Dit zijn de winnaars van de Cobouw Awards 2023

Dit zijn de winnaars van de Cobouw Awards 2023
Alle prijswinnaars van 2023 samen in het AFAS Theater in Leusden. Foto: Eyesmile Fotografie, Annemiek Borrias

De Cobouw Awards werden dit jaar uitgereikt in acht categorieën: van innovatie en infra tot Bouwvrouw en duurzaamheid. Dit zijn de winnaars.

Digitalisering Award 2023: ILS Configurator
De jury is unaniem en vol lof over de ILS Configurator, waarmee op een innovatieve en laagdrempelige manier een grote sta-in-de-weg van veel digitale bouwprojecten wordt opgelost: informatie centraal en eenduidig delen. “Wat vaak een tijdrovend, onduidelijk en bijzonder foutgevoelig proces is, wordt met deze oplossing heel begrijpelijk gemaakt. Er is nog maar één digitale waarheid voor iedere betrokkene bij een project”, aldus de jury.

De jury stelt vast dat al eerder geprobeerd is om dit probleem op te lossen, maar die initiatieven kwamen niet van de grond. “Met de ILS Configurator is dit vanaf het begin anders aangepakt. Ontstaan op de werkvloer, branchebreed ontwikkeld én gedragen. Wat de jury vooral ook prijst is de transparante, open benadering van het product, zodat in principe alle marktpartijen zonder al te veel moeite kunnen aanhaken.”

Innovatie Award 2023: Van Berlo scheurvrije en CO2-arme betonvloeren
Vloerenproducent Van Berlo koos volgens de jury een eigenwijze benadering om de kwaliteit van zijn vloeren voor distributiecentra te verbeteren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot te verlagen. “Om scheurvorming als gevolg van krimp te voorkomen, past het minder cement toe. Daardoor kan er ook met minder wapening worden volstaan. Zo snijdt het mes aan twee kanten en kan de CO2-footprint worden gehalveerd.”

Innovaties kunnen vaak op weerstand rekenen, zeker als ze gevolgen hebben voor andere partijen in de keten. De hightechaanpak van Van Berlo heeft juist invloed op die hele keten, in een industrie die erg kosten-gedreven en vaak niet erg veranderingsgezind is, aldus de jury.

Gebruikmakend van een eigen laboratorium, eigen data en in nauwe samenwerking met onderzoekers van de TU Eindhoven maakt Van Berlo maatwerk van een massaproduct. De samenstelling van de mortel van elke vloer wordt zorgvuldig getweakt en afgestemd op de lokale situatie. Dat vergt gedegen materiaalonderzoek vooraf, maar ook tijdens de uitvoering. Elke betonmixer die aankomt wordt bemonsterd, waarna de precieze dosering zelfontwikkelde en gepatenteerde hulpstoffen wordt toegevoegd. Zo ontstaat een hightech eindproduct.

Als Van Berlo in de toekomst de extreem fijne fracties waarmee ze korrelpakking optimaliseren vooraf kan laten reageren met kooldioxide, zijn misschien CO2-neutrale of zelfs CO2-positieve vloeren mogelijk.

Infra Award 2023:Markbrug Renovatie
De Cobouw Infra Award, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, gaat naar de Markbrugrenovatie. De jury verkoos het project unaniem tot winnaar. Een sterke pitch overtuigde de jury nog meer dat dit project de infrasector inspireert tot slim en duurzaam renoveren. Het marktconsortium van BAM Infra, Nebest en SealteQ investeert volgens de jury in een stabiele onderlinge samenwerking en een nieuw concept, puur gebaseerd op de vervanging- en renovatieopgave en verdient de aanmoediging van deze prijs.

“Juist door te beginnen met kleinere betonnen bruggen, leert het team hoe ze succesvol oude bruggen en voegovergangen kunnen renoveren. Door niet geheel te vervangen wordt ca. 150 ton CO2-uitstoot voorkomen. Ook de basisaanpak van het project is zeer duurzaam. Een speels ogende communicatiestrategie biedt volop keuze aan beheerders en neemt verkeersgebruikers mee in het proces. De Markbrug-ervaringen deelt het team van BAM Infra, met vaste partners betonreparateur Sealteq en ingenieursbureau Nebest, graag met de sector - waartoe de jury hen aanmoedigt.”

De combinatie heeft als doel deze programmatische renovatie van betonnen bruggen verder te ontwikkelen voor de markt, nog zonder een bestaande klant. Gezien de grote hoeveelheid kleine betonnen bruggen bij gemeenten en waterschappen acht de jury de mogelijkheden hiervoor eindeloos.

Duurzaamheid Award 2023: Rivierduinen Silvolde
Rivierduinen Silvolde is gekozen tot meest duurzame project van het jaar en krijgt de Cobouw Duurzaamheid Award. De jury noemt het project “een grensverleggend pareltje op het gebied van duurzaam bouwen”. “Dat er überhaupt verborgen duinen waren in het Oosten van Nederland was al een klein inzicht op zich en dat in Silvolde kosten noch moeite bespaard zijn om dat verloren landschap in ere te herstellen, verovert harten”, aldus de jury.

Uit het juryrapport: “Een buizenfabriek maakte plaats voor ecologie en geomorfologie. En hoe fraai is het dat 80 procent van die fabriek is hergebruikt. Hier wordt de natuur niet in huis gehaald of kunstmatig op het gebouw geplakt met een paar nestkasten. Hier is de woning te gast in de natuur die zo lang een onderschoven kindje was. Bodem en water sturend op de manier waarop het - misschien niet eens – bedoeld is.”

Het echtpaar dat schuilgaat achter Rivierduinen wilde iets teruggeven. “En dat is gelukt. Zelfs op het allerlaatste moment besloot het nog een paar extra fruitbomen aan te rukken”, concludeert de jury. “Integraal? Zonder meer. Betaalbaar? Aantrekkelijk, sociaal en moedig? Rivierduinen voegt een nieuw element toe aan het toch al brede palet van duurzaam bouwen. Hier is bouwen en zelfs de mens ondergeschikt aan dier en fruitboom.”

Young Talent Award 2023: Nirul Ramkisor
Nirul Ramkisor is uitgeroepen tot Cobouw Young Talent van het jaar. Op het eerste gezicht staat Nirul Ramkisor wat verder af van de bouwsector. Als beleidsmedewerker klimaatadaptatie en gebouwde omgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is hij wellicht een vreemde eend in de bijt. Toch heeft hij de jury overtuigd dat hij een schakel is voor verandering in de bouw en hét bouwtalent van het jaar.

Uit het juryrapport: “Ramkisor zet zijn (steden)bouwkundige achtergrond in om klimaatadaptatie in de sector te laten landen. Hij maakt iets ongrijpbaars als beleid heel pragmatisch en vertaalt dit naar de praktijk. Zo werkt hij aan de landelijke maatlat voor klimaatadaptief bouwen, zorgde hij dat een Groeifonds-aanvraag niet buiten de boot viel en jaagt hij pilots aan vanuit de overheid. Hij pakt het thema integraal aan en zorgt dat klimaatprofessionals met elkaar in contact komen.”

Volgens de jury is hij een aanjager voor verandering. “Hij heeft de jury met zijn inspirerende verhaal overtuigd van het belang van jong talent met een hart voor de bouw binnen overheden.”

Bouwvrouw Award 2023: Dorien Staal
Volgens de jury zet Dorien Staal, directeur van Voorbij Prefab, zich op overtuigende wijze in voor duurzaamheid, inclusiviteit en innovatie in de betonsector. De jury vindt haar belangrijke bijdrage aan het onderwerp diversiteit in haar werkomgeving zeer te prijzen. “Ze treedt heel bewust op als vrouwelijk rolmodel in de bouw. In het bijzonder als het gaat om de sterk masculiene betonsector waar zij actief in is, pakt ze de managementrol overtuigend. Prijzenswaardig is daarnaast het inspireren van jongeren om te kiezen voor techniek en haar mentorschap van jonge vrouwen. Zoals een echte (vrouwelijke) bestuurder gaat ze het gesprek over het gebrek aan diversiteit in de sector niet uit de weg. Daarnaast heeft ze een duidelijke visie op de volledig gerobotiseerde en gedigitaliseerde vervaardiging van betonproducten, met als doel de milieu-impact van beton te verlagen.”

SDG Award: De Vries en Verburg Groep
De aanmoedigingsprijs voor meest duurzame bouwer, oftewel de Cobouw SDG Award, gaat dit jaar naar De Vries en Verburg Groep. PwC beoordeelde samen met Cobouw de wijze waarop de vijftig grootste bouwbedrijven van Nederland rapporteren over hun duurzaamheidsdoelen. De Vries en Verburg viel daarbij op. Anders dan de beursgenoteerde ondernemingen is zij nog niet verplicht om in haar jaarverslag uitgebreid in te gaan op de duurzaamheidsdoelen, maar doet zij dat wel.

Cobouw50 Award: Heembouw
Heembouw heeft de Cobouw50 Award voor best presterende bouwonderneming van het jaar gewonnen. Het bouwbedrijf uit Roelofarendsveen kreeg de prijs dinsdagavond tijdens de uitreiking van de Cobouw Awards overhandigd. Heembouw was dit jaar voor het eerst in de race voor de Cobouw50 Award en won deze meteen. De bouwer uit Roelofarendsveen liet Bouwgroep Dijkstra Draisma en Ouwehand Bouw Groep net achter zich.

Om de winnaar van de Cobouw50 Award aan te kunnen wijzen, beoordelen Cobouw en accountantsbureau PwC al vijftien jaar samen de vijftig grootste bouwondernemingen van Nederland op hun financiële performance en soliditeit over de afgelopen drie jaar. Daarbij wordt onder meer gekeken naar winstgevendheid, kaspositie, benutte leencapaciteit en de solvabiliteit.

Over de Cobouw50

Elk jaar publiceert Cobouw de ranglijst met vijftig grootste bouwbedrijven van Nederland. Welke bouwers staan erin en hoe doen zij het ten opzichte van elkaar? Alle ranglijsten, bedrijfsprofielen, interviews en analyses zijn nu gebundeld: