsje Meijel is een groot project gerealiseerd. Voor de opvang van (werk)migranten zijn daar maar liefst 112 standaard Circle-betoncasco’s neergezet. Momenteel worden in de afbouwhal van CascoTotaal zo’n 33 Circle betoncasco’s afgebouwd door Bouwgroep Peters uit Middelburg. Deze woningen worden geplaatst in opdracht van Beveland Wonen in het Zeeuwse Kapelle.

Ook V&V Bouw uit Nieuwerkerk is gecharmeerd van het Circle-bouwconcept en gebruikt het als basis voor de Modulo woning. Die blijkt door de sterke emissiereductie zelfs toepasbaar in kwetsbare Natura 2000 gebieden. Het is een goed voorbeeld van de stapsgewijze ontwikkeling die Adriaansen voor zich ziet. Met het 3D-betoncasco is een duurzame basis gelegd. Aansluitend wordt in samenspraak met opdrachtgevers en bouwbedrijven gekeken naar het ontwikkelen van specifieke woonconcepten en wordt gewerkt aan een dealernetwerk van bouwbedrijven.

Vooruitkijkend wordt door CascoTotaal ook nagedacht over een mogelijk tweede productielocatie om de groeiende vraag aan te kunnen. Want in samenspraak met verschillende bouwpartijen zijn door het hele land allerhande projecten in voorbereiding. Steeds meer bouwbedrijven en projectontwikkelaars beginnen hun systematiek aan te passen op het werken met het Circle-bouwconcept, zo constateert Adriaansen.

Momenteel worden in de afbouwhal van CascoTotaal zo’n 33 Circle betoncasco’s afgebouwd door Bouwgroep Peters uit Middelburg.
Momenteel worden in de afbouwhal van CascoTotaal zo’n 33 Circle betoncasco’s afgebouwd door Bouwgroep Peters uit Middelburg.

Meest circulaire betoncasco

Het eind 2021 geïntroduceerde Circle-bouwconcept bestaat uit een gestandaardiseerde module. Door de scheiding van constructie, afbouw en installaties kunnen onderdelen goed en gemakkelijk worden hergebruikt. Circle is daarmee, voor zover we nu weten, het meest circulaire betoncasco van Nederland en waarschijnlijk zelfs van Europa. Bij de eerste versies werden de leidingen vooraf in het beton gestort. Om de mate van circulariteit te vergroten staat inmiddels de installatie geheel los van de cascoproductie. Daarvoor is onder andere ruimte gecreëerd tussen de funderingsbalken. Mede om dat installatietechnische voordeel wordt in Terneuzen nog maar één type betoncasco gebouwd, dat zowel op de begane grond als op verdiepingsniveau inzetbaar is.

De betoncasco’s zijn zowel horizontaal te koppelen als verticaal te stapelen tot vier lagen hoog. Hiervoor zijn de betoncasco’s standaard voorzien van wandsparingen en een trapgatsparing. Door de geïntegreerde funderingsbalken kan een betoncasco rechtstreeks op funderingspalen worden geplaatst en dus ook eenvoudig worden verplaatst. Anderzijds kunnen de woonunits snel op een tijdelijke locatie worden neergezet en als na 10 of 15 jaar wordt besloten om ze te laten staan, dan is dat technisch geen enkel probleem. De 3D-betoncasco’s voldoen af fabriek aan het Bouwbesluit qua bouwfysica en brandveiligheid. Daarbij speelt de vraag of ze permanent of tijdelijk worden ingezet uit oogpunt van kwaliteit geen enkele rol.

Dit artikel is gesponsord door CascoTotaal.