Eigen montagebedrijf onmisbaar voor groei van prefabricering

Eigen montagebedrijf onmisbaar voor groei van prefabricering

Nederland staat voor een enorme bouwopgave, terwijl het aantal vakmensen al jaren onder druk staat en duurzaamheid belangrijker wordt. De oplossing wordt vaak gezocht in verdere industrialisatie van de bouw. Het Noord-Hollandse Spaansen, al jaren bekend om haar prefab betoncasco's, heeft daarom een paar jaar geleden een gloednieuwe fabriek gebouwd voor haar Gevelklaar-concept.

Spaansen is al vele tientallen jaren actief in de prefab betonindustrie. Minder bekend is dat Casco Montage al meer dan achttien jaar het montagebedrijf voor Spaansen is, waar Spaansen ook voor 50 procent eigenaar van is. Bij de start van de wanden fabriek in 2003 ontstond de vraag: ‘Wie gaat de casco’s op de bouwplaats monteren?’ In de achterliggende decennia zijn duizenden casco’s gemonteerd en is er veel kennis en ervaring opgebouwd over de logistieke processen, de afstemming tussen de productie en de voortgang op de bouwplaats. Voorts is een schat aan ervaring opgedaan over wat wel werkt en wat niet goed werkt in de montage.

De afgelopen achttien jaar is het in eigen beheer monteren van casco’s erg succesvol geweest.”

Tenslotte zijn regelmatig pilots uitgevoerd om andere werkwijzen uit te proberen en te evalueren. Naast een goed product uit de fabrieken biedt Spaansen, mede door Casco Montage, met de opgedane kennis en ervaring een enorm comfort aan haar klanten. En dat allemaal in eigen huis.

Succesvol

De afgelopen achttien jaar is het in eigen beheer monteren van casco’s erg succesvol geweest. De kern daarvan is terug te voeren op integratie van de basisprocessen. Zo zijn de montageplanning en de logistieke afleverplanning van de fabrieken naadloos aangesloten en dagelijks op projectniveau afgestemd. Alle planningen zijn ondergebracht in één en hetzelfde ERP-systeem. Verschuivingen in projecten worden in een vroeg stadium onderkend en tegelijkertijd in al die planningen doorgevoerd. Spaansen is mede daardoor in staat om tijdig te leveren en te monteren.

Visitekaartje

Daarnaast is Casco Montage voor Spaansen het visitekaartje op de bouwplaats. Bij de start van een bouwproject vindt een gezamenlijke kick-off plaats met de opdrachtgever enerzijds en een projectleider van Spaansen samen een montageleider van Casco Montage anderzijds. Daarbij wordt onder andere de bouwplaats inrichting, veiligheid en logistieke routing afgestemd. Efficiëntie en effectiviteit zijn daarbij standaard op basis van de jarenlange ervaring in allerlei situaties.

Minimale faalkosten

Tenslotte vindt er tijdens de uitvoeringsfase regelmatig overleg plaats tussen de projectleider van Spaansen, Casco Montage en de opdrachtgever. Uitdagingen die de montageteams op de bouwplaats tegenkomen, worden direct en één-op-één teruggekoppeld aan de verantwoordelijken in de fabrieken. Hierdoor kunnen faalkosten tot een minimum worden beperkt en de kwaliteit op niveau gehouden worden.

Succesfactor

Als het bouwvolume toeneemt, is het van onschatbare waarde voor alle betrokken partijen om tijdig te leveren, faalkosten te verminderen en de kwaliteit hoog te houden. Door de verbinding met Casco Montage is Spaansen in staat om deze toegevoegde waarde te leveren aan haar klanten. Verbinding is dus het succes.

Dit artikel is gesponsord door Spaansen.