Eerste fossielvrije PVC kozijnen ter wereld geïntroduceerd

Eerste fossielvrije PVC kozijnen ter wereld geïntroduceerd
Jan Slagman van Europrovyl (links) en Ben Bergsma van VHZ Kozijnen.

Met de ontwikkeling en toepassing van kunststof kozijnen gemaakt van bio-attributed PVC, heeft VHZ een wereldwijde primeur te pakken. In samenwerking met profielleverancier Kömmerling Nederland heeft dochterbedrijf Kumij voor het eerst deze innovatieve profielen van fossielvrij PVC verwerkt tot kozijnen, ramen en deuren voor een verduurzamingsproject van BAM.

De ontwikkeling van kunststof kozijnen gemaakt van fossielvrij PVC past perfect binnen de strategie van marktleider VHZ, de grootste kunststof kozijnenfabrikant van Nederland. VHZ was al in 2021 gemotiveerd een duurzame koers ingeslagen met alle bedrijven die bij de groep horen. “Alles wat je doet moet een gezonde impact hebben. Daarmee hebben we ook de ambitie om het eerste kozijnenbedrijf te zijn dat B Corp gecertificeerd is”, zegt CEO Ben Bergsma.

Dit is niet eerder toegepast in de kozijnindustrie”

Betere leefomgeving

VHZ bestaat uit een groep van zes bedrijven: Europrovyl, Transcarbo, Kumij, Smits, Alwood Montage en Kozijn Service Nederland. De groep voorziet in duurzame kozijnoplossingen. Bergsma: “Wij willen een betere leefomgeving voor toekomstige generaties creëren. We hebben daarom sterke ambities gedefinieerd: wij gaan voor 100 procent hergebruik, 100 procent uitstootvrij en we willen dat eindgebruikers 100 procent comfortabel kunnen wonen.”

Duurzaamheidsmodel

Jan Slagman, commercieel directeur van Europrovyl en aanjager van duurzaamheid en innovatie, is de kartrekker binnen de groep. “Voordat we onze ambities vaststelden, zijn wij gestart met het goed doorgronden van de materie en alle begrippen die daarbij horen in de bouwsector. Het wordt vaak al snel diffuus en dan heeft de term duurzaamheid geen echte lading meer. ”

Inzicht in circulariteit

Binnen de bouw gaat het volgens Slagman steeds vaker over circulariteit. “Circulair is altijd duurzaam, maar duurzaamheid is niet altijd circulair. Wij hebben een eigen circulariteitsmodel gemaakt: hoe verhouden de verschillende begrippen zich tot elkaar en tot de circulaire bouweconomie? Het geeft ons inzicht en de samenhang wordt duidelijker, van afvalmanagement tot CO2 footprint en van levenscyclusanalyse tot Nationale Milieudatabase.”

We kunnen kunststof kozijnen zo tot wel tien keer opnieuw inzetten”

Impact meten

Uiteraard heeft VHZ op dit vlak niet alleen te maken met de eigen footprint. Slagman: “Wij maken kozijnen van halffabricaten (profielen) dus is het van essentieel belang dat je je achterwaartse keten meeneemt in je ambities. Daarom hebben wij heel nauw contact met onze toeleveranciers. Hierbij hebben we het geluk dat onze profielleverancier Kömmerling al langere tijd focus heeft op duurzame ontwikkelingen.”

Bergsma vult aan: “In 2022 was één van de eerste resultaten van het inzetten van onze duurzame koers dat onze reststromen zijn gehalveerd. Puur door met leveranciers in gesprek te gaan. Het verpakkingsmateriaal wordt mee teruggenomen om te hergebruiken, al het zaagafval wordt opnieuw ingezet en ook worden alle oude kunststof kozijnen opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.”

Gecertificeerd groen

Ook heeft VHZ het CO2-prestatieladder-certificaat niveau 3 behaald. Slagman: “Dit geeft ons inzicht in hoeveel CO2 we uitstoten, zodat wij ook kunnen zien waar we nog uitstoot kunnen verminderen en hier actief acties voor kunnen nemen. Met Europrovyl zijn wij koploper in de markt op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Wij zijn dan ook supertrots dat Europrovyl als eerste (kunststof) kozijnenproducent in Nederland een inschrijving van productkaart 1 van de Nationale Milieudatabase heeft behaald, en er komen nog meer inschrijvingen aan.”

Fossielvrije PVC

Ook de introductie van het nieuwe fossielvrije PVC helpt om de CO2-uitstoot verder te beperken, zegt Bergsma. “Bio-attributed PVC is een nieuwe ontwikkeling waarbij de fossiele grondstof wordt vervangen door een hernieuwbaar alternatief: restmateriaal uit duurzame bos- en landbouw. Dit maakt het materiaal vele malen duurzamer dan het traditionele PVC, met een CO2-besparing tot wel 90 procent, zonder in te hoeven boeten aan kwaliteit.”

Dit is niet eerder toegepast in de kozijnindustrie. “Dus wij zijn trots op deze duurzame primeur. Door de toepassing van deze innovatie kunnen we de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen verminderen en de duurzaamheid van de kunststof-industrie vergroten.”

Waardebehoud door innovatie

Volgens Bergsma is het fossielvrije PVC een logisch gevolg van de zoektocht van de afgelopen jaren. “Kunststof leent zich voor remontabiliteit en in het slechtste geval weer voor recyclebaarheid. Zelfs kozijnen uit de jaren 70 gaan weer retour naar onze profielproducenten, die er weer nieuwe profielen van maken. We kunnen kunststof kozijnen zo tot wel tien keer opnieuw inzetten. Waardebehoud staat daarbij voorop. Daarom hebben wij ook een servicebedrijf aan onze groep toegevoegd. Hiermee kunnen we onze klanten helpen met het onderhoud en reparaties om zo de levensduur verder te verlengen.”

Verder met innovatie

De innovatie bij VHZ stopt natuurlijk ook niet, besluit Bergsma. “We gaan verder met innovatie op productniveau maar ook op locatieniveau. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld bij de productie onze CO2-uitstoot nog verkleinen? Ook streven wij naar meer hergebruik en het verder verduurzamen van ons wagenpark. Alles draagt bij aan het verlagen van de milieudruk van het product”, besluit Bergsma.

Dit artikel is gesponsord door VHZ - duurzame kozijnoplossingen.